EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

00000 2

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А , де

КБ – конкурсний бал;

П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються Університетом для кожної оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів;

К4 – ваговий коефіцієнт середнього бала про повну загальну середню освіту, який становить в Університеті 0,1.

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

Наприклад, під час вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» абітурієнт має подати результати ЗНО з української мови та літератури, біології та хімії або математики за вибором, а також додаток до атестату. За рішенням Приймальної комісії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького результату ЗНО з української мови та літератури присвоюється ваговий коефіцієнт 0,3, з біології – 0,4, з хімії або математики – 0,2, та атестату – 0,1. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці (0,3+0,4+0,2+0,1=1). Таким чином конкурсний бал розраховується:

КБ = (ЗНО українська мова та література × 0,3) + (ЗНО біологія × 0,4) + (ЗНО хімія або математика × 0,2) + (Атестат × 0,1)

Якщо порахувати з максимально можливими 200 балами за кожну складову, то отримаємо:

(200 українська мова та література × 0,3) + (200 біологія × 0,4) + (200 хімія або математика × 0,2) + (200 × 0,1) = 60+80+40+20=200

Згідно з Правила прийому  до конкурсного бала також можуть враховуватись бали за особливі успіхи. Вони нараховуються абітурієнтам, котрі є призерами (нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерами III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року, для яких останній доданок встановлюється рівним 10. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Добуток регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) коефіцієнтів множиться на остаточний конкурсний бал, а саме:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій Університету;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (101 «Екологія», 162 «Біотехнологія та біоінженерія», 181 «Харчові технології», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні біоресурси та аквакультура»), та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 «Водні біоресурси та аквакультура»), та 1,00 в інших випадках;

Якщо конкурсний бал перевищує 200, то він вважається таким, що дорівнює 200.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru