EN   UA

емблема маркетинг

 

 КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович

 

MyCollages 1

Заключною ланкою практичної підготовки фахівців з маркетингу є дослідницько-аналітична переддипломна практика яка, як частина освітньої програми, є завершальним етапом навчання і проводиться після освоєння студентом програм теоретичного та практичного навчання. Цілями переддипломної практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь студентів з майбутньої професії, перевірка можливостей самостійної роботи, як фахівця, в умовах виробництва; підготовка матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи. Проходження переддипломної практики передбачає, в тому числі, збір матеріалів за основними розділами дипломної роботи (проєкту).

Детальніше: Дослідницько-аналітична практика студентів