EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

f1Доцент кафедри менеджменту Гірняк Катерина Михайлівна провела бесіду з студентами молодших курсів спеціальності 073 «Менеджмент», яка відбулася на платформі Zoom на тему «Кодекс корпоративної культури менеджера нового покоління».

Бесіду було розпочато з основних принципів та фундаментальних цінностей Кодексу, зокрема: справедливість, чесність, ввічливість, правдивість, об’єктивність, інноваційність, взаємоповага.
Менеджерам нового покоління потрібно постійно працювати над собою, цікавитись усіма навчальними процесами, мислити глобальними критеріями, використовувати усі свої задатки, самовдосконалюватись, шукати свій шлях, свою мету у житті.
Етика і мораль менеджера-керівника повинні бути в основі норм і принципів поведінки людей у колективі. Вони завжди проявляються у ставленні до своїх товаришів, у ставленні до навчання суспільства, до держави загалом, а також включають і загальноприйняті етичні категорії обов’язку, честі і гідності, совісті, щастя.
f 2Катерина Михайлівна наголосила, що студент зобов’язаний щоденно прагнути максимально використовувати надані можливості з придбання теоретичних знань і практичних навичок з спеціальності менеджмент; не списувати під час написання контрольної роботи, складання заліку, іспиту; не користуватися забороненими допоміжними матеріалами і технічними засобами при проходженні процедур контролю знань; поважати чужу інтелектуальну власність; не пропонувати винагород викладачам для того, щоб полегшити проходження процедур контролю знань; завжди пам’ятати про свою високу відповідальність як фахівця перед народом; своєю самовідданою працею прагнути завоювати загальну любов і повагу.

Такі бесіди дозволять покращити якість надання освітніх послуг та сприятимуть формуванню правильних підходів в учасників освітнього процесу до провадження освітньо-наукової діяльності в університеті.

Катерина Гірняк, доцентка

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru