EN   UA

емблема маркетинг

 

 КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович

 

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її реформування, до якості роботи наукових та науково-педагогічних працівників зумовлюють необхідність постійного розвитку та удосконалення набутих умінь та знань.

Бурхливий розвиток інформаційного суспільства та швидке «старіння» професійних знань змушує науковців постійно розвиватись і вдосконалювати свої знання різними способами, одним з яких є стажування. Воно поєднує в собі декілька елементів, а саме: освоєння теоретичного матеріалу та можливості його втілення у практичну діяльність. 

Детальніше: Міжнародне стажування