EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 1. Чемерис В.А. Методологія та організація прикладних досліджень Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту факультету / - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2020. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Економіка та організація біотехнологічних виробництв» для студентів галузі знань 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладач: д.е.н., професор Музика П.М. – Львів, 2020. – 21 с.
 3. Музика П.М. Методичні рекомендації щодо контрольних завдань і самостійної роботи для студентів освітнього рівня ІІ (магістерський) спеціальності 075 «Маркетинг» - Львів, 2020. - 31 с.
 4. Душка В.І. Теорія організації. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 073 “Менеджмент”. – Львів, 2020. – 55 с.
 5. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Агробізнес, економіка та управління виробництвом продукції тваринництва. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам факультету ветеринарної медицини. – Львів, 2020. – 75 с.
 6. Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л. Основи підприємництва. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам факультету економіки та менеджменту. – Львів, 2020. - 92 с.
 7. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Економіка рибогосподарських підприємств. Методичні рекомендації для практичних занять студентам біолого-технологічного факультету. – Львів, 2020. - 45 с.
 8. П.М. Музика, Р.С. Грабовський, О.О. Дадак Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів» з курсу «Економіка довкілля і природокористування» Методичні рекомендації - Львів, 2020.- 14с.
 9. Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів факультету харчових технологій та біотехнологій за напрямом підготовки «Харчові технології»-Львів,2021.-84с.
 10. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. – 76 c.
 11. Куницька-Іляш М.В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. – 60 c.
 12. Куницька-Іляш М.В. Фінанси, гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 76 c.
 13. Саламін О. С. Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 50 с.
 14. Саламін О. С. Проєктний аналіз. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 65 с.
 15. Саламін О. С. Управління проєктами. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 44 с.
 16. О. С. Саламін Економіка і організація збутових кооперативів. Методичні рекомендації для семінарських занять та виконання практичних завдань здобувачами початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) за освітньо-професійною програмою «Маркетинговий менеджмент». Львів, - 2020. - 41 с.
 17. Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство. Методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності “Маркетинг” / [П.М.Музика, Д.О.Соломонко]. – Львів, 2020. – 46 с.
 18. Музика П.М., Соломонко Д.О. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Методичні рекомендації для практичних занять студентів за спеціальністю “Біотехнологїї та біоінженерія” / [П.М.Музика, Д.О.Соломонко]. – Львів, 2020. – 42 с.
 19. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 76 c.
 20. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60 c.
 21. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60 c.
 22. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 45 c.
 23. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 70 c.
 24. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 62 c.
 25. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 48 c.
 26. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50 c.
 27. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 48 c.
 28. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50 c.
 29. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58 c.
 30. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту  заочної форми навчання– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68 c.
 31. Куницька-Іляш М.В. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 54 c.
 32. Куницька-Іляш М.В. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 62 c.
 33. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 52 c.
 34. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 78 c.
 35. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42 c.
 36. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 40 c.
 37. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 72 c.
 38. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 45 c.
 39. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Контрольні завдання і методичні рекомендації для студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 80c.
 40. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Методичні рекомендації семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 100c.
 41. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять для студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 86c.
 42. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58c.
 43. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60c.
 44. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68c.
 45. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 44c.
 46. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 52c.
 47. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42c.
 48. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58c.
 49. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50c
 50. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68 c.
 51. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 54 c.
 52. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42 c.
 53. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 40c.
 54. Душка В.І. Теорія організації. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 073 “Менеджмент”. Львів, 2021. 56 с.
 55. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Організація аграрного бізнесу. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва». Львів, 2021. 94 с.
 56. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Економіка виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації для практичних занять студентам біолого-технологічного факультету. Львів, 2021. 58 с.
 57. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Агробізнес, економіка та управління виробництвом продукції тваринництва. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам факультету ветеринарної медицини. Львів, 2021. 76 с.
 58. Душка В.І. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу «Міжнародні організації» для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. Львів, 2021. 42 с.
 59.  Душка В.І. Теорія організації. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 051 “Економіка”. Львів, 2022. 49 с.
 60.  Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 051 “Економіка”. Львів, 2022. 62 с.
 61. Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Страхування. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» Львів, 2021.50 с.
 62. Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Страхування. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» Львів, 2021. 49 с.
 63.  Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Страхування. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» Львів, 2022. 50 с.
 64.  Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Страхування. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 051 “Економіка”. Львів, 2022. 49 с.
 65.  Дадак О.О. Страхування туристичної галузі. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 242 “Економіка”. Львів, 2022. 60 с.
 66.  Дубина М.П. Організація стартапів: методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять та самостійної роботи для студентів факультету економіки та менеджменту. ЛНУВМБТ, 2022. 46 с.
 67. Березівський Я.П., Дубина М.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять для студентів факультету економіки та менеджменту. ЛНУВМБТ, 2022. 56 с.
 68. Березівський Я.П., Дубина М.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації щодо підготовки до самостійної роботи для студентів факультету економіки та менеджменту. ЛНУВМБТ, 2022. 41 с.
 69.  Максим В.Л. Основи підприємництва. Методичні рекомендації для виконання практичної та самостійної роботи для студентів факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 073 «Менеджмент». Львів, 2021. 70 с.
 70.  Максим В.Л. Основи підприємництва. Методичні рекомендації для виконання практичної та самостійної роботи для студентів факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 051«Економіка». Львів, 2021. 70 с.
 71.  Максим В.Л., Чемерис В.А., Душка В.І. Бізнес-планування. Методичні рекомендації з практичних та самостійних робіт для студентів факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 073 «Менеджмент». Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2022. 85 с.
 72. Максим В.Л., Чемерис В.А., Душка В.І. Податкова система. Методичні рекомендації з практичних та самостійних робіт для студентів факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 051 «Економіка». Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2022. 60 с.
 73.  Максим В.Л., Капітал підприємства: формування і використання. Методичні рекомендації з практичних та самостійних робіт для студентів факультету економіки та менеджменту за напрямом підготовки 051 «Економіка». Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2022. 80 с.
 74.  Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство та ЗЕД. Методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2021. 46 с.
 75.  Музика П.М., Соломонко Д.О . Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Методичні рекомендації для практичних занять студентів за спеціальністю “Біотехнологїї та біоінженерія”. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2021. 42 с.
 76.  Музика П.М., Соломонко Д.О. Аграрна політика економічно розвинутих країн. Методичні рекомендації для практичних занять студентів за спеціальністю “Економіка”. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2022. 44 с
 77.  Саламін О. С. Міжнародний бізнес: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни. Львів, 2022. 46 с.
 78.  Грабовський Р.С., Дадак О.О. Дорош М.М. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Опорний конспект лекцій. Львів, 2021.131с.
 79.  Грабовський Р.С., Дадак О.О. Національна економіка. Опорний конспект лекцій. Львів, 2021. 101с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru