EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: [email protected]

 

 

Завершальним кроком у навчанні здобувачів вищої освіти ОС"Магістр" є захист кваліфікаційних робіт, який відбувся 20 грудня 2022р. на кафедрі біотехнології та радіології ФХТБ за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія". Магістранти заочної (захист - 12.12. 2022) та денної форм навчання демонстрували відмінне володіння теоретичним матеріалом та зуміли обґрунтовано проаналізувати, пояснити результати своїх наукових робіт, інтегруючи знання, вміння, навички різних галузей біотехнології.

Детальніше: Вітаємо наших здобувачів з успішним захистом!