EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

   Інститут кураторства має безперечно вагомий вплив на формування духовних та моральних якостей студентів, сприяння самоактуалізації та самовиховання, розвиток почуття відповідальності та людяності, що у цілому буде позитивно впливати на формування професійних якостей.

    Важливою складовою навчально-виховної роботи університету є ефективна співпраця та обмін досвідом кураторів академічних груп. Для реалізації даного напряму роботи працює постійнодіючий семінар кураторів, завдання якого визначаються метою виховної роботи у вищій школі і характеризуються багатовекторністю напрямів, спрямованих на формування громадських, соціально-культурних та професійних якостей майбутнього фахівця, залучення студентів до наукової роботи, творчої діяльності, до духовних надбань українського народу. Незаперечним є те, що робота куратора групи передбачає створення здорового морально-психологічного клімату в колективі, спонукає студентів до активної громадської позиції, творчих ініціатив, протидії антисоціальним та антикультурним явищам; підтримує саморозвиток особистості, її самостійності.

   Одним із напрямів виховання є морально-етичне виховання молоді. Саме ця тема обговорювалась на семінарі кураторів академічних груп «Морально-етичне виховання студентської молоді», який відбувся у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 7 листопада. У роботі семінару взяла участь психолог університету Ірина П’єкна.
   На семінарі піднімались питання значимості куратора для студентів академічної групи; ролі куратора в адаптації студента першого курсу в університетському середовищі; важливості духовного виховання молоді; про виховання правил етикету та манер поведінки студентів.

   Сьогодні етичні проблеми стоять як ніколи гостро. У теперішньому суспільстві змінились ціннісні орієнтири. Поняття добра і зла стали дуже розмиті, а без сформованості цих понять, і таких понять як совість, справедливість, честь, гідність, свобода і відповідальність, щастя і сенс життя, а також уявлень про етичний ідеал неможлива ані повнота взаємодії людини зі світом, ані повноцінний розвиток людини. У цьому полягає актуальність етичного виховання. У реальному житті нашого суспільства наступив період, коли необхідно усвідомити, якщо не буде вирішена проблема розвитку і становлення моральної особистості, то ні про які перетворення не може бути мови. Тому на семінарі наголошувалось на системності проведення виховної роботи серед студентів у навчальному і позанавчальному процесі, на формуванні ціннісного ставлення особистості до держави, власного здоров’я, праці, природи, мистецтва, що служитиме базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

Тетяна Купчак, керівник ВСКРУ

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru