EN   UA

logo.png sayt 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ДРІБНИХ ТВАРИН

Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
професор  Ковальський Юрій Володимирович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Публікації

 1. Гутий Б.В., Харів І.І., Кирилів Я.І., Драч М.П., Оленич І.Р., Костишин Є.Є / Право інтелектуальної власності. Львів, 2011. – 403 с.
 2. Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. / Технологія одержання продуктів бджільництва (гриф МОН), Львів. - 2011. – 285 с.
 3. Бомба М.Я., Ковальський Ю.В., та ін. / Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі. Львів: ЛІЕТ, 2011. – 202 с.
 4. Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б., Ковальський Ю.В. / Молочні продукти лікувально-профілактичного призначення із продуктами бджільництва. Львів, 2012. – 92 с.
 5. Кирилів Я.І., Паскевич Г.А., Барило Б.С., Гутий Б.В. / Основи наукових досліджень та патентознавство. Львів, 2012 –146 с.
 6. Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Технологія одержання продуктів бджільництва. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. – 2014. — 263 с.
 7. Вулики. Конструкції та виготовлення / С.І. Полегушко, О.М. Коцюмбас, А.Й. Дружбяк та ін. – Л.: Науково-практичне видання, 2014. – 40 с.
 8. Кирилів Я.І., Гутий Б.В., Барило Б.С., Паскевич Г.А. / Інтелектуальна власність та патентне право. Львів, 2014 –168 с.

 Статті

 1. Kovalskyi Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period / Yu. Kovalskyi, A. Gucol, B. Gutyj, O. Sobolev, L. Kovalska, A. Mironovych // Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 301-307
 2. Sobolev Biological role of selenium in the organism of animals and humans / O. Sobolev, B. Gutyj, R. Petryshak, J. Pivtorak, Y. Kovalskyi, A. Naumyuk, O. Petryshak, I. Semchuk, V. Mateusz, A. Shcherbatyy, B. Semeniv // Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 654-665
 3. Фіялович Л. М. Продуктивність гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі // Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів, Г.А. Паскевич // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20, № 84. – Ч. 3. – С. 1279 – 130.
 4. Лещишин І.С. Продуктивність каченят пекінської породи та кросу черрі-веллі при згодовуванні БАД «Активіо» / І.С. Лещишин, Л.М., Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20, № 84. – Ч. 3. – С. 161 – 165.
 5. Керек С.С. Влияние эффекта гетерозиса на медовую продуктивность карпатских пчел и их помесей/ С.С. Керек, Ю.В. Ковальський //Ученые зписки ВГАВМ. – Витебск, 2017. – Т.54. – В.4. – С. 110-115.
 6. Ковальський Ю.В. Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл / // Ю.В. Ковальський, Гуцол А.П., Ковальська Л.М. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — (60). — Ч. 2. — С. 235−238.
 7.  Дружбяк А.Й  Пилковий аналіз вмістимого ректуму медоносних бджіл / А.Й. Дружбяк, Ю.В. Ковальський, А.М. Миронович, Л.М. Ковальська // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — (60). — Ч. 2. — С. 235−238.
 8. Соболєв О.І. Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормі / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, О.Й. Петришак, І.П. Голодюк, Р.А. Петришак, О.С. Наумюк // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — С. 57−62.
 9. Прудиус Т.Я. Ефективність використання екстрактів ефірних олій ("Активіо") у раціоні для гусей / Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Сучасне птахівництво, Київ, 2016. №.11-12. – С. 12-16.
 10. Лобойко Ю.В. Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами / Ю.В. Лобойко, Б.С. Барило, О.В. Крушельницька // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — С. 17−21.
 11. Періг Д.П. Вовнова продуктивність та якість вовни ярок різних генотипів. // ПерігД.П. / Мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю з дня народження професора В.Т.Шуваєва “Теорія і практика розвитку вівчарства та козівництва України в умовах євроінтеграції”. –Дніпро, 2017. -С. 38-43.
 12. Sobolev A.I. Influence of selenium supplementation in fodder on the develop-ment of the digestive system in geese that are grown for meat. / I.Sobolev, R.A.Petrishak, O.S.Naumyuk, I.P.Golodjuk, O.I. Petryszak // Zbiуr artykułуw nauko-wych. Konf. Miedzynar. Nauk.-Prakt. «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (30.05.2016 - 31.05.2016). – Warszawa: Wydawca, 2016. – S.36-40.
 13. Періг Д.П. Сезонні зміни активності каталази та вмісту загального глютатіону в крові вівцематок різної кровності // Д.П.Періг/ Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. -Т. 18, № 1 (65), Ч.3. -Львів, 2016. - С. 95-100.
 14. Ковальський Ю.В. Особливості розведення карпатських бджіл / Ю.В. Ковальський, Л.М. Ковальска // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2016. — Т. 18. – Ч. 3. – №1 (65). – С. 58-62.
 15. Паскевич Г.А. Генетична структура кросів яєчних курей та їх господарсько-корисні ознаки / Г.А. Паскевич, Ю.В. Ковальський, М.І. Сахацький // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2016. — Т. 18. – Ч. 3. – №1 (65). – С. 58-62.
 16. Паскевич Г.А. Порівняльна імуногенетична характеристика вітчизняних і зарубіжних кросів яєчних курей // Паскевич Г.А., Козенко О.В. / Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, – Т. 18 – № 1 (65). – Ч. 3. – С. 89-95.
 17. Лещишин І.С. Порівняльна характеристика якості інкубаційних яєць і продуктивності пекінських качок та черрі-веллі / І.С. Лещишин, Л.М., Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2016. — Т. 18.– №1 (65). – Ч. 3. – С. 58-62.
 18. Фіялович Л. М. Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Сучасне птахівництво. – 2016. – № 3 (160). – С. 12 – 16. ISSN 23096659 (0,28 обліково-видавничого аркуша).
 19. Фіялович Л. М. Ефективність використання збагачених відходів переробки яблук у раціоні племінних гусей/ / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 1(65). – Ч. 3. – С. 149 – 155.
 20. Фіялович Л. М., Кирилів Я. І. Ефективність використання у годівлі племінних гусей нетрадиційних добавок / / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 2(67). – С. 261 – 264.
 21. Смолинець І.Б. Фармацевтичний маркетинг: цілі та види. / І.Б. Смолинець, О.Й. Петришак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18, №2 (69). – С. 151-154.
 22. Халак В. І. Вміст загального білка та його зв’язок з фізико-хімічним складом м’язової тканини молодняку свиней / В. І. Халак, Т. С. Коваленко, Ю. М. Луник, О. М. Бордун // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в україні присвячена 80-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Свєженцова Анатолія Івановича», Дніпропетровськ 2016.-С.111-114.
 23. Дружбяк А.Й. Комбінований метод утримання бджолиних сімей / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. − №2 − с.2-9.
 24. Фіялович Л. М. Вплив нетрадиційних кормових добавок на якість гусячих яєць / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» (12-13 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ) / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, інститут біотехнології та здоров'я тварин біотехнологічний факультет. – С. 102 – 103.
 25. Дружбяк А.Й. Комплексне використання сімей-виховательок / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. 2016. − №8 − с.19-22.
 26. Барило Б.С. Продуктивність курчат-бройлерів і курей-несучок при використання природного сорбенту збагаченого ліпідами / Б.С. Барило, Б.Я. Кирилів, Г.А. Паскевич // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Ґжицького. – Львів, – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 2. – С. 44-49.
 27. Прудиус Т.Я. Ефективність застосування біологічно-активної кормової добавки активіо в раціоні курчат-бройлерів / Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 3. –С. 86-91.
 28. Халак В.І. Використання коефіцієнту інтенсивності спаду росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М.Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 1 (61) Ч. 3, Львів 2015 – С. 232-238.
 29. Халак В.І. Племінна цінність (BLUP) свиноматок універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М. Луник, В.І. Приймич // Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т. 17. - № 3. – 215 с.
 30. Халак В.І. Продуктивність свиней різної племінної цінності / В.І. Халак, Ю.М. Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 3 (63), Львів 2015 – С. 330-337.

Патенти

 1. Деклараційний патент України на корисну модель №65429 Композиція інгредієнтів для виготовлення питного меду / Ковальський Ю. В., Кирилів Я. І.; Бюл. №14. — 2011. — 8 c.
 2. Деклараційний патент України на корисну модель № 57529. Спосіб виробництва питного меду // Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Бюл. №14. - 2011. – 7с.
 3. Деклараційний патент України на корисну модель № 62728 Періг Д.П., Кирилів Я.І. Спосіб підвищення продуктивності м’ясо-вовнового вівчарства в умовах Західного регіону України. Бюл. №17. - 2011. – 12 с.
 4. Деклараційний патент України на корисну модель №51529 Спосіб запобігання захворюванню медоносних бджіл нозематозом / Ковальський Ю. В., Кирилів Я.І., Керек С. В.; Бюл. №14. — 2012. — 8 c
 5. Деклараційний патент України на корисну модель № 72013 Спосіб підвищення якості біологічно-активних кормових добавок для птиці / Кирилів Я.І. Барило Б.С., Паскевич Г.А. Миронович Г.М.; Бюл. №15. 2012 – 6с.
 6. Деклараційний патент України на корисну модель № 87305 Спосіб підвищення продуктивності відлучених поросят / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюл. №23. – 4 с.
 7. Деклараційний патент України на корисну модель № 87306 Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюлетень №3. – 5с.
 8. Деклараційний патент України на корисну модель № 87304 Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощувані / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюлетень №23. – 4с.
 9. Деклараційний патент України на корисну модель № 98834 Спосіб підвищення продуктивності та якості інкубаційних яєць гусей / Кирилів Я.І., Фіялович Л. М. Бюл. № 9 – 5с.
 10. Деклараційний патент України на корисну модель № 104571: Спосіб підвищення генетичного потенціалу продуктивності племінних гусей. / Фіялович Л.М., Кирилів Я.І. Бюл. №3. 2016 – 6с.

 

Технічні умови

 1. Кирилів Б.Я., Барило Б.С., Кирилів Я.І. Технічні умови України: ТУ У 15.7 — 00492990-001:2008.Фільтроперліт кормовий для сільськогосподарських тварин і птиці
 2. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-018:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Мінактивіт». – Львів, 2014. – 23 с.
 3. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-019:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Проактимін». Львів, 2014. – 22 с.
 4. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Фабіянська О.Л., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-017:2014 Добавка біологічно-активна «Ензмвіт». – Львів, 2014. – 21 с.
 5. Кирилів Я.І., Фіялович Л.М. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00492990-007:2015. Вичавки яблучні збагачені біологічно активними речовинами Львів, 2015.
 6. Прудиус Т.Я., Лещишин І.С., Кирилів Я.І., Курилас Л.В. Технічні умови України ТУ У 10.9 – 00492990– 014:2016 Біологічно активна добавка “АКТИВІО”. – Львів 2016. – 20 c.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru