EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

На засіданні навчально-методичної комісії спеціальності 051 – Економіка розглянуто оновлену ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів». Гарант програми, проф. Музика П. М. зазначив, що зміст програми удосконалено з урахуванням зауважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Збільшено частку вибіркових дисциплін, удосконалено структурно-логічну схему, чіткіше визначено зміст результатів навчання та компетентностей за результатами вивчення окремих дисциплін.

Після опублікування проєктів освітньо-професійних програм «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства» гаранти цих програм проф. Музики П.М. і доц. Саламін О. С. зустрілися з генеральним директором Західно-Української регіональної агропромислової біржі Вуйциком І. М., директором Національної асоціації дорадчих служб України Паньківим І.Я., головою фермерського господарства "Кільгана Івана Степановича". Під час зустрічі обговорювались проблеми удосконалення змісту освітніх програм  з урахуванням вимог роботодавців до випускників університету за спеціальністю 051 «Економіка».
Детальніше: Відбулась низка зустрічей гарантів ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів» проф. Музики П.М....

  • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

    Львів

    вул. Пекарська, 50

  • Приймальна комісія
    (032) 239-26-13
  •