EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Навчальні посібники:

1. Ромашко І.С., Паска М.З., Басараб І.М., Драчук У.Р., Галух Б.І., Сімонова І.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Промислове виробництво біотехнологічних продуктів» для студентів спеціальності 16 «Хімічна та біоінженерія» (спеціалізація 162 «Біотехнологія та біоінженерія» ступень «бакалавр» Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2018. 98 с.
2. Драчук У.Р., Сімонова І.І., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясних продуктів» для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 181 «Харчові технології». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2019. 60 с.
3. Драчук У. Р., Кринська Н. В., Ромашко І. С., Басараб І. М., Галух Б. І., Сімонова І. І., Молдаванова Л.К. Довідник рецептур для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології м’ясної галузі» для студентів усіх форм навчання за спеціальностю 181 – «Харчові технології». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького,, 2019. 74 с.
4. Хромова М.В., Коваль Г.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Методичні вказівки «Основні поняття, термінологія та визначення у сфері якості» з навчальної дисципліни «Системи управління якістю». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, в, 2019. 71 с.
5. Драчук У.Р., Молдаванова Л.К., Басараб І.М., Коваль Г.М., Галух Б.І., Ромашко І.С., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Збірник контрольних і тестових питань для студентів ІІІ-ІV курсу ФХТБ з дисципліни «Технологія галузі». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького,, 2019. 78 с.
6. Галух Б.І., Драчук У.Р., Басараб І.М., Коваль Г.М. Навчальний посібник «Сучасні технології переробки птиці» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» ОС «Бакалавр» Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020. 230 с.
7. Драчук У.Р., Сімонова І.І., Басараб І.М., Кринська Н.В., Галух Б.І., Ромашко І.С., Молдаванова Л.К.. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020. 40 с.
8. Ромашко І.С., Білик О.Я.,. Галух Б.І, Коваль Г.М.. Навчально-методичний посібник «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020. 70 с.
9. Басараб І.М., Драчук У.Р., Коваль Г.М., Галух Б.І., Ромашко І.С., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Навчально-методичний посібник із дисципліни «Технологія м’яса, риби та жирів» для студентів денної та заочної форм навчання ОПП 181 “Харчові технології”. Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2021. 276 с.
10. Ваврисевич Я.С., Коваль Г.М., Михайлицька О.Р., Драчук У.Р. Навчальний посібник «Цукри. Цукрозамінники. Підсолоджувачі.» Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2021. 78 с.
11. Ромашко І. С., Драчук У. Р., Галух Б. І., Басараб І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології». Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2022. 104 с.
12. Галух Б. І., Драчук У. Р., Басараб І. М., Коваль Г. М., Сімонова І. І., Волошин Р. В. Конспект лекції з курсу «Технологічна експертиза виробництва м’ясних продуктів» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології», другого освітнього ступеня денної та заочної форми навчання. Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2022. 107 с.

Навчально-методичні посібники:
1. Навчальний посібник із дисципліни «Технологія галузі» розділ «Рафінація рослинних олій» для студентів факультету харчових технологій та біотехнології. Укладачі: М.З.Паска,Б.І.Галух,І.М.Басараб,У.Р.Драчук,І.С. Ромашко, Львів, 2017. – 60 с.
2. Навчальний посібник з дисципліни «Основи промислового будівництва і санітарної техніки» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Укладачі: М.З.Паска,Б.І.Галух,І.М.Басараб, У.Р.Драчук, І.С. Ромашко. Львів, 2017. – 83 с.
3. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Сучасні досягнення харчової науки» для студентів спеціальності: 181 «Харчові технології» (ступінь «Магістр»). Укладачі: М.З.Паска,У.Р.Драчук,І.С. Ромашко,Б.І.Галух, І.М. Басараб. Львів, 2017. – 65 с.
4. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Промислове виробництво біотехнологічних продуктів» для студентів спеціальності 16 «Хімічна та біоінженерія» (спеціалізація 162 «Біотехнологія та біоінженерія» ступень «бакалавр». Укладачі: І.С. Ромашко М.З. Паска,І.М.Басараб,У.Р.Драчук,Б.І. Галу, І.І. Сімонова, Львів, 2018. – 98 с.
5. Навчально-методичний посібник «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю». Укладачі: І.С. Ромашко, О.Я. Білик, Б.І.Галух, Г.М. Коваль, Львів, 2020. – 70 с.
6. Навчально-методичний посібник із дисципліни «Технологія м’яса, риби та жирів» для студентів денної та заочної форм навчання ОПП 181 “Харчові технології”. Укладачі:І.М.Басараб,У.Р.Драчук,Г.М. Коваль,Б.І.Галух,І.С. Ромашко, І.І. Сімонова, Н.В. Кринська, Львів, 2021. 276 с.

Методички:
1. Робочий зошит для виконання розрахункових робіт підсумкового контролю знань з дисципліни «Проектування підприємств м’ясної промисловості з основами САПР» для студентів 4 курсу, факультету харчових технологій та біотехнології напряму підготовки 181 «Харчові технології» стаціонарної та заочної форми навчання /Автори-укладачі: І. М. Басараб,М. З. Паска,Б.І. Галух,У.Р. Драчук,І.С. Ромашко,Л. К. Молдованова,Н.В. Кринська,І.І. Сімонова – Львів, 2017.
2. Методичні рекомендації для проходження практики на підприємствах харчової промисловості для студентів факультету харчових технологій та біотехнології напряму 181 «Харчові технології» /Автори-укладачі: М.З. Паска,Б.І. Галух, І. М. Басараб, У.Р. Драчук, І.С. Ромашко,І.І.Сімонова – Львів, 2017.
3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технологія галузі» для спеціальності 181 «Харчові технології»/Автори-укладачі: М.З. Паска,І.М.Басараб, Л.К. Молдаванова– Львів, 2017.
4. Методичний практикум по виконанню курсових проектів з дисципліни «Проектування підприємств м'ясної промисловості з основами САПР» для студентів 4 курсу факультету харчових технологій та біотехнології (бакалаври) за спеціальністю 181 «Харчові технології» для спеціалізації «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» стаціонарної та заочної форм навчання /Автори-укладачі: І. М. Басараб,М. З. Паска,У.Р. Драчук, Б.І. Галух,І.С. Ромашко, Л. К. Молдованова,Н.В. КринськаІ.І. Сімонова– Львів, 2018.
5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясних продуктів» для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 181 «Харчові технології» /Автори-укладачі: У.Р. Драчук,І.І. Сімонова,І.С. Ромашко,І.М. Басараб,Б.І. Галух,Л.К. Молдаванова, Н.В. Кринська– Львів, 2019.
6. Довідник рецептур для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології м’ясної галузі» для студентів усіх форм навчання за спеціальностю 181 – «Харчові технології» / Автори-укладачі: У. Р. Драчук,Н. В. Кринська, І. С. Ромашко,І. М. Басараб,Б. І. Галух, І. І. Сімонова, Л.К.Молдаванова– Львів, 2019.
7. Методичні вказівки «Основні поняття, термінологія та визначення у сфері якості» з навчальної дисципліни «Системи управління якістю»/Автори-укладачі: М.В. Хромова,Г.М. Коваль,У.Р. Драчук,І.С. Ромашко,І.М. Басараб,Б.І. Галух,Л.К. Молдаванова,І.І. Сімонова,Н.В.Кринська– Львів, 2019.
8. Збірник контрольних і тестових питань для студентів ІІІ-ІV курсу ФХТБ з дисципліни «Технологія галузі» / Автори-укладачі: У.Р. Драчук,Л.К. Молдаванова, І.М. Басараб,Г.М. Коваль,Б.І. Галух,І.С. Ромашко, І.І. Сімонова, Н.В. Кринська– Львів, 2019.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення»/Автори-укладачі: У.Р. Драчук, І.І.Сімонова, І.М. Басараб, Н.В. Кринська, Б.І.Галух, І.С. Ромашко, Л.К. Молдаванова– Львів, 2020.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru