EN   UA

КАФЕДРА ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ

Коструба Андрій Михайлович, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Саварин вікторія Іванівна,заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Вихрист Олена Миколаївна,заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, асистент.

Телефон. 239-26-200

fim.vetuniver@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

IMG 0535 Copy

Коструба Андрій Михайлович, біографічні відомості

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Освіта: вища, у 1985 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю оптичні і оптико-електронні системи та здобув кваліфікацію інженер, оптик-дослідник.

У квітні 1996 р. в інституті фізичної оптики міністерства освіти України захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження оптичних параметрів дискових носіїв інформації і оптимізація їх мікроструктури” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика (КН № 010858).

У травні 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії і фізики Львівської комерційної академії (02 ДЦ № 014121).

У вересні 2016 р. в інституті фізичної оптики імені О.Г. Влоха міністерства освіти і науки України захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук на тему “Еліпсометрія ультратонких плівкових структур” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика (ДД № 006172).

Вчене звання професора кафедри фізики і математики ЛНУВМБТ імені
С.З. Гжицького присвоєно в грудні 2019 року (АП № 001380).

Кар’єра: З 1985 по 1991 рр. працював інженером, згодом – молодшим науковим співробітником Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту.

З 1991 по 1993 рр. – молодший науковий співробітник кафедри нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1993 по 1998 рр. – науковий співробітник інституту фізичної оптики МОН України.

З 1998 р. – старший викладач, а з 2004 р. – доцент кафедри хімії та фізики Львівської комерційної академії (з 2016 року Львівський торговельно-економічний університет). З 2017 року обіймав посаду професора університету без вченого звання.

З червня 2018р. завідувач кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: Оптика, лазерна фізика. Оптичні методи дослідження речовини і мікроструктури міжфазних поверхонь. Фізика поверхні. Оптика тонких плівкових покриттів. Взаємодія оптичного випромінювання з поверхнею розподілу фаз. Застосування методів еліпсометрії і поверхневого плазмонного резонансу у матеріалознавстві, нанотехнології, плазмоніці.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є співавтором на загал понад 180 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких у Scopus 53, чотирьох навчальних посібників та двох монографій, індекс Гірша – 14.

Наукова робота: керівник теми в межах робочого часу: 0121U110325 «Дослідження впливу наномасштабної організації тонкошарових структур різноманітної природи на фізико-хімічні властивості сформованих міжфазних поверхонь»;

Підвищення кваліфікації: Наукове стажування проходив на кафедрі прикладної фізики в Жешівському університеті (м. Жешів, Польща) лютий-березень 2019 року. 

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Біофізика для ветеринарної медицини і водних біоресурсів;

Фізика для харчової технології, екології і ТВППТ;

Фізика з основами біофізики для біотехнології;

Фізика з основами кваліметрії для ветгігієни;

Фізика з фізичними методами аналізу

Біомеханіка та кінезіологія для фізреабілітації та ерготерапії;

Біомеханіка для фізкультури і спорту.

Додаткові відомості :

Член Наукової ради МОН, Секція 3 «Загальна фізика»;

Член спеціалізованої Вченої ради Д35.071.01 при Інституті фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23

Член редакційної колегії Військово-технічного збірника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

E mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

IMG 0581 Copy

Яцик Богдан Миколайович

Освіта: вища, в 1970р закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, здобувши спеціальність – фізика. Дисертаційну роботу на тему“Рентгеноспектральне дослідження електронної структури германідів перехідних металів”  на здобуття  вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив в 1980р. на Вченій раді фізичного факультету Львівського державного університету ім. Ів.Франка, за спеціальністю фізика твердого тіла (СМ №011184). У 1986  році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики ЛЛТІ (ДЦ №086770).

Карєра: трудову діяльність починав у Фізико-механічному інституті академії наук України на посаді інженера.

Після проходження строкової служби в армії, продовжував наукову діяльність на кафедрі рентгенометалофізики Львівського держуніверситету.

З 1980 р. по 2015 р. на посадах асистента та доцента Національного лісотехнічного університьету України. З 1983р по 1987р був заступником декана  2-го технологічного факультету.

З вересня 2016р. по теперішній час працює на кафедрі фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького на посаді доцента.

Коло наукових інтересів: дослідження електронної будови перехідних металів та їх сплавів і хімічних сполук.

Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу: 0121U110325 «Дослідження впливу наномасштабної організації тонкошарових структур різноманітної природи на фізико-хімічні властивості сформованих міжфазних поверхонь»;

Основні наукові та навчально-методичні праці: є співавтором понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких у Scopus 5, з них основними є: 1. Electron structure of compound ScFe2Si2 compound: theory and experiment, Ivan D.Shcherba,Dragon Uskokovic,Victor M. Antonov, Bogdan Ja. Kotur, Maria Sacharevych, Andry Stosyk, Bogdan M. Jatcyk, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Technica УІ  (2013) p.117-124.

  1. Рентгенівські спектри та електронна структура сполуки ErMn2Ge2, І.Д. Щерба, М.В. Сахаревич, M. Коник, Н. Савицький , Б.М. Яцик, Вісник ЛНУ, 2014.с. 36-42.
  2. X-Ray and Mössbauer Spectra and Electronic Structure of ScFe2Si2 Compound Ivan Shcherba, Maria Sacharevych, Nazar Savyckyj, Viktor Antonov and Bohdan Jatcyk Journal of Material Science and Engineering B 4 (06) 2015

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Біофізика для і водних біоресурсів;

Фізика для екології і ТВППТ;

Фізика з основами біофізики для біотехнології.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0575 Copy

Сас Наталія Богданівна – доцент кафедри фізики і математики, кандидат фізико-математичних  наук, доцент.

Освіта: вища, у 2004 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «математика» та здобула кваліфікацію магістр математики, викладач. 28 листопада 2008 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему «Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (ДК №052907 від 27.05.2009). У грудні 2018 року отримала атестат доцента кафедри фізики і математики (AД 001608 від 18.12.2018).

Кар’єра: з 2007 року по 2012 рік – асистент кафедри фізики і математики; 2012-2016 рр. – старший викладач кафедри фізики і математики; з вересня 2016 року по теперішній час – доцент кафедри фізики і математики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: високотемпературна повзучість, довговічність, залишковий ресурс, корозія.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором понад 62 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричну базу Scopus – 11; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 46;  навчально-методичні праці – 5.

Наукова робота: виконавець тем, що виконувались за кошти держбюджету: 0121U112173 «Розроблення технології поверхневого наноструктурного зміцнення з одночасним поверхневим легуванням сталевих деталей сільськогосподарської техніки та інших галузей промисловості», 2021-2022 рр.;  011911002280 «Розроблення технології поверхневого наноструктурного зміцнення сталевих деталей сільськогосподарської техніки, харчової і переробної промисловості» 2018-2020рр.; 0118U003495 «Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові» 2017-2020рр.; керівник теми, що виконувалась в межах робочого часу 0121U110078 «Математичні моделі сповільненого руйнування».

Підвищення кваліфікації: в 2013 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; у 2018 р. стажувалась в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка; в 2023 р. стажувалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедра вищої математики.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Вища математика;

Вища математика і статистика;

Прикладна математика;

Математичне моделювання біотехнологічних процесів;

Математичне моделювання біотехнологічних процесів;.

Додаткові відомості:

У 2017 отримала відзнаку «Молодий науковий дослідник»

З вересня 2018 р. є заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

З вересня 2018 р. є член навчально-методичної ради факультету харчових технологій та біотехнології.

B2 з польської мови

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0559 Copy

Cаварин Вікторія Іванівна – в.о. доцента кафедри фізики і математики, кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: вища. У 2007 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та отримала ступінь бакалавр фізичної і біомедичної електроніки, факультет електроніки. У 2008 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та отримала ступінь магістра фізичної і біомедичної електроніки, факультет електроніки. 09.2008-09.2009 - студентка міжнародної програми з хімічної фізики, Інститут рідких кристалів державного університету Кента, Огайо, США. В листопаді 2014 р. захистила кандидатську дисертацію: «Методи вимірювання п’єзооптичних коефіцієнтів та формування поляризаційних сингулярностей при 2D напружених станах» і в грудні 2014р. отримала диплом кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.05 – Оптика, лазерна фізика.

Кар’єра: з 2009 р. по 2015 р. працювала на посаді наукового співробітника в Інституті фізичної оптики імені О.Г. Влоха (Львів). З 2014 року по 2015 рік - голова ради молодих науковців, Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха. З листопада 2015 р. по червень 2018 р. працювала на посаді наукового-співробітника (PostDoc) в університеті Миколая Коперніка в Торуні, Польща. За цей період часу відвідала університет Пікардії імені Жуля Верна (Ам’єн, Франція) в якості запрошеного дослідника, а також брала участь в міжнародних конференціях. З вересня 2018 року по січень 2021 року працювала на посаді асистентки кафедри фізики і математики, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З січня 2021 року – на посаді старшої викладачки цієї ж кафедри. З лютого 2022 року по даний час працюю на посаді в.о. доцента кафедри фізики і математики. З травня 2019 року є членкинею «Львівської системи дослідників». З жовтня 2019 - членкиня Української Науково-Дослідницької Асоціації. У 2014 р. та 2020 р. нагороджена обласною премією талановитим молодим ученим і спеціалістам, Львів. Двічі стала ТОП-10 фіналісток української премії «Для жінок в науці», що є частиною глобальної програми L’OREAL-ЮНЕСКО (12.2019 р., 12.2021 р.).

Коло наукових інтересів: рідкі кристали, п’єзооптика, акусто-оптика, сингулярна оптика, пучки Бесселя, векторні пучки, наночастинки.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором більше 45 наукових праць, 36 з яких включені у наукометричні бази Scopus; навчально-методичні праці – 3; 1 патент.

Наукова робота: 1) розробка методики для генерації та надшвидкого переключення векторних пучків, включаючи оптичні вихорі різних топологічних зарядів, за допомогою S-хвильової пластинки (S-waveplate), цифрового мікродзеркального пристрою (DMD) та рідкокристалічної полімерної вихрової фазової пластинки (Vortex Retarder); 2) дослідження високошвидкісного дистанційного фокусування для покращення зображень в мікроскопії; 3) дослідження і аналіз впливу УФ випромінювання на фазову діаграму ліотропного хромонічного рідкого кристала; 4) участь в розробці новітніх методів дослідження п’єзооптичних властивостей оптичних матеріалів, які ґрунтуються на використанні неоднорідного розподілу механічних напружень в досліджуваному зразку; 5) дослідження формування поляризаційних сингулярностей в оптичних пучках, які виникають при діаметральному стиску скляного диска та внаслідок структурних дислокацій у кристалах.призначення».
Підвищення кваліфікації: З 17.02.2020 р. по 13.04.2020 р. та з 14.02.2023 по 28.03.2023 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Львівському національний університет ім. І. Франка.  

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Фізика, Фізика з основами кваліметрії.

Додаткові відомості :

Сертифікат про вільне володіння англійською мовою (TOEFL).

Сертифікат успішного закінчення курсу програмування The Complete Web Developer in 2018: Zero to Mastery online course.

Сертифікат успішного закінчення курсу програмування Vue.js Fast Crash Course online.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Вихрист Олена МиколаївнаВихрист Олена Миколаївна – асистентка кафедри фізики і математики.

Освіта: вища, 2015 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр) за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, вчителя фізики, вчителя астрономії,  викладача математики, викладача фізики, математика.

Кар’єра: з вересня 2016 року по теперішній час – асистентка кафедри фізики і математики.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є співавтором загалом 7 праць, з яких: наукові публікації, включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 1; наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України – 1; навчально-методичні праці – 5, з яких навчальні посібники з грифом Вченої ради університету - 2.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0563 Copy

Данчівська Ольга Ярославівна – старший лаборант кафедри  фізики і математики.

Освіта: вища, у 1981 році закінчила Львівський лісотехнічний інститут і отримала вищу освіту за спеціальністю «Інженер-технолог по деревообробці».

Карєра: з 1981 року працювала старшим лаборантом кафедри технології пиломатеріалів Львівського лісотехнічного інституту, з 2014 року зав.лабораторіями кафедри безпеки життєдіяльності.

З 2018 року по теперішній час – старший лаборант кафедри фізики і математики ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru