EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі формування майбутньої професійної діяльності.

1

Тому, згідно з графіком навчального процесу, студенти 4 курсу освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в період з 30.01.2023 по 25.02.2023 р. проходили виробничу практику на основі укладених договорів між обраними ними базами практики та Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
2Варто підкреслити, що 9 березня 2023 р. під час захисту звітів з практичної підготовки, здобувачі вищої освіти даної ОП показали вміння та навики, які відповідають програмним результатам навчання відповідно до ОК Виробнича практика.
3
Важливим є те, що студенти під час проходження практики наближаються до реальних умов майбутньої професійної діяльності, набувають професійних навичок роботи з документами, вчаться спілкуватися з людьми та приймати управлінські рішення. Сподіваємось, що здобутий здобувачами вищої освіти досвід при проходженні виробничої практики, допоможе їм стати успішними фахівцями з обраної ними спеціальності.

 

завідувач кафедри менеджменту, доцент Богдан Батюк 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru