Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У цьому році два факультети університету відзначатимуть  свої ювілеї. Факультету харчових технологій та біотехнології виповнюється 30 років, а наймолодшому – факультету ветеринарної гігієни, екології та права – всього лише п’ять. Сьогодні пропонуємо інтерв’ю з деканесою факультету  харчових технологій та біотехнології доценткою Галиною Коваль.

Галино Михайлівно, 30 років, звісно, це не поважний вік, як наприклад,  у факультету ветеринарної медицини, з якого почався відлік нашого університету, але вже і не юний. Я знаю, що  заснований факультет називався по-іншому, а згодом  змінив назву.  Розкажіть коротко цю сторінку історії факультету. Чому так відбулося?

Харчова сфера невід’ємна частина життя. Від її якості залежать наше здоров’я, працездатність і емоційна рівновага, тому  фахівці з організації харчування і виробництва харчових продуктів завжди мали і матимуть високий соціальний статус у будь-якій країні.

  На початку 90-х років в Україні було тільки два вищі навчальні заклади (у м. Києві та Одесі), які готували фахівців у галузі м’ясо- та молокопереробного виробництва. У 1991 році,  відповідно до наказу № 094-2  від 21 червня, Академії ветеринарної медицини (так тоді називався наш навчальний заклад) було надано право провести перший набір студентів на перший курс за спеціальностями «Технологія м’яса та м’ясних виробів», «Технологія молока та молочних продуктів» і підготувати інженерів-технологів для підприємств м’ясної і молочної промисловості, а також для науково-дослідних та проектно-конструкторських установ У цьому ж році  відбулось відкриття санітарно-технологічного факультету.

У 2004 році факультет був перейменований на факультет харчових технологій, з 2011 року  він називався факультетом харчових технологій та екології, а з 2015 – харчових технологій та біотехнології.

Першим деканом факультету і до 2003 року був професор Береза Іван Григорович, а далі цю посаду займали: доцент Варивода Юрій Юрійович, професорка Паска Марія Зіновіївна. Сьогодні факультет очолюю я.

Сьогодні на факультеті функціонує шість кафедр: біологічної та загальної хімії, фізики та математики, загальнотехнічних дисциплін, технології молока і молочних продуктів, біотехнології та радіології, технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів.

Якщо я не помиляюся, відбулося 25 випусків фахівців: спеціалістів і магістрів. Їх готували доктори наук, професори, доценти і викладачі. Згадайте імена тих, хто своєю невтомною працею і розумом навчав і виховував велике покоління  фахівців. І дуже цікаво дізнатися прізвища  випускників факультету, які очолили керівні посади в галузі. Адже вони були «на передовій» і змінювали нашу країну, якій у цьому році  також буде 30.

Насамперед слід згадати професора Березу Івана Григоровича, який був фундатором нашого факультету, і який очолив першу об’єднану кафедру – технології м’яса і м’ясних виробів та молока і молочних продуктів.

І.Г. Береза відіграв ключову роль у становленні факультету і організації та методичному наповненні навчального процесу. У 1995 році кафедра розділилась на дві – кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів і кафедру технології молока і молочних продуктів, яку очолив професор, академік Дроник Григорій Васильович. І на обох кафедрах сформувались наукові школи під керівництвом двох видатних вчених, плодами яких стали успішні захисти цілого ряду дисертацій і сформувались професійні колективи.

Згодом кафедру технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів продуктів очолювали професори Ощипок І.М. та Паска М.З. З липня 2018 року завідувачем кафедри обрано випускницю факультету, кандидата технічних наук, доцентку Драчук У.Р. Сьогодні на кафедрі працюють випускники факультету доценткии Галух Б.І., Басараб І.М., Коваль Г.М., старша викладачка Сімонова І.І., асистентка  Кринська Н.В. Значний вклад у навчальний процес та навчально-методичну роботу кафедри внесла Молдаванова Л.К., яка працює від початку заснування факультету і дотепер.

Наші студенти освоюють практику безпосередньо на виробництві, що дозволяє максимально ефективно застосувати здобуті теоретичні знання. Такий підхід сприяє працевлаштуванню наших студентів на підприємствах м’ясної галузі. Нашими випускниками є: заступник начальника митного поста Городок  Юринець Олег, головний технолог ТзОВ «Щирецькі ковбаси» Сторонський Михайло, ТзОВ «Велд оф спайсіз» ТМ «Світ пряностей» регіональний менеджер технолог Іванців Руслан, ТОВ  «Щедро» технолог Брездень Максим, у Nestle Бізнес Сервіс в Європі – фахівець  з адміністрування тренінгів та навчальних програм  Онищак Анастасія, заступник генерального директора  «Лемберг Міт» Білецький Остап.

Як я вже згадувала, першим завідувачем кафедри технології молока і молочних продуктів був професор, академік Дроник Г.В., згодом – професор Білонога Ю.Л., сьогодні очолює кафедру професорка Цісарик О.Й. Великий внесок у розвиток кафедри здійснила Власова Тамара Григорівна, яка мала, крім педагогічного, великий практичний досвід. Багато років на кафедрі працював член-кореспондент академії наук, професор Федорук Ростислав Степанович, який закладав студентам основи планування і виконання наукових досліджень. Багато допомагали кафедрі й працівники конструкторського бюро Петренко Людмила Василівна і Джурилюк Валентина Казимирівна. Сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів, усі мають наукові ступені і звання: професорка Цісарик О.Й., професор університету Гачак Ю.Р., доцентки – Наговська В.О., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р., БіликО.Я., МусійЛ.Я., Сливка І.М., старші викладачки – Скульська І.В., Петрина А.Б. Викладачі кафедри викладають студентам понад 40 дисциплін, працюють над науковими проектами,  вони керують курсовими, дипломними роботами. Працює науковий гурток, кращі наші студенти часто стають переможцями серед студентів . Кафедра має тісну співпрацю з виробництвом, де студенти не тільки проходять практику, але й виконують бакалаврські й магістерські роботи.

Як результат, наші випускники успішно працюють за фахом на підприємствах галузі, а також створюють нові підприємства. Для прикладу, начальник виробництва МК «Галичина» – наш випускник Березка Роман, головний технолог цього підприємства – теж наша випускниця Шпур Марія, начальник відділу системи менеджменту і безпеки харчових продуктів наш випускник Стецьков Сергій.

Які спеціальності на факультеті є найбільш затребуваними?

Кожна спеціальність у нас на факультеті є затребуваною. Підготовка фахівців за спеціальністю «Харчові технології» передбачає отримання теоретичних знань та практичних навичок з основних харчових технологій, розробки нових видів продуктів харчування, проектування і реконструкцій підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства, що дасть можливість працювати на відповідальних посадах харчових підприємств різних форм власності.

Інженер-технолог на харчових виробництвах контролює дотримання послідовності та якості технологічних операцій, розробляє і вдосконалює існуючі процеси виробництва, контролює ефективність організації праці та вирішує виробничі проблеми.

Хімічні технології та інженерія це один з найприбутковіших сегментів сучасної промисловості і для її розвитку необхідні освічені, кваліфіковані фахівці. Навчання відбувається з врахуванням світового досвіду і потреб сучасності, за новими програмами та методиками, що знаходяться на стику хімії, біології, біотехнології, технологій органічних речовин, косметичних засобів, харчових добавок, а також основ проектування виробництв.

Біотехнологія професія майбутнього. З генів, ферментів, білків учені сьогодні створюють те, чого раніше не існувало в природі: нові організми, рослини, продукти. Біотехнологічні прийоми і методи працюють в харчовій і хімічній промисловості, медицині та сільському господарстві. Ця наука подарувала людству препарати для діагностики і лікування хвороб, вітаміни й антибіотики.

Біотехнологія та біоінженерія галузь, яка об’єднує біологічні, хімічні і технічні науки. Випускники спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» вміють створювати нові організми методами біоінженерії, моделювати біологічні процеси та застосовувати основи біоінформатики. Вони знають, як одержати ліки, харчові добавки і біологічно активні речовини. Такі фахівці можуть забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами. Біотехнологи – це фахівці третього тисячоліття!  Наші студенти проходять практику у Болгарії,  Польщі,  Данії  та  інших  країнах.

На факультеті є нова спеціальність «Хімічні технології та інженерія» (освітньо-професійна програма «Технологія виготовлення косметичних засобів та харчових добавок»). Розкажіть про цю спеціальність: що вивчають студенти, де вони проходять практику, і де можуть працевлаштуватися?

Сучасна харчова промисловість використовує різноманітні харчові добавки, що покращують зовнішній вигляд продуктів, регулюють їх смак, подовжують термін зберігання та формують текстуру виробів. Це природні або синтетичні речовини, а саме: ароматизатори, барвники, емульгатори, стабілізатори, згущувачі, консерванти, антиоксиданти тощо. Водночас обов’язковими компонентами різних косметичних засобів є біологічно активні речовини, які застосовуються в косметичній промисловості. Отже, ці сфери постійно зацікавлені в надходженні молодих фахових кадрів.

Наші випускники вміють виробляти харчові добавки та косметичні засоби, знають, як використовувати їх без шкідливих наслідків для людини та навколишнього середовища, володіють методами контролю харчових добавок у готовій продукції та якості косметичних виробів. Їх чекають на підприємствах харчової, парфумерно-косметичної, хімічної промисловості, у науково-дослідних установах біологічного, фармацевтичного, харчового та біотехнологічного спрямування, органах державного управління, що здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацією, а також у проектно-конструкторських організаціях промислового підпорядкування.

Галино Михайлівно, і останнє запитання: плани на майбутнє,  і які завдання Ви ставите  перед викладачами та  студентами факультету?

Кожен працівник факультету прагне, щоб факультет був популярним та конкурсним, щоб студенти вступали, розуміючи, що треба вчитися.  Набуваючи теоретичні знання і практичні навички, вони легко знаходитимуть роботу і будуть затребуваними фахівцями на підприємствах харчової, хімічної та біотехнологічної галузей, матимуть можливість розвиватися і досягати успіхів.

Завдань і планів на факультеті є багато, проте головними завданнями для кожного з нас є навчання  студентів, кількість яких щороку зростає. Більше часу плануємо приділяти науковій роботі викладачів, особливо у сфері фінансування наукових проектів; активізувати науково-дослідну роботу студентів,  у тому числі виконання експериментальних бакалаврських і магістерських робіт; плануємо  задіяти більше зв’язків із виробництвом як на вітчизняних підприємствах, так і за кордоном.

Розмову вела Марія Голик

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru