EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Анкетування для ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
2. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
3. Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні
4. Визначення  ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики
5. Визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів
6. Анкета-опитування щодо якості надання освітніх послуг дистанційного навчання в університеті
7. Визначення організації та якості навчального процесу

Звіти про результати анкетування здобувачів вищої освіти


Анкетування для АСПІРАНТІВ
1.Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
2. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
3. Анкета для аспірантів

Звіти про результати анкетування аспірантів 


Анкетування для НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності
2. Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи
3. Анкета-опитування НПП щодо реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні

Звіти про результати анкетування науково-педагогічних працівників


Анкетування для РОБОТОДАВЦІВ

1. Анкета-опитування

Звіти про результати анкетування роботодавців


 Анкетування роботодавців та випускників аспірантури щодо освітньо-наукових програм 

Опитування випускників
Опитування роботодавців випускників аспірантури
Анкета

Звіти про результати анкетування роботодавців та випускників аспірантури


 Без імені

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru