EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

BatykБАТЮК БОГДАН БОГДАНОВИЧ - завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 1994 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ринкове реформування регіонального АПК» та отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 2000 – 2005 роки працював у Львівському державному аграрному університеті. З 2005 року – доцент кафедри менеджменту ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.

Дисципліни, які викладає:
Інноваційний менеджмент.
Методи прийняття управлінських рішень.
Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності управлінських рішень в АПК: теорія, методологія, практика. Інноваційний менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології.

Результати досліджень відображені у 107 наукових праць серед яких є сім монографій, 3 підручники, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


11

ШУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ – доктор економічних наук, професор.

У 1965-1970 рр. навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, спеціальність економіка і організація сільського господарства. Працював в організаційно-господарських структурах АПК Рівненської і Львівської областях. У 1975 р. працював у Львівському зооветеринарному інституті. В 1984 р. захист дисертації на тему: «Економічна ефективність виробництва кормів в умовах міжгосподарської кооперації і шляхи її підвищення (на матеріалах колгоспів Львівської області)» у Харківському сільськогосподарському інституті імені В. В. Докучаєва.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві» на спеціалізованій раді Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Дисципліни, які викладає:
Менеджмент.
Аграрний менеджмент.
Сфера наукових інтересів: розв’язанні проблем розвитку аграрного виробництва з акцентуванням уваги на його стан в історичній ретроспективі Автор біля 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі декількох монографічних робіт.
Контакти: e-meil:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  


Levkiv

ЛЕВКІВ ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту.
У період 1999р. по 2004 р. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. З 2006-2008 рр. – асистент кафедри менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
Кандидат економічних наук з 2008 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Львівського національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) тема: «Маркетингове управління товаропросуванням молокопродукції аграрних формувань на споживчому ринку». З 2009р. по 2013р. доцент кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ; В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту. З 2013р. по 2021р. професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ;
Доктор економічних наук з 2015 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) тема: «Розвиток системи маркетинг-менеджменту підприємств АПК: теорія, методологія, практика.
2021р. працює у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького на кафедрі менеджменту.

Дисципліни, які викладає:
Діджітал-менеджмент.
Управління знаннями.
Управлінське консультування.
Управління організаційним розвитком.
Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті.
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізтерапії.

Сфера наукових інтересів: проблеми управління маркетингової діяльності на підприємстві, розвиток маркетингового менеджменту на підприємствах АПК.
Результати досліджень відображені у 125 наукових праць серед яких є вісім монографій, 5 підручників, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus.
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


44КОЛОДІЙЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ - доктор економічних наук, професор.
1988 рік – з відзнакою закінчив факультет механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту.
1988 – 1991 рік працював викладачем у Львівському гідромеліоративному технікумі. У 1990 році закінчив педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії.
1999 рік – достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Ефективність переробки зерна в АПК Львівської області”. 2003 року отримав вчене звання доцента.
У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК”.
З 2016 року – завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.
З 2018 року – професор кафедри менеджменту ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького
Сфера наукових інтересів: проблеми підвищення ефективності логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК, структурно-функціональне й інституційне забезпечення механізму ефективного розвитку зернового ринку, технології біржової торгівлі та умови інтеграції аграрних підприємств у світові логістичні системи.
Є автором 265 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких є дев‘ять монографій. Видано 9 навчальних посібників та значну кількість навчально-методичних рекомендацій.
У 2016 році Колодійчук В.А. за вагомий особистий внесок у розвиток науки був нагороджений Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації.


22

ФРАНЧУК ІРИНА БОГДАНІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. У 1993 році закінчила  Львівський  торгово-економічний  інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»,присвоєно кваліфікацію спеціаліста економіста.
З 1993 р. по 2002 р. працювала головним бухгалтером ТзОВ «Бімо ЛТД».

У 2002 році зарахована на посаду асистента кафедри менеджменту і права Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій Раді Д 36.814.02 Львівського національного агарного університету за спеціальністю економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.
Дисципліни які викладає:
Облік ЗЕД,
Бухгалтерський облік,
Облік і аналіз у туристичній діяльності,
Управлінський облік,
Бухгалтерський облік і аудит,
Бухгалтерський  облік у тваринництві,
Бухгалтерський облік у рибництві.
Сфера наукових інтересів: Облік у фермерських господарствах та облік і аналіз у туристичній діяльності. Автор близько 20 наукових статей.
Контакти e-meil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


1ВОВК МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА- кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. У 2005 році закінчила Львівський державний аграрний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. 2005-2008 рр. – аспірант Львівського національного аграрного університету. З 2008 р. працює на посаді асистента кафедри менеджменту. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств». З 2014 року доцент кафедри менеджменту. З 2012 року – заступник декана факультету економіки та менеджменту.

Дисципліни, які викладає:
Основи менеджменту
Самоменеджмент
Менеджмент туризмі
Управління якістю
Управління потенціалом підприємства
Управління інформаційним бізнесом
Сфера наукових інтересів: Менеджмент, управління інформаційним бізнесом, управління інвестиціями, креативна економіка.
Є автором 42 наукових праць та монографій.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


03КОРОБКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.
У 2005 році закінчила Львівський національний аграрний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. 2005-2009 рр. працювала викладачем кафедри обліку і аудиту Волинського інституту економіки та менеджменту
(м. Луцьк). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві» та отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). .
На кафедрі працює з жовтня 2009 р. на посаді старшого викладача. У 2014 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Дисципліни, які викладає:
Управління організаційним розвитком, Операційний менеджмент, Контролінг, Менеджмент організацій, Управління виробничими системами, Фандрайзинг та інші.
Сфера наукових інтересів:
Розвиток малого підприємництва на сільських територіях.
Науковий доробок складає понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 43 у фахових виданнях; 25 навчально-методичних рекомендацій та наукової монографії
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Web of Science ResearcherID ABC-2529-2020
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7521-6306


66

СМОЛИНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 2004-2009 рр. навчався на факультеті економіки та менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
2010-2012 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету. У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
На кафедрі працює з вересня 2012 року. Є куратором студентів факультету економіки та менеджменту.
Дисципліни які викладає:
Менеджмент
Організація праці менеджера
Менеджмент підприємств
Управління змінами
Управління виробництвом
Діагностика в системі управління
Основи корпоративного управління
Сфера наукових інтересів: Підприємницька діяльність, управління виробництвом, менеджмент.
Автор 45 наукових та навчально-методичних праць, з них 35 публікацій у фахових виданнях, 10 навчально-методичного характеру, у т.ч . 1 публікація у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

90МИНІВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
У 1991 році закінчив НУ «Львівська політехніка». З 6 вересня 1991року проректор з соціальних питань, з вересня 2009 року по грудень 2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2008 році захистив дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На кафедрі працює з вересня 2000 року. Відмінник освіти України.
Дисципліни, які викладає:
Фінансовий менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Управління проєктами

Сфера наукових інтересів:
фінансове та інвестиційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних формувань
Автор 107 наукових та навчально-методичних праць, з них 60 нayкoвиx, 47 навчально-методичних, 3 підручники із грифом МОН України, посібник, 5 монографій
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


77

ГІРНЯК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.
У 2002 році закінчила національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію економіста. 2007-2010 рр. – аспірантка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 2010 року працювала на посаді асистента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціонування та розвиток підприємств з виробництва свинини» та отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2012 року – старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2019 році рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
Дисципліни, які викладає:
Управління персоналом
Методи прийняття управлінських рішень
Стратегія і тактика ділових переговорів

Сфера наукових інтересів:
Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства.
Є автором та співавтором 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, 1 підручник, окремі наукові статті опубліковані в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


88ВОСКОБІЙНИК СОЛОМІЯ ЯРОСЛАВІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.
У період 2001-2006 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського державного аграрного університету. З 2006-2007 рр. – асистент кафедри менеджменту. 2007-2014 рр.– асистент кафедри менеджменту ЗЕД. 2014-2017 рр.– аспірант з відривом від виробництва ННЦ «Інститут агарної економіки» у м. Київ. З 2017 року по теперішній час – асистент кафедри менеджменту. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата економічних наук.
Дисципліни, які викладає:
Менеджмент
Креативний менеджмент
Аграрний менеджмент
Організаційна поведінка та основи лідерства
Самоменеджмент

Сфера наукових інтересів:
управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах.
Авторка 19-ти наукових статей.
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

БернацькаБЕРНАЦЬКА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА – кандидат економічних, доцент кафедри
менеджменту.
У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет. Отримала повну вищу
освіту за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобула кваліфікацію економіста із
зовнішньоекономічних зв’язків. З 2005 року працювала викладачем на кафедрі
зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності Львівського державного аграрного
університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Реформування земельних
відносин і формування ринку землі». 2013 року отримала звання доцента кафедри міжнародної
економіки та менеджменту ЗЕД.
З 2023 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.
Дисципліни, які викладає:
Менеджмент
Діагностика в системі управління
Управління витратами
Маркетинговий менеджмент
Сфера наукових інтересів: менеджмент, дослідження міжнародної діяльності вітчизняних
підприємств, міжнародне співробітництво.
В доробку налічується 120 публікацій, з них 50-наукових та 70 – навчально-методичного
характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та
Web of Science.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


04ДИНДИН ВІТАЛІЙ ЛЬВОВИЧ – асистент кафедри менеджменту.
У 1998-2003 рр. навчався на економічному факультеті Львівської комерційної академії.
З 2003 року працює асистентом кафедри менеджменту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
2014-2017 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету.
За час перебування на даній посаді затвердив тему дисертаційного дослідження «Ефективний розвиток молочного скотарства в аграрних формуваннях». Опубліковано 17 тез та статей, 12 з яких фахові. А також розроблено 6 навчально-методичних праць, що включають методичні рекомендації, навчальні та електронні посібники.
Дисципліни які викладає:
Менеджмент;
Аграрний менеджмент
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


51НОВАК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА- старший лаборант кафедри менеджменту

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru