EN   UA

 

logo

 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ І РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН

 

 

Музика Леся Іванівна, завідувач кафедри генетики і розведення тварин, доцент, кандидат біологічних наук

 

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 1. Методичний довідник для виконання і оформлення випускних, дипломних і магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) 6.090.102 – бакалавр; 7.090.102 – спеціаліст; 8.090.102 – магістр. Спеціальність «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Щербатий З. Є., Шаловило С. Г., Кирилів Я. І., [та ін.]. – Львів: ФОП Корпан Б. І., 2011. – 130 с.
 2. Методична розробка проведення лабораторного заняття на тему: “Групи крові і біохімічний поліморфізм білків та їх використання в селекції сільськогосподарських тварин і птиці” / Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Кос В.Ф. – Львів, 2014.– 40 с. (Доповнено і перевидано).
 3. Індивідуальні навчально-дослідні завдання з дисципліни “Генетика у ветеринарній медицині” для студентів факультету ветеринарної медицини, спеціальності 7.130 501 – ветеринарна медицина / Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Кос В.Ф. – Львів, 2014. – 56 с. (Доповнено і перевидано).
 4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання з дисципліни “Біометрія” для студентів факультету харчових технологій, спеціальності 6.040101 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Щербатий З.Є., Руснак П.Й. – Львів, 2014. – 60 с.
 5. Методична розробка проведення лабораторного заняття з дисципліни «Основи розведення сільськогосподарських тварин» на тему «Оцінка продуктивності птиці» / ЩербатийЗ. Є., Жмур А. Й., Музика Л. І., Кропивка Ю. Г. – Львів, 2014. – 46 с.
 6. Екстер’єр сільськогосподарських тварин і методи його оцінки. Методичні рекомендації проведення лабораторних занять з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Музика Л.І., Боднар П.В. – Львів, 2016. – 60 с.
 7. Оцінка морфологічних і функціональних ознак та властивостей вим’я. Методична розробка для проведення лабораторного заняття з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З. Є., Боднар П. В., Музика Л. І., Боднарук В. Є. – Львів, 2016. – 40 с.
 8. Оцінка конституції сільськогосподарських тварин. Методична розробка для проведення лабораторного заняття з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З. Є., Боднар П. В., Музика Л. І., Боднарук В. Є. – Львів, 2016. – 36 с.
 9. Генетика популяцій. Дослідження особливостей генетичної структури великої рогатої худоби та використання їх у племінній роботі. Методична розробка для проведення лабораторного заняття з дисципліни “Генетика сільськогосподарських тварин з біометрією” / Боднарук В. Є., Жмур А. Й., Музика Л. І., Боднар П. В. – Львів, 2016. – 12 с.
 10. Щербатий З.Є. Генетична детермінація статі. успадкування ознак зчеплених зі статтю. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Генетика сільськогосподарських тварин з біометрією» та «Генетика у ветеринарній медицині» для студентів біолого-технологічного факультету і факультету ветеринарної медицини / Щербатий З.Є., Жмур А. Й., Боднарук В. Є. – Львів, 2015. – 17 с.
 11. Методи розведення сільськогосподарських тварин. Методична розробка з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З. Є., Музика Л. І., Кропивка Ю.Г., Оріхівський Т.В. – Львів, 2015. – 26 с.
 12. Методична розробка проведення лабораторного заняття з дисципліни «Основи розведення сільськогосподарських тварин» на тему «Бонітування корів молочних і молочно-м’ясних порід» / ЩербатийЗ.Є., Кропивка Ю. Г., Музика Л. І. – Перевиданий з доопрацюванням. – Львів, 2015. – 40 с.
 13. Ідентифікація тварин. Племінний облік в молочному і м’ясному скотарстві. Методична розробка проведення лабораторного заняття з дисципліни “Основи розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З.Є., Музика Л.І., Кропивка Ю.Г., Боднар П.В. – Львів, 2012. – 24 с.
 14. Молочна продуктивність різних видів сільськогосподарських тварин. Методична розробка з дисципліни “Розведення сільськогосподарських тварин” / Щербатий З. Є., Музика Л. І. – Львів, 2013. – 25 с.
 15. Оцінка продуктивних якостей свиноматок. Методична розробка з дисципліни “Основи тваринництва” / Музика Л. І., Кропивка Ю.Г. – Львів, 2013. – 10 с.
 16. Оцінка та селекція тварин окремих порід, ліній і родин на стійкість до захворювань. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Розведення тварин» / Музика Л.І., Жмур А.Й.,Боднарук В.Є. – Львів, 2017. – 14 с.

Посібники з лабораторних робіт

 1. Генетико-селекційні параметри добору та їх використання в селекції тварин. Навчальний посібник / Щербатий З.Є., Павлів Б.А., Кос В.Ф., Кропивка Ю.Г. – Львів, 2011. – 90 с.
 2. 2.Продуктивність сільськогосподарських тварин, її облік і методи оцінки. Навчальний посібник / Щербатий З.Є., Музика Л.І., Федорович Є.І., Кропивка Ю.Г., Кос В.Ф., Жмур А.Й. – Львів, 2013. – 140 с.
 3. Генетика з біометрією: Навчальний посібник (Лабораторно-практичний курс) / Щербатий З.Є., Кос В.Ф., Кропивка Ю. Г. – Перевиданий з доопрацюванням. – Львів, 2013. – 288 с.
 4. Генетика у ветеринарній медицині. Навчальний посібник (Лабораторно-практичний курс) / Щербатий З.Є., Кос В.Ф., Кропивка Ю. Г. – Перевиданий з доопрацюванням. – Львів, 2014. – 298 с. (Гриф МАППУ)
 5. Основи тваринництва: Навчальний посібник (лабораторно-практичний курс) / Музика Л.І., Боднарук В.Є., Боднар П.В., Жмур А.Й., Пославська Ю.В., Оріхівський Т.В. – Львів, 2018. – 204 с.

Програмні підручники, конспекти лекцій

 1. Генофонд порід сільськогосподарських тварин України. Навчальний посібник / Шуплик В. В., Савчук О. В., Гузєв І. В., Федорович Є. І. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 314 с.
 2. Генетика з біометрією: Навчальний посібник (Лекційний курс) / Павлів Б. А., Щербатий З.Є., Кропивка Ю. Г. – Перевиданий з доопрацюванням. – Львів, 2013. – 190 с.
 3. Товарознавство переробки продукції тваринництва : Навчальний посібник / [ПриліпкоТ. М., Сірацький Й. З., Кадиш В. О., Федорович Є. І. та ін.]. Кам’янець-Подільський: ФОП Сіснін О.В., 2011. – 256 с. Гриф МОН України.
 4. Сільськогосподарська кооперація в Галичині: історія, сучасність, перспективи / Костюк М.Д., Музика П.М., Паньків І.Я. [та ін.]. – Науково-практичний посібник. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 168 с.
5. Жмур А. Й. Громадський побут і звичаєвість / Національна кухня / Жмур А. Й., Боднар П. В., Оріхівський Т. В. // В книзі: Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп / Львівський НУВМтаБТ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 343–377, 378–414 (926 с.). – Режим доступу:

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru