EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Вимоги до учасника конкурсу на заміщення вакантної посади доцента

 1. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років за профілем кафедри (або за шифром та назвою спеціальності).
 2. Знати закони України та інші нормативно-правові акти з питань вищої освіти; освітні стандарти за відповідними напрямами та спеціальностями вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, фізіології, психології; методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання і виховання; методи і способи використання освітніх технологій, зокрема, дистанційних; вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших електронно-цифрових пристроях; основи екології, права, соціології; основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності; механізм оформлення прав інтелектуальної власності; правила охорони праці та пожежної безпеки.
 1. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Університету; договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею*.
 2. Знати і дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема дотримуватись вимог законодавства України з питань запобігання корупції.
 3. Подати результати проведення профорієнтаційної роботи (кількість профорієнтованих абітурієнтів і кількість абітурієнтів, що поступили) за звітний період. Вказати кількість абітурієнтів залучених до вступу в університет на денну та заочну форму навчання щорічно*.
 4. Своєчасно подавати керівникові структурного підрозділу звіт про виконану роботу за звітний період*.
 5. За два місяці до завершення дії контракту подати вченому секретарю університету обговорений та затверджений на засіданні кафедри звіт про виконання умов контракту*.
 6. Мати стажування у закладах вищої освіти або наукових установах України та\або країн Організації економічного співробітництва та розвитку (перевага надається закордонному стажуванню).
 7. Наявність індексу Гірша відповідно до наукометричної бази Scopus.
 8. Автор/співавтор публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science і мають імпакт-фактор.
 9. Щорічно бути автором/співавтором наукових публікацій.
 10. Бути виконавцем поданого на розгляд або затвердженого до фінансування наукового дослідження або розробки.
 11. Брати участь у виконанні науково-дослідної роботи за тематикою кафедри.
 12. Організувати і керувати науково-дослідною роботою студентів з обов’язковим виголошенням результатів роботи на наукових конференціях.
 13. Провести відкриту лекцію, яка б підтвердила високий педагогічний, науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, яка відповідає вимогам забезпечення якості освіти. 
 14. Подати навчально-методичний комплекс дисципліни, зокрема методичні рекомендації, вказівки, посібники тощо, необхідні для одержання знань студентами.
 15. Не менше 0,5 посадового окладу за профілем кафедри.
 16. Надати згоду на обробку персональних даних (ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»).
 17. Надати довідку про проходження психіатричного огляду (ПКМ № 1465 від 27.09.2000 р.).  

*Для працівників університету.

Вимоги до учасника конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри

 1. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи   не менше 2 років (або за шифром та назвою спеціальності).
 2. Знати Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.
 3. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Університету; договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею*.
 4. Знати і дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема дотримуватись вимог законодавства України з питань запобігання корупції.
 5. Подати результати проведення профорієнтаційної роботи (кількість профорієнтованих абітурієнтів і кількість абітурієнтів, що поступили) за звітний період. Вказати кількість абітурієнтів залучених до вступу в університет на денну та заочну форму навчання щорічно*.
 6. Своєчасно подавати керівникові структурного підрозділу звіт про виконану роботу за звітний період*.
 7. За два місяці до завершення дії контракту подати вченому секретарю університету обговорений та затверджений на засіданні кафедри звіт про виконання умов контракту*.
 8. Мати стажування у закладах вищої освіти або наукових установах України та\або країн Організації економічного співробітництва та розвитку (перевага надається закордонному стажуванню).
 9. Наявність індексу Гірша відповідно до наукометричної бази Scopus.
 10. Автор/співавтор публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science і мають імпакт-фактор.
 11. Щорічно бути автором/співавтором наукових публікацій.
 12. Бути виконавцем поданого на розгляд або затвердженого до фінансування наукового дослідження або розробки.
 13. Брати участь у виконанні науково-дослідної роботи за тематикою кафедри.
 14. Організувати і керувати науково-дослідною роботою студентів з обов’язковим виголошенням результатів роботи на наукових конференціях.
 15. Провести відкриту лекцію, яка б підтвердила високий педагогічний, науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, яка відповідає вимогам забезпечення якості освіти. 
 16. Подати навчально-методичний комплекс дисципліни, зокрема методичні рекомендації, вказівки, посібники тощо, необхідні для одержання знань студентами.
 17. Не менше 0,5 посадового окладу за профілем кафедри.
 18. Надати згоду на обробку персональних даних (ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»).
 19. Надати довідку про проходження психіатричного огляду (ПКМ № 1465 від 27.09.2000 р.).  

*Для працівників університету.

Вимоги до учасника конкурсу на заміщення вакантної посади старшого викладача

 1. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років (або за шифром та назвою спеціальності).
 2. Знати закони України та інші нормативно-правові акти України з питань вищої освіти, галузеві освітні стандарти за відповідними програмами вищої освіти; теорію і методи управління освітніми системами; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, фізіології, психології; методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання та виховання; методи і способи використання освітніх технологій, зокрема дистанційних; вимоги до роботи на персональних комп'ютерах, інших електронно-цифрових пристроях, зокрема призначених для передачі інформації; основи екології, права, соціології; основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності; механізм оформлення прав інтелектуальної власності; правила охорони праці та пожежної безпеки.
 3. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Університету; договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею*.
 4. Знати і дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема дотримуватись вимог законодавства України з питань запобігання корупції.
 5. Подати результати проведення профорієнтаційної роботи (кількість профорієнтованих абітурієнтів і кількість абітурієнтів, що поступили) за звітний період. Вказати кількість абітурієнтів залучених до вступу в університет на денну та заочну форму навчання щорічно*.
 6. Своєчасно подавати керівникові структурного підрозділу звіт про виконану роботу за звітний період*.
 7. За два місяці до завершення дії контракту подати вченому секретарю університету обговорений та затверджений на засіданні кафедри звіт про виконання умов контракту*.
 8. Мати стажування у закладах вищої освіти або наукових установах України та\або країн Організації економічного співробітництва та розвитку (перевага надається закордонному стажуванню).
 9. Наявність індексу Гірша відповідно до наукометричної бази Scopus.
 10. Автор/співавтор публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science і мають імпакт-фактор.
 11. Щорічно бути автором/співавтором наукових публікацій.
 12. Бути виконавцем поданого на розгляд або затвердженого до фінансування наукового дослідження або розробки.
 13. Брати участь у виконанні науково-дослідної роботи за тематикою кафедри.
 14. Організувати і керувати науково-дослідною роботою студентів з обов’язковим виголошенням результатів роботи на наукових конференціях.
 15. Провести відкриту лекцію, яка б підтвердила високий педагогічний, науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, яка відповідає вимогам забезпечення якості освіти. 
 16. Подати навчально-методичний комплекс дисципліни, зокрема методичні рекомендації, вказівки, посібники тощо, необхідні для одержання знань студентами.
 17. Не менше 0,5 посадового окладу за профілем кафедри.
 18. Надати згоду на обробку персональних даних (ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»).
 19. Надати довідку про проходження психіатричного огляду (ПКМ № 1465 від 27.09.2000 р.). 

*Для працівників університету.

Вимоги до учасника конкурсу на заміщення вакантної посади професора

 1. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років (або за шифром та назвою спеціальності).
 2. Знати Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.
 3. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Університету; договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею*.
 4. Знати і дотримуватися вимог академічної доброчесності, зокрема дотримуватись вимог законодавства України з питань запобігання корупції.
 5. Подати результати проведення профорієнтаційної роботи (кількість профорієнтованих абітурієнтів і кількість абітурієнтів, що поступили) за звітний період. 
 6. Вказати кількість абітурієнтів залучених до вступу в університет на денну та заочну форму навчання щорічно*.
 7. Своєчасно подавати керівникові структурного підрозділу звіт про виконану роботу за звітний період*.
 8. За два місяці до завершення дії контракту подати вченому секретарю університету обговорений та затверджений на засіданні кафедри звіт про виконання умов контракту*.
 9. Мати стажування у закладах вищої освіти або наукових установах України та\або країн Організації економічного співробітництва та розвитку (перевага надається закордонному стажуванню).
 10. Наявність індексу Гірша відповідно до наукометричної бази Scopus.Автор/співавтор публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science і мають імпакт-фактор.
 11. Щорічно бути автором/співавтором наукових публікацій.
 12. Бути виконавцем поданого на розгляд або затвердженого до фінансування наукового дослідження або розробки.
 13. Брати участь у виконанні науково-дослідної роботи за тематикою кафедри.
 14. Організувати і керувати науково-дослідною роботою студентів з обов’язковим виголошенням результатів роботи на наукових конференціях.
 15. Провести відкриту лекцію, яка б підтвердила високий педагогічний, науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; рівень викладання навчальної дисципліни за фахом, яка відповідає вимогам забезпечення якості освіти. 
 16. Подати навчально-методичний комплекс дисципліни, зокрема методичні рекомендації, вказівки, посібники тощо, необхідні для одержання знань студентами.
 17. Не менше 0,5 посадового окладу за профілем кафедри.
 18. Надати згоду на обробку персональних даних (ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних»).
 19. Надати довідку про проходження психіатричного огляду (ПКМ № 1465 від 27.09.2000 р.).  

*Для працівників університету.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru