EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

1

«Природа – могутнє пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу. Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого народження».
Саме під таким гаслом студенти 1 та 2 курсів спеціальності 101 «Екологія» під час навчальної практики з дисципліни «Ландшафтна екологія» відвідали ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка, де закріпили і поглибили знання, одержані на лекціях і лабораторно-практичних заняттях. Ботанічний сад є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. На сьогодні він є навчальна, науково-дослідна та природоохоронна установа при Франковому університеті.

Детальніше: Пізнання теорії на практиці