EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Основна інформація про дидактичний проект, розроблений для іноземних студентів, який буде проведено в січні (хвороби коней). Є плани проводити інші курси, призначені для собак і котів, а також для сільськогосподарських тварин. Проте ми ще чекаємо на встановлення термінів. Звичайно, я повідомлю вас окремим електронним листом про наступні курси.

 

Будь ласка, поділіться цією інформацією зі своїми колегами. Сподіваюся, вони подадуть заявку – це безкоштовно, і вони отримають стипендію приблизно по 1000 євро.

Досконалість у клінічній науці – проект підвищення клінічних компетенцій студентів факультету ветеринарної медицини Вроцлавського університету.

Де: Природничий університет, м. Вроцлав, Республіка Польща (на місці та онлайн)

Коли: 9-13 січня онлайн-лекції через Google meet
16-19 січня практичні семінари у Вроцлаві (Польща) та відвідування міста

Подача заявок: 25 жовтня–30 листопада 2022 року (вирішує порядок подачі заявок)

Оголошення результатів: початок грудня 2022 року

Оплата: безкоштовно

Цільовою групою буде група з 30 іноземних студентів, у тому числі 20 іноземних студентів, які навчаються у Вроцлавському природничому університеті (англійська мова), програма Erasmus +/CEEPUS), а також десять студентів- з інших іноземних університетів, які були залучені в рамках академічної мобільності.

Курси складатимуться з теоретичної частини з використанням інструментів дистанційного навчання (2/3 розрахункового часу = 34 навчальні години) та практичної частини, яка проводитиметься на місці у формі семінарів із тваринами (1/3 розрахункового часу 16 навчальні години). Планується проведення чотирьох 7-годинних та однієї 6-годинної онлайн-лекції (з понеділка по п’ятницю), а одразу в наступні тижні практичну частину у вигляді 2-х засідань по 8 та 7 годин (понеділок, вівторок)). Вихідні дні дозволять студентам з-за кордону приїхати до Вроцлава. Інші дні заплановано на реалізацію культурної програми у формі контактів зі студентами, які належать до місцевих IVSA, та виконання ініціативи відвідування місць культурної спадщини у Вроцлаві та Нижній Сілезії.

Стипендія:

Іноземні студенти, які навчаються за кордоном, отримають стипендії на проживання в розмірі 4920,00 злотих (приблизно 1000 євро (лише для студентів, які навчаються за кордоном)). Стипендію можна використати на: придбання квитка на літак з країни учасника проекту за 1700,00 злотих, витрати на проживання (7 днів, готель зі сніданком) за 2500,00 злотих, витрати на харчування під час реалізації Акції за 595,00 злотих. (7 днів х 85,00 зл.) та страхові витрати на час проведення Акції 125,00 зл.

«Курс хвороб коней»
Курс IIEP Horse Diseases» проводитимуть висококласні ветеринарні спеціалісти з наступних коледжів: Європейського коледжу внутрішньої медицини коней та Європейського коледжу ветеринарних хірургів. Обговорювані теми стосуватимуться найпоширеніших проблем, пов’язаних із внутрішніми хворобами коней, ортопедичні питання та основні хірургічні процедури.

Викладачі:

- Доктор Майкл Хьюетсон, DipECEIM, Королівський ветеринарний коледж (RVC)
- Dr Miłosz Grabski, Dipl. ECVS, Equi Vet Service

Необхідні документи та додаткову інформацію можна отримати за адресою:

https://wmw.upwr.edu.pl/en/announcements/spinaker-a-project-to-improve-the-clinical-competences-of-students-of-veterinary1-24.html

Якщо у вас виникли запитання, прохання звертатися

проф. доктор вет.мед. Артур Нєдзвєдзь
спеціаліст із захворювань коней
Кафедра внутрішніх хвороб
пл. Грюнвальдська, 47
50-366 Вроцлав
тел. +48501-272-377

Контактна особа у ЛНУВМБ
Ігор Максимович
097 290 41 51


 

Dear Colleagues,
Below you will find some basic information on our didactic project designed for international students, which will be held in January (equine diseases). We have plans to carry other courses designed for dogs and cats, as well as for farm animals. However, we still are waiting to establish the dates. Of course, I will notify you in a separate email for the next courses.
Please share this information with your students; I hope they will apply - it's free, and they will receive the scholarship for approx—1000 euros.

If you have any questions, do not hesitate to contact me.

All the best

Artur

Excellence in clinical science - the project of improving clinical competencies of students of the Veterinary Medicine Faculty of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Where: the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland (onsite and online)

When: January 9th-13th online lectures via Google meet
January 16th-19th practical workshops in Wroclaw (Poland) and visiting the city and the surrounding area

Submission of applications: October 25th – November 30th, 2022 (the order of applications decides)

Announcement of results: the beginning of December 2022

Fee: none

The target group will be a group of 30 international students, including 20 international students, studying at the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences under the English Division, Erasmus +/CEEPUS Program) and ten veterinary students from other foreign universities were acquired as part of the academic exchange. Each of the three IIEPs will be attended by a group of 30 international students of the last clinical years of veterinary medicine, including a group of 10 students acquired during the academic exchange.

The curse will consist of a theoretical part using remote learning tools (2/3 of the estimated time = 34 teaching hours) and a practical part conducted onsite in the form of workshops with live animals/cadavers (1/3 of the estimated time 16 teaching hours). It is planned to carry out four 7-hour and one 6-hour online lectures (from Monday to Friday), and immediately in the following weeks, the practical part in the form of 2 meetings of 8 and 7 teaching hours (Monday, Tuesday). The days off between events will let the students from abroad come to Wroclaw. Other days are planned for implementing the cultural program in the form of contact with students belonging to local IVSA and the performance of the initiative of visiting selected cultural heritage sites in Wroclaw and Lower Silesia.

Scholarship:

International students studying abroad will be granted residence scholarships for PLN 4,920.00 (approx. 1000 EUR (only for students studying abroad)). The scholarship may be used for: the purchase of a plane ticket from the country of the project participant for PLN 1,700.00, accommodation costs (7 days, hotel with breakfast) for PLN 2,500.00, food costs during the implementation of the Action for PLN 595.00 PLN (7 days x PLN 85.00) and insurance costs for the duration of the Action for PLN 125.00.

"Horses diseases course"
The IIEP Horse Diseases course" will be conducted by high-class veterinary specialists from the following colleges: the European College of Equine Internal Medicine and the European College of Veterinary Surgeons. The discussed topics will cover the most common problems related to internal equine diseases, orthopedic issues, and basic surgical procedures.

Lecturers:

- Dr. Michael Hewetson, DipECEIM, Royal Veterinary College (RVC)
- Dr Miłosz Grabski, Dipl. ECVS, Equi Vet Service

Required documents and additional information can be reached at:

https://wmw.upwr.edu.pl/en/announcements/spinaker-a-project-to-improve-the-clinical-competences-of-students-of-veterinary1-24.html

--
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
specjalista chorób koni
Katedra Chorób Wewnętrznych
pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel. +48501-272-377

Prof. Dr. Artur Niedźwiedź DVM, PhD
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław, Poland
+48501272377

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru