EN   UA

 Logotup kafedry

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

Завідувач кафедри доктор біологічних наук, професор

Грабовський Степан Стефанович

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2258

ГРАБОВСЬКИЙ СТЕПАН СТЕФНОВИЧ — завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, доктор біологічних наук, професор.
Освіта: вища, у 1984 р. з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність — ветеринарія, кваліфікація — ветеринарний лікар.
1986–1989 рр. — навчання в аспірантурі при кафедрі біохімії, органічної та неорганічної хімії Львівського зооветеринарного інституту.
1990 р. — захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (м. Львів) на тему: «Активність окремих ферментів вуглеводного обміну у великої рогатої худоби в онтогенезі і залежно від продуктивності» за спеціальністю 03.00.04 — біохімія.
2011–2014 рр. — докторант (з відривом від виробництва) при кафедрі біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
2017 р. — захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук в Інституті біології тварин НААН на тему: «Адаптогенний вплив біологічно активних речовин препарату селезінки за умов стресу тварин перед забоєм» за спеціальністю 03.00.04 — біохімія (ДД № 006788), 27.04.2017 р.
Кар’єра:
з грудня 1989 р. — асистент кафедри неорганічної та органічної хімії;
з липня 1995 р. — старший викладач цієї ж кафедри;
з травня 1998 р. — доцент кафедри біологічної та загальної хімії.
2010–2014 рр. — заступник декана факультету харчових технологій та екології;
З 2017 р. — завідувач кафедри біологічної та загальної хімії.
2020 р. — професор кафедри біологічної та загальної хімії (від 24.09.2020 р. АП № 001960).
Коло наукових інтересів: дослідження метаболічних процесів в організмі тварин перед забоєм та за дії біологічно активних сполук. Вплив споживання продуктів тваринного походження з урахуванням стану тварин перед забоєм на деякі показники клітинного імунітету у людей.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор 70 наукових праць, зокрема публікації у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus — 9, індекс h = 1; наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України — 31; інші наукові праці — 16; деклараційні патенти України на корисну модель — 3; Технічні умови України — 1; методичні рекомендації — 3; навчально- методичні праці — 5; ДСТУ та ДСТУ ISO.
Наукова робота: Науковий керівник НД теми 0121U110324 «Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов та дії біологічно активних речовин» (2021–2025).
Підвищення кваліфікації:
2018 р. — стажування у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, м. Ольштин, Польща. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія;
Органічна хімія;
Харчова хімія.
Додаткові відомості:
Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.826.01 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Член Науково-технічної ради ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Член Українського біохімічного товариства. Член Наукового товариства імені Шевченка Лауреат премії імені С. З. Ґжицького (1988 р.) Брав участь у створенні фільму «Степан Ґжицький: На скрижалях пам'яті». Багаторазовий чемпіон з шахів серед викладачів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1392 CopyФЕДОРЧУК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – професор кафедри біохімії та загальної хімії, доктор хімічних наук, професор.
Освіта: вища, у 1985 рік закінчив хімічний факульт Львівського державного університету імені Івана Франка де здобув фах хіміка, викладача хімії (Диплом КД № 040423). У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Взаємодія компонентів в системах {Y,Ce,Sm,Ho,Yb}-Li-Ga» (Диплом КД № 040423). У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Інтерметаліди ґалію та рідкісноземельних елементів. Cинтез, структура, властивості» (Диплом ДД № 006059). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності неорганічна хімія присвоєно у 1998 році (Атестат АС № 000369). Вчене звання професора кафедри біохімії, біотехнології та загальної хімії отримав у 2013 році (Диплом 12 ПР № 008922).
Кар’єра: По завершенні навчання працював на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де обіймав посади від інженера до головного наукового співробітника НДЧ. За час роботи в науково-дослідній частині ЛДУ ім. І. Франка був науковим керівником декількох науково-дослідних держбюджетних тем. Керував п’ятьма проектами Міжнародного Центру Дифракційних Даних (ICDD). з 01 вересня 1994 р. по 30 червня 1995 р. – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка (0.25 ставки за сумісництвом); з 01 вересня 1995 р. по 30 липня 1997 р. – асистент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка; з 03 вересня 2007 р. по 30 червня 2008 р. – доцент кафедри хімії Національного лісотехнічного університету України (0.25 ставки за сумісництвом); з 07 липня 2008 р. призначений на посаду зав. кафедри неорганічної та органічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького за контрактом, як обраний за конкурсом; з 05 листопада 2010 р. переведений на посаду професора кафедри неорганічної та органічної хімії; з 03 вересня 2012 р. переведений на посаду професора кафедри біохімії, біотехнології та загальної хімії яку згодом перейменовано на кафедру біологічної та загальної хімії де працюю по теперішній час.
Коло наукових інтересів: хімія твердого тіла; хімія та фізика неорганічних сполук; синтез і ріст кристалів; діаграми фазових рівноваг; кристалографія; методи дифракції; розшифровка та уточнення кристалічних структур; кристалохімія неорганічних сполук і взаємозв’язок структура – властивості. Результати досліджень уможливили створення новітньої класифікації хімічних сполук за координацією найменш електронегативних атомів та розгляду спорідненості сполук за другим координаційним оточенням найбільш електронегативних атомів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є співавтором на загал, понад 520 наукових публікацій, з яких у Scopus 180+ з h-index 24, 10 патентів та трьох монографій.
Наукова робота: керівник тем в межах робочого часу: 0112U000761 «Структура і властивості неорганічних та органічних сполук»; 0118U004504, «Структура, властивості та методи аналізу неорганічних та органічних сполук». виконавець тем, що фінансувалися за кошти держбюджету: 0118U003495 «Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові»; 0118u003496 «Розроблення композиційних органо-неорганічних гетероструктур для реверсивних сенсорів газу».
Підвищення кваліфікації: Наукові стажування проходив в Інституті фізичної хімії твердої речовини (м. Дрезден, Німеччина) на загал понад 30 місяців. Згідно останнього плану-графіка на підвищення кваліфікації (стажування) проходив у Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”, кафедра хімії з 20 вересня по 20 листопада 2022 року.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Загальна та неорганічна хімія;
Хімія з основами біогеохімії;
Неорганічна та аналітична хімія
Додаткові відомості :
Член Наукової ради МОН, Секція 16 «Хімія»;
Член спеціалізованої Вченої ради K76.051.10. по захисту кандидатських дисертацій з спеціальності хімія твердого тіла Чернівецький НУ;
Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 61.051.03 по захисту кандидатських дисертацій з спеціальності неорганічна хімія при Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет».
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1294 Copy

ГАЛЯС ВІКТОР ЛЮДВИКОВИЧ – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат біологічних наук, доцент, професор університету.
Освіта: вища, у 1973 році з відзнакою закінчив Львівський зоотехнічно-ветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» та здобув кваліфікацію «Ветеринарний лікар». 21 квітня 1981 року в Українському НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (теперішня назва Інститут біології тварин НААН) захистив кандидатську дисертацію на тему «Білки та нуклеїнові кислоти ядер тканин телят» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (БЛ №008563 від 23 грудня 1981року). 10 жовтня 1988 року отримав атестат доцента кафедри біологічної, органічної та неорганічної хімії (ДЦ №004644).
Кар’єра: 07.1973 – 12.1973 р. завідувач Нижньоворітською ветеринарною дільницею Воловецької райветстанції Закарпатської області; 12.1974 – 07.1974 р. аспірант Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин; 07.1974 – 01.1983 р.р. молодший, старший науковий співробітник Укр.НДІФіБ с.-г.тварин; 01.1983 – 03.1987 рр. – асистент кафедри біологічної, органічної і неорганічної хімії; 03.1987 – 06.1993 рр. доцент кафедри біологічної, органічної і неорганічної хімії Львівського зооветеринарного інституту; 06.1993 – 09.1996 рр. проректор з наукової роботи; 09.1996 – 06.2018 рр. завідувач кафедри біологічної та загальної хімії; 07.2018 по теперішній час доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Ґжицького. В 1986-1993 рр. виконував обов’язки секретаря вченої ради Львівського зооветеринарного інституту.
Коло наукових інтересів: дослідження утворення різних типів нуклеїнових кислот і білків у клітинних ядрах різних тканин телят у перші дні життя для з’ясування механізмів функціонування геному; вивчення впливу інсуліну на синтетичні та ліполітичні процеси в організмі тварин; історичні аспекти розвитку біохімії та роль Львівської біохімічної школи С.З.Ґжицького.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 237 праць, з яких: наукові публікації включені у науковометричну базу Scopus – 2; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України - 49; навчально методичні праці за профілем кафедри – 55. Серед наукових праць: 2 монографії, 3 томи наукових праць С.З.Ґжицького, 2 підручники, 1 словник (виданий за кошт для навчальних закладів МОН України), 1 довідник, 4 навчальні посібники з грифом МОН України; 3 типові навчальні програми.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу «Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов та дії біологічно активних речовин». (Шифр 0121U110324).
Підвищення кваліфікації: з 13 листопада по 13 грудня 2017 р. підвищував кваліфікацію «Методологія використання мультимедійного супроводу при читанні лекцій з окремих розділів біохімії для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії.
Додаткові відомості:
Відзначення:
- Ювілейна медаль «До 100-річчя від дня народження Степана Ґжицького».
- Лауреат премії ім.С.З.Ґжицького НААНУ.
- Відмінник аграрної освіти та науки.
- Підручник «Ветеринарна клінічна біохімія» у 2004 році представлявся на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Цей підручник у 2004 та 2005 роках був визнаний найкращим підручником у номінації «Ветеринарна медицина». Міністрами освіти В.Кременем та С.Ніколаєнком були надіслані листи в університет з проханням відзначити мене.
Приймав участь у створенні фільмів «Брати Ґжицькі», фільму «С.З. Ґжицький» та фільму кінохроніка життя С.З. Ґжицького за період 1960-1976 рр.
Був ініціатором і безпосереднім виконавцем у створенні меморіального музею С.З. Ґжицького у кімнаті яка була його робочим кабінетом.
Був ініціатором у проведенні наукових читань С.З.Ґжицького.
Досліджено життєвий та науковий шлях професора В.Морачевського та його родини:
- Видано матеріали про життя В.Морачевського та у співпраці з директором музею І.Франка Р.Гораком організовано виставку «Родина Морачевських-Окуневських».
- Досліджено та описано генеалогію роду Софії Окуневської – першої жінки-лікарки в Австро-Угорщині та першої українки, що здобула університетську освіту в Галичині. На запрошення ректорату Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського для викладачів і студентів читав цикл лекцій про Софію Окуневську.
Приймав безпосередню участь у підготовці матеріалів про присвоєння імені С.З. Ґжицького університету та у встановленні меморіальних таблиць професорам, які працювали на кафедрі біохімії: С.З. Ґжицькому, В.І.Морачевському, І.Д.Головацькому.
За дорученням вченої ради університету запровадив викладання дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині».
З 09.1986 по 06.2018 – член вченої ради університету
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1407 Copy

ЮСЬКІВ ЛЮБОВ ЛЮБОМИРІВНА – професор кафедри біологічної та загальної хімії, доктор ветеринарних наук, професор.
Освіта: вища, у 1991 році закінчила Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «Ветеринарія». У 1996-1999 роках навчалась в аспірантурі Інституту фізіології і біохімії тварин НААН. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив вітаміну Д3 на метаболічний профіль в крові і метаболізм у скелетних м’язах телят» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. У 2005 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. У 2007–2009 роках навчалась в докторантурі Інституту біології тварин НААН. У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Вчене звання професора кафедри біологічної та загальної хімії присвоєно у 2021 році.
Кар’єра: 1992 –1997 рр. – старший лаборант ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок; 2000 –2003 рр. – науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; 2003 –2010 рр. – старший науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; 2010 –2016 рр. – провідний науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; 2016 –2021 рр. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; з 2021 року по теперішній час – професор кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: метаболічні процеси в організмі сільськогосподарських тварин та риби за дії жиророзчинних вітамінів; з’ясування механізмів регуляції фізіолого-біохімічних процесів в організмі тварин при нестачі та порушенні метаболізму вітаміну D; особливості перебігу біохімічних процесів в організмі під час хвороб тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 85 праць, з них 82 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у т.ч. одного довідника, монографії, 3 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science; методичних рекомендацій, трьох патентів України на корисну модель, Технічних умов України, двох ДСТУ та ДСТУ ISO.

Наукова робота: відповідальний виконавець наукової тематики кафедри 0116U004273 «Механізми регуляції обміну речовин за різних функціональних станів організму тварин» (2016-2020); 0121U110324 «Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов та дії біологічно активних речовин» (2021-2025).

Підвищення кваліфікації: у 2020 р пройшла курси підвищення кваліфікації у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок («Доклінічні дослідження лікарських засобів та сучасні інструментальні методи аналізу якості та безпечності біопрепаратів та кормових добавок»); у 2021 р – у Вроцлавському природничому університеті (Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu; Widział medycyny weterynaryjneij) (м. Вроцлав, Польща).

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Органічна хімія;
Аналітична хімія.

Додаткові відомості :
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.826.01 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, з травня 2022 р.
Член Науково-технічної ради ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького (з 2018 р.).
Член Українського біохімічного товариства (з 2000 р.).

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1356 CopyФЕДЕЦЬ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Освіта: вища, у 1995 році з відзнакою закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. 13 березня 2001 року в Національному аграрному університеті (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Ізоформи лактатдегідрогенази та білковий спектр слизової оболонки травного тракту плода корови в онтогенезі» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ДК № 010997 від 13 червня 2001 року). 03 липня 2008 р. отримав атестат доцента кафедри біохімії і біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (12ДЦ № 019865).
Кар’єра: з серпня по грудень 1995 року – старший лаборант в НДС кафедри неорганічної та органічної хімії; 1996-1998 рр. – аспірант кафедри неорганічної та органічної хімії; 1999-2008 рр. – асистент кафедри біохімії та біотехнології; 2009-2011 рр. – докторант кафедри біохімії та біотехнології; 2012-2015 рр. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії; з лютого 2015 року по теперішній час – проректор з наукової роботи Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: дослідженя глутатіон S-трансферази та гену GSTP1 у тварин з пухлинами молочної залози; дослідженя глутатіон-залежних ензимів в слизовій оболонці сліпої кишки тварин.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор 52 праць, з яких публікації у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах Web of Science Core Collection і/або Scopus – 3; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 30; інші наукові праці – 13; деклараційний патент – 1; навчально-методичні праці – 5.
Наукова робота: Науковий керівник наукового проєкту за кошти держбюджету «Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові» 0118U003495 Прикладне дослідження, 2018-2020 рр. (обсяг фінансування 918 616 грн.); науковий керівник теми в межах робочого часу 0121U110476 «Маркери онкологічних захворювань тварин»
Підвищення кваліфікації: 01.06-30.06.2011 р. пройшов стажування в Інститут біології тварин НААН України.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії;
Біотехнологія у ветеринарній медицині;
Клінічна біохімія.
Додаткові відомості:
Заступник головного редактора наукових видань «Науковой вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького» (серії Ветеринарні науки; Сільськогосподарські науки; Харчові технології) і «Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences» та науково-популярного видання «Сільський господар».
Член Українського біохімічного товариства і Наукового товариства імені Шевченка
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1373 CopyМІДЯНИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ - доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат хімічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1981 році закінчив Львівський ордена Леніна державний університет імені І.Франка і отримав вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію «Хімік. Викладач хімії». Кандидатську дисертацію на тему «Нітрат 9-ціано-10-метилакридинію – новий аналітичний хемілюмінес-центний реагент» захистив 19 травня 1998 р. року в Національному уні-верситеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (ДК № 001529 від 11.11.1989 р). У 2004 р. отримав атестат доцента кафедри неорганічної та органічної хімії Львівського національного університету ве-теринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ДЦ № 009089 від 21.10.2004 р.).
Кар’єра: З 1981 р. по 1992 р. працював на кафедрі аналітичної хімії Львів-ського державного університету імені І.Франка на посадах інженера, молод-шого наукового співробітника, наукового співробітника. У 1992-1999 р.р. – асистент кафедри неорганічної та органічної хімії, 1999-2003 р.р. – старший викладач, а з 2003 р. – доцент вказаної кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
Коло наукових інтересів: пошук та розробка методів аналізу неорганічних та органічних сполук в об’єктах навколишнього середовища, біологічних системах та продуктах харчування.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором більше 100 праць, з яких: наукові публікації, які включені у науковометричні бази Scopus – 7, Web of Science – 5, авторські свідоцтва – 3, навчально методичні праці – 37 (із них 3 навчальні посібники із грифом МОН України, 2 – лабораторні практикуми).
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0118U004504, «Структура, властивості та методи аналізу неорганічних та органічних сполук», виконавець теми, що фінансувалася за кошти держбюджету: 0118U003495 «Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові» (2018-2020 р.р.).
Перелік навчальних дисциплін: біонеорганічна та аналітична хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біонеорганічна та органічна хімія.
Додаткові відомості:
Е-mail: stepan.vidyanyy@gmail/com, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1328 CopyВЕРЕС ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат біологічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1982 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» та здобув кваліфікацію ветеринарний лікар. 16 червня 1994 року в Закарпатському інституті агропромислового виробництва. - (м. В.Бакта) захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив окремих консервантів на перетворення нітратів у силосі нітратного навантаження на обмінні процеси в рубці бичків» за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів ( КН №006439 від
16 червня 1994 року). У квітні 2005 р. отримав атестат доцента кафедри кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ДЦ №014122).
Кар’єра: з 1982 року по 1986 рік – ветеринарний лікар у колгоспі імені Івана Франка Миколаївського району Львівської області; 1986-1990 рр. – аспірант Інституту фізіології і біохімії тварин УААН; 1990-1995 рр. – асистент Інституту фізіології і біохімії тварин УААН; 1995-2004 рр. – асистент лабораторії біологічно активних речовин Інституту фізіології і біохімії тварин УААН;
2004-2005 рр. асистент кафедри неорганічної та органічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицькогоч; з 2005 року по теперішній час – доцент кафедри кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: dизначення морфологічних змін в тканинах і органах тварин на етапах доклінічного та клінічного випробування препаратів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 60 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 1.
Наукова робота: Визначення морфологічних змін в тканинах і органах тварин на етапах доклінічного та клінічного випробування препаратів
Підвищення кваліфікації: у 2019 р. пройшов курси підвищення кваліфікації у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок (з 18 березня до 18 квітня 2019го року), «Визначення морфологічних змін в тканинах і органах тварин на етапах доклінічного та клінічного випробування препаратів.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біологічна, фізична і колоїдна хімія
Ветеринарна клінічна біохімія
Додаткові відомості :
Член Наукового біохімічного товариства
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1399 Copy

Коритко Оксана Орестівна – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат біологічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1980 році закінчила Львівський зооветеринарний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» та здобула кваліфікацію ветлікаря. У березні 1992 року в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (м.Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни вмісту вітамінів В1 і В12 та амінокислот в процесі біотехнологічної обробки торфу з використанням сульфату натрію і їх вплив на деякі біохімічні показники і продуктивність курчат-бройлерів» за спеціальністю 03.00.04 – біологічна хімія (КД № 061016 від 5 червня 1992 року). У жовтні 2003 р. отримала атестат доцента кафедри неорганічної і органічної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ДЦ №008650).
Кар’єра: з 1980 року по 1983 рік – старший лаборант лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР ; з 1983 по 1984 рр. - старший ветлікар, а з 1984 по 1989 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР; 1989-1995 рр. – старший науковий співробітник лабораторії агроекології і біохімії Закарпатського НДІ АПВ; 1995-1997 рр. – асистент кафедри неорганічної і органічної хімії Львівської академії ветеринарної медицини; з 1997 по 1998 рр. - старший викладач, а з 1998 року по теперішній час – доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: розроблення інноваційних біотехнологій: біотехнологічний спосіб стимуляції синтезу біологічно активних речовин симбіотичною мікрофлорою торфу та дослідження впливу його згодовування на окремі біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів;
біотехнологічний спосіб утилізації осаду стічних вод з використанням торфу, ВАС і натрію сульфату.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 115 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 3; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 17; інші наукові праці – 51; навчально-методичні праці – 40; деклараційні патенти -4.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110324 «Біохімічні процеси тварин за різних умов дії біологічно активних речовин» в розділі: «Біотехнологічний спосіб збагачення торфу біологічно активними сполуками шляхом оптимізації мікробіологічних процесів».
Підвищення кваліфікації: у 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 11 лютого по 11 березня 2019 р.).
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Органічна хімія
Додаткові відомості :

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1441 Copy

ВАВРИСЕВИЧ ЯРОСЛАВА СТЕПАНІВНА – доцентка кафедри біологічної та загальної хімії, кандидатка біологічних наук, доцентка.

Освіта: вища, у 1983 році з відзнакою закінчила Львівський державний ордена Леніна університет імені І. Франка (зараз Львівський національний університет імені І. Франка) біологічний факультет за спеціальністю біологія, присвоєна кваліфікація біолог. Викладач біології та хімії. У 1995 році  захистила кандидатську дисертацію на тему «Кінетичні параметри фосфатоз тканин і органів опромінених щурів після дії від’ємно заряджених аероіонів». 03.00.04 – біохімія (диплом кандидата наук КН №011615 рішенням спеціалізованої вченої ради інституту фізіології і біохімії тварин УААН м. Львів від 10.07.1995р. протокол №10) (зараз Інститут біології тварин м. Львів). З 2003р. доцент кафедри біологічної та загальної хімії (атестат доцента ДЦ №008040 від 19.07.2009р. протокол №3/35-Д. Міністерство освіти і науки Україна). З 2008 р. доктор філософії (Supplement to diploma KH №011615 Date: 14 April 2008).

Кар’єра: 1983-1985рр. – Львівське відділення інституту біохімії ім. О.В. Палладіна АНУРСР; 1985-1997рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка. З 1997р. – асистент кафедри неорганічної та органічної хімії; з 2002р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: роль мікро- та макроелементів в організмі теплокровних; моніторинг хімічних елементів в технології виробництва молочних продуктів з різними добавками; технологія полісахаридів; використання крохмалів, пектину, камедей, цукрозамінників та підсолоджувачів у виготовленні харчових продуктів; технологія виготовлення харчових продуктів лікувально-профілактичного значення.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є авторкою та співавторкою загалом 162 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 6; наукові публікації у вітчизняних журналах – 7; інші наукові праці – 114; навчально-методичні праці – 22; 10 деклараційних патентів.

Наукова робота: №0121U110324 тема «Біологічні процеси в організмі тварин за різних умов дії біологічно активних речовин», в межах робочого часу вивчено моніторинг деяких хімічних елементів в технології виробництва молочних продуктів з різними природними добавками.

Підвищення кваліфікації: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (2007р.) Львівський університет «Львівська політехніка» кафедра загальної хімії (2003р.); кафедра хімії і технології неорганічних речовин (2007р.); кафедра технології органічних продуктів (2017р.). Стажування у Померанському університеті м. Слупську, Академія Поморське в Слупську, Польща (2018р.). Участь у вебінарах з наукометрії «Головні метрики сучасної науки «Scopus та Web of Science» 2020, 2021рр.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Загальна, неорганічна, аналітична хімія;

Технологія полісахаридів.

Додаткові відомості :

З 2010 року - Голова ЛОО «Товариство українок ім. О. Басараб».

2012 рік – учасник Світового конгресу українців.

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1384 Copy

МОТЬКО НАТАЛІЯ РОМАНІВНА – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Освіта: вища, у 1997 році з відзнакою закінчила санітарно-технологічний факультет Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю лікар ветеринарної медицини із спеціалізацією ветсанекспертиза. Кандидатську дисертацію на тему “Особливості метаболізму вуглеводів змішаною мікробною популяцією сліпої кишки кроля” за спеціальністю 03.00.04 – біохімія захистила у 2004 році на спеціалізованій вченій раді Інституту біології тварин УААН. У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії, біотехнології та загальної хімії (12ДЦ № -33867 від 25.01.2013).
Кар’єра: З 1998 по 2001 роки – аспірант ЛДАВМ імені С.З. Ґжицького в науково-дослідному інституті біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин при кафедрі неорганічної та органічної хімії.
2002-2006 р.р. – асистент кафедри неорганічної та органічної хімії.
2006-2011р.р. – старший викладач кафедри неорганічної та органічної хімії.
З 2011 і по сьогоднішній день переведена на посаду доцента кафедри.
Коло наукових інтересів: особливості метаболізму у різних видів тварин (кролів, великої рогатої худоби, овець) та способів впливу на нього; коригування раціону тварин за допомогою різних добавок; вивчення можливості використання модифікованого гексадецилтриметиламоній бромідом (ГДТМА-Br) Закарпатського клиноптилоліту для сорбційного концентрування йонів Сr(VІ; розробляння методу сорбційно-фотометричного визначення фосфору як йонного асоціату з молібдоантимонілфосфатною кислотою і четвертинною амонійною сіллю імобілізованою на згаданому Закарпатському клиноптилоліті; cтруктура, властивості та методи аналізу неорганічних та органічних сполук; біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов та дії біологічно активних речовин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 62 праці, з яких: наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 40, з яких 4 монографії; навчально-методичні праці – 22.

Наукова робота: Виконавець теми в межах робочого часу “Структура, властивості та методи аналізу неорганічних та органічних сполук» №0118U004504, 5000грн/рік, термін 2018-2022р. Виконавець теми в межах робочого часу “Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов та дії біологічно активних речовин» №0121U110324, термін 2021-2025р. Брала участь у 5 наукових вебінарах, про що отримала відповідні сертифікати.

Підвищення кваліфікації: В період з 15.03.2018р. по 15.04.2018 р. пройшла стажуванні в Львівському торговельно-економічному університеті на кафедри фізики та хімії. У 2023 році стажувалась в Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі харчових технологій.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Загальна та неорганічна хімія
Органічна хімія

Додаткові відомості : E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1281 CopyВОЗНА ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Освіта: вища, у 1996 році з відзнакою закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію спеціаліста лікаря ветеринарної медицини. 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі неорганічної та органічної хімії при НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. 21 січня 2003 року в Інституті біології тварин УААН (м. Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему «Екзогенна регуляція метаболізму вуглеводів мікробною популяцією рубця» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ДК № 019355 від 11 червня 2003 року). У вересні 2014 р. отримала атестат доцента кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (12ДЦ №039904).
Кар’єра: з 1996 року по 1999 рік – аспірантка кафедри неорганічної та органічної хімії; 2000-2002 рр. - ст. лаборант кафедри дрібного тваринництва; 2002-2003 рр. – ст. лаборант кафедри біохімії та біотехнології;
2003-2008 р.р. – асистент кафедри біохімії та біотехнології; 2008-2012 рр. – старший викладач кафедри біохімії та біотехнології; з 2012 року по теперішній час – доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: вивчення біохімічних процесів в організмі тварин за різних умов дії біологічно активних речовин та розроблення технологій інноваційних кормових добавок у тваринництві для сприяння активації антиоксидантного захисту організму тварин. Також технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 85 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 2; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 29; інші наукові праці – 17; навчально-методичні праці – 37.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110324 «Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов дії біологічно активних речовин», дата початку та завершення теми 01.01.2021 - 31.12.2025 рр.
Підвищення кваліфікації: у 2018 р. пройшла місячне стажування у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії;
біохімія;
клінічна біохімія;
біотехнологія у ветеринарній медицині
Додаткові відомості :
З 2003 р. є членкиня Українського біохімічного товариства
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1371 CopyКУРЛЯК ІРИНА МИКОЛАЇВНА – доцентка кафедри біологічної та загальної хімії, кандидатка сільськогосподарських наук.
Освіта: вища, у 2004 році з закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини ветсанексперта. 10 вересня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Міграція рухомих форм свинцю і цинку у вегетативну частину рослин та організмів на фоні дії ентеросорбентів» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (ДК №058468, 10.03.2010)
Кар’єра: 2004-2005 рік – ветеринарний лікар в Івано-Франківській дільниці; 2005-2007 рр. – аспірантка кафедри біохімії та біотехнології; 2008-2011 рр. – асистентка кафедри біохімії та біотехнології; 2013-2015 рр. – асистентка кафедри екології; 2015-2018 рр. – старша викладачка кафедри біологічної та загальної хімії; з 2018 року по теперішній час – доцентка кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: дослідженя глутатіон S-трансферази та гену GSTP1 у тварин з пухлинами молочної залози; дослідженя глутатіон-залежних ензимів в слизовій оболонці сліпої кишки тварин.
Основні наукові та навчально-методичні праці: авторка 31 праць, з яких публікації у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах Web of Science Core Collection і/або Scopus – 1; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 21; інші наукові праці – 2; деклараційний патент – 3; навчально-методичні праці – 4.
Наукова робота: Відповідальна виконавиця наукового проєкту за кошти держбюджету «Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові» 0118U003495 Прикладне дослідження, 2018-2020 рр. (обсяг фінансування 918 616 грн.); виконавиця теми в межах робочого часу 0121U110476 «Маркери онкологічних захворювань тварин».
Підвищення кваліфікації: у березні 2018 р. пройшла наукове стажування в Люблінському природничому університеті (Польща).
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії;
Біотехнологія у ветеринарній медицині.
Додаткові відомості:
Член Українського біохімічного товариства і Наукового товариства імені Шевченка
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1301 Copy

ПАРАНЯК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – доцент кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Освіта: вища, у 1983 році з відзнакою закінчила Львівський ордена Трудового Червоного прапора зооветеринарний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» та здобула кваліфікацію ветеринарного лікаря (диплом Б-1 № 589441).
У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліпідні компоненти крові, шкіри і вовнового жиру у зв’язку з ростом вовни» за спеціальністю 06.00.25 Біохімія (диплом КН № 008642, 1995 р., ВАК). У 2005 році отримала звання старшого наукового співробітника зі спеціальності Біохімія (атестат АС № 004520), 2005 р., ВАК. У серпні 2022 р. отримала атестат доцента кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (АД № 011086, виданий на підставі рішення атестаційної колегії від 9 серпня 2022 р., МОН України).

Кар’єра:
З листопада 1983 р. – ветеринарний лікар лабораторії білків і амінокислот Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. У 1990 р. вступила до аспірантури ІФіБТ УААН. З 8.08.1992 до 11.09.1997 рр. – науковий співробітник лабораторії біохімічних основ вовноутворення Інституту фізіології та біохімії тварин УААН. З 11.09.1997 до 01.12.1998 рр. – науковий співробітник лабораторії вівчарства Інституту землеробства і біології тварин УААН. З 1998 р. до 2017 р. старший науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних ІБТ НААН. З 2017р. до 2019 р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького; 2019–2020 роки – старший викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК ім. І. Боберського. З 2020 року по теперішній час – доцент кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК ім. І. Боберського.
Коло наукових інтересів:

Вивчення особливостей метаболізму ліпідів в організмі тварин і людини за різного функціонального стану.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Є автором та співавтором 117 публікацій, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 4; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 40; інші наукові праці – 59; навчально-методичні праці – 8; 1 деклараційний патент на винахід, 3 патенти на корисну модель. Є розробником 6 нормативних документів, з яких 2 ДСТУ та 4 ДСТУ ISO.

Наукова робота:
Виконавець теми в межах робочого часу 0121U110324 «Біохімічні процеси в організмі тварин за різних умов дії біологічно активних речовин» (01.01.2021 – 31.12.2025 р. р.). Виконавець теми в межах робочого часу 0116U004273 «Механізми регуляції обміну речовин за різних функціональних станів організму тварин» (01.01.2016-31.12.2020 р.). Відповідальний виконавець проекту ПНД 27 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВІВЧАРСТВА В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, 27.00.03.04 П «Вивчити біологічну та продуктивну дію макро- і мікроелементів у раціонах овець різних напрямків продуктивності та уточнити норми годівлі».

Підвищення кваліфікації:

Пройшла стажування у Вроцлавському природничому університеті (республіка Польща), (4 березня 2019 р. – 5 квітня 2019 р.) посвідчення MDD0000.0722.1.2019.
Пройшла стажування у Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології (5 березня – 5 квітня 2018 р.), довідка про проходження стажування № 661-3-10 від 01.03.2018 р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Фізична та колоїдна хімія
Біохімія
Екологічна біохімія
Додаткові відомості :
Сертифікат В2 з польської мови.
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1316 Copy

ЗАЯЦЬ ОКСАНА ІГОРІВНА – старший викладач кафедри біологічної та загальної хімії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
Освіта: вища, у 2003 році з відзнакою закінчила Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Ветеринарна медицина” та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. 12 лютого 2009 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького захистила кандидатську дисертацію на тему “Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні до комбікорму зерна пайзи і глауконіту” за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів (ДК № 053462 від 08 липня 2009 року). 10 листопада 2011 р. отримала атестат старшого наукового співробітника (АС № 000070).
Кар’єра: із серпня 2003 по квітень 2007 року – спеціаліст І категорії лабораторії кормовиробництва Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН (тепер Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України ); квітень 2007 – грудень 2009 року – науковий співробітник лабораторії годівлі тварин і технології кормів Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН; грудень 2009 – серпень 2017 року – старший науковий співробітник лабораторії годівлі тварин і технології кормів Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН;
2003 – 2007 рр. – аспірантка лабораторії годівлі тварин і технології кормів Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААН (без відриву від виробництва); 2011 – 2014 рр. і 2016 – 2017 рр. – асистент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (за сумісництвом); з вересня 2017 по теперішній час – старший викладач кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
Коло наукових інтересів: дослідженя глутатіон S-трансферази та гену GSTP1 у тварин з пухлинами молочної залози; дослідженя глутатіон-залежних ензимів в слизовій оболонці сліпої кишки тварин.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 46 праць, зокрема наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 28; інші наукові праці – 14; навчально-методичні праці – 4.
Наукова робота: співвиконавець наукового проєкту за кошти держбюджету “Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові” 0118U003495 Прикладне дослідження, 2018-2020 рр. (обсяг фінансування 918 616 грн.); співвиконавець теми в межах робочого часу 0121U110476 “Маркери онкологічних захворювань тварин”.
Підвищення кваліфікації: 30.09 – 20.12.2019 р. і 03.02 – 29.05.2020 р. пройшла стажування у Національному університеті “Львівська політехніка”, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії;
Фізична та колоїдна хімія.
Додаткові відомості:
Член Українського біохімічного товариства.
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 1347 CopyСтроцька Ольга Володимирівна старший лаборант.


IMG 1332 Copy

Подвірна Ірина Василівна - старша лаборантка кафедри біологічної та загальної хімії.

Освіта: вища, у 1989 році вступила до ЛНУ ім. І.Франка. Закінчила навчальний заклад у 1995 році; спеціальність – Хімія, кваліфікація – Хімік. Викладач.

Кар'єра: з серпня 1991 року - старша лаборантка кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.

Строцька Ольга Володимирівна – старша лаборантка кафедри біологічної та загальної хімії.

Освіта: вища, у 1983 році вступила до Львівського ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарного інституту. З відзнакою закінчила навчальний заклад у 1988 році; спеціальність – ветеринарія, кваліфікація – ветеринарний лікар.

1989 – 1995 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин з перервою на академвідпустку по догляду за дитиною.

Кар’єра:

з серпня 1988 р. по грудень 1988 р. – головний ветеринарний лікар у колгоспі ім. Карла-Маркса Шумського району, Тернопільської області;

з 1995 р. по сьогодні – старша лаборантка кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького.


IMG 1417 Copy

КОСАР ОКСАНА БОГДАНІВНА – старша лаборантка кафедри біології та загальної хімії. 

Освіта: Закінчила Львівський зооветеринарний інститут імені С.З.Ґжицького  у 1984 р за спеціальностю зоотехнік. 

Кар’єра:

Прийнята на роботу на посаду садівника 2 жовтня 1997 р . 

2005 році прийнята на посаду старшої лаборантки  на кафедрі біології. 

7 вересня 2011 року,прийнята на кафедру хімії на посаду старшого лаборанта і на даний час там же працює .

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru