EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У четвер, 30 вересня відбулося засідання Вченої ради університету. Вчена рада розглянула 22 питання порядку денного. Усі питання були на часі і надважливими.

З перших чотирьох питань порядку денного доповідав проректор з науково-педагогічної роботи І.В.Двилюк. Зокрема він звітував про результати заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. Згідно з даними, які представив проректор Ігор Двилюк, успішність на факультетах становить від 75,1 до 97,2. Проте якість навчання по університету складає 48,8 %. «Усі знають, що якість повинна становити не менше 50 %, тому потрібно працювати над якістю», – зробив висновки проректор. Вчена рада ухвалила звіт проректора «одноголосно».
Також проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк І. В. представив проєкт Положення про запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Як відомо, Положення регламентує організацію роботи щодо запобігання та протидії булінгу в Університеті та розроблене у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та відповідних нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України. Вчена рада також ухвалила проєкт Положення про раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, запропонований проректором з науково-педагогічної роботи Двилюком І.В., оскільки Положення врегульовує питання утворення та організації роботи Ради роботодавців університету та експертних рад стейкхолдерів освітніх програм.
Також проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк І. В. вніс зміни і доповнення до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін, оскільки відбулись деякі зміни в нормативній базі. Вчена рада університету обговорила ці зміни та затвердила Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.
Вчена рада університету також ухвалила зміни до Правил прийому до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, про які доповів відповідальний секретар приймальної комісії Данкович Р.С.
Про внесення змін і доповнень до Положення про забезпечення академічної доброчесності та професійної етики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького доповіла завідувачка відділу забезпечення якості освіти та акредитації Сусол Н. Я. Вона запропонувала внести зміни і доповнень до Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Зокрема йшлося про забезпечення дотримання академічної доброчесності: здобувачами вищої освіти при виконанні ними курсових та кваліфікаційних робіт, а також про особливості перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти.
ВР університету затвердила Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького в новій редакції.
Також ВР університету заслухала звіт Про результати міжнародної діяльності ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького за 2020 рік (.доповів професор Стефаник В. Ю.) Він висловив пропозицію щодо збільшення кількості здобувачів вищої освіти, залучення іноземних лекторів у рамках угод, програм і проєктів, наповнення сайту відділу додатковою інформацією і т.п. Вчена рада університету ухвалила звіт Стефаника В.Ю і взяла до відома пропозиції, а також заслухала начальника відділу міжнародних зв’язків ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького О.В.Папич про основні напрями і завдання відділу міжнародної діяльності університету та ухвалила Положення про відділ міжнародних зв’язків.
Вчена рада університету також ухвалила рішення про надання звання DOCTOR HONORIS CAUSA доктору габілітованому Люблінського природничого університету , професору Зигмунту Літвінчуку (ректорська каденція (2016-2020 роки). Про це доповідав ректор університету професор Володимир Стибель.
Також ВР університету ухвалила проміжний звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, доцентки Сливки І. М., висунула і ухвалила шляхом голосування кандидатур претендентів на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для науковців (Ціжа Богдана Романовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін та Федорчука Анатолія Олександровича, доктора хімічних наук, професора, професора кафедри біологічної та загальної хімії), ухвалила присвоєння вченого звання доцента Федіну Роману Михайловичу, проходження дистанційного стажування за кордоном Соболти А. Г., затвердила Положення про «Лабораторію добробуту домашніх тварин» кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва» та прийняла рішення про видачу диплому доктора філософії Солтис М. П. та Івашків Ю. А.
Останнє питання стосувалося особливості організації навчального процесу в період карантину. Про що доповів проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк І. В.. Він, зокрема, акцентував увагу присутніх на тому, що всі заняття без виключень повинні проводитись у візуальному контакті (ZOOM, GOOGLE TEAM, GOOGLE MEETING), а усі матеріали повинні бути розміщені у ВНС. Він закликав викладачів опанувати цифрові інструменти і пройти безоплатне навчання за онлайн-курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти».

Пресслужба

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru
  • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

    Львів

    вул. Пекарська, 50

  • Приймальна комісія
    (032) 239-26-13
  •