EN   UA

46

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

В. о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент Войтович Надія Миколаївна

 

e-mail кафедри: historyecoter@lvet.edu.ua

history_econtheory_lvet@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кушнір101

 КУШНІР ЛЕСЯ ПАВЛІВНА – кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2003 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького (Спеціальність «Зооінженер-менеджер»).

У 2004 році отримала диплом спеціаліста за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво. Фінанси” (Львівський державний фінансово-економічний інститут).

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

2014 рік – присвоєно вчене звання доцент.

Дисципліни, які викладає:

- Основи економічної теорії;

- Економічна безпека;

- Організація активних форм туризму;

- Міжнародний туризм;

- Діловий туризм.

Сфера наукових інтересів: міжнародний туризм, діловий туризм, організація активних форм туризму, економічна безпека України, економіка туризму.

Науковий доробок : автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, підручника з грифом МОН України та 10 публікацій у зарубіжних виданнях, з них 5 у наукометричних базах Scopus та Web of science.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Липчук 102

 ЛИПЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, професор кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 1979 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (спеціальність «Економіка і організація сільського господарства»).

1984 рік отримав науковий ступінь кандидата економічних наук (спеціальність–08.00.05 - Економіка сільського  господарства і АПК).

У 1990 році було присвоєне вчене звання доцента.

У 1998 році захистив докторську дисертацію (спеціальність–08.07.02 Економіка сільського  господарства і АПК).

У 2002 році присвоєно вчене звання – професор.

Дисципліни, які викладає:

 • Світові туристичні ринки;
 • Організація агротуристичних господарств ;
 • Бізнес-планування туристичної діяльності;
 • Економіка туризму та рекреації;
 • Методологія економічних вчень;
 • Соціально-економічний розвиток сільських територій;
 • Прикладні наукові дослідження в туризмі;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Туристична політика.

Сфера наукових інтересів: cтатистика, маркетинг, агротуризм, кооперація, діяльність селянських та фермерських господарств, підприємництво.

Науковий доробок : понад 450 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 18 монографій. Член редакційних колегій вітчизняних і зарубіжних наукових журналів та збірників наукових праць. Підготував 18 кандидатів і 2 доктори економічних наук.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Гримак О.Я

ГРИМАК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму, декан факультету економіки та менеджменту.

Освіта:

У 1993 році закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК).

У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Дисципліни, які викладає:

 • Макроекономіка;
 • Макро-та мікроекономіка;
 • Організація туристичних подорожей.

Сфера наукових інтересів:Теоретичні та прикладні аспекти розвитку АПК.

Науковий доробок:

Науковий доробок складає понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: gЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Войтович Н.М

ВОЙТОВИЧ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА – кандидатка історичних наук,  доцентка, доцентка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2006 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Етнологія», кваліфікація «Етнолог. Історик. Викладач історії»).

2010 року захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 07.00.05 – етнологія);

У 2019 році було присвоєне вчене звання доцент.

Дисципліни, які викладає:

- Історія України;

- Історія України та цивілізаційний процес;

- Історія України та української культури;

- Історія української державності;

- Львовознавство;

-Українське народознавство.

Сфера наукових інтересів:народна культура українців, народна демонологія українців Карпат, шлюбно-сімейні відносини українців Галичини міжвоєнного періоду.

Науковий доробок складає понад 60 наукових і навчально-методичних праць, монографії.Членкиня асоціації індустрії гостинності України, членкиня Товариства «Бойківщина» у місті Львові. Експертка з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

Контакти:

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Вислободська Г106

ВИСЛОБОДСЬКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА– кандидатка економічних наук, доцентка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2012 рік закінчила економічний факультет Львівського національного аграрного університету (спеціальність «Облік і аудит»).

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисципліни, які викладає:

- Мікроекономіка;

- Історія економіки та економічної думки;

- Аналіз діяльності туристичних підприємств;

- Інфраструктура туризму.

Сфера наукових інтересів:економічна думка; мікроекономіка; економічний аналіз; виробничі послуги; ринок туристичних послуг.

Науковий доробок:

Науковий доробок складає понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Данчевська І107

ДАНЧЕВСЬКА ІРИНА РОМАНІВНА – кандатка економічних наук, старша викладачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2012 році закінчила економічний факультет
Львівського національного університету ім. Івана Франка ( спеціальність «Облік і аудит»)

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність «08.00.08 – гроші, фінанси і кредит»)

Дисципліни, які викладає:
Економічна безпека
Ризики і економічна безпека туристичних послуг
Безпека туризму
Організація активних форм туризму
Організація санаторно-курортної справи
Релігійний туризм і паломництво.

Сфера наукових інтересів: 
Безпека туризму, активні форми туризму, державний фінансовий контроль.
Науковий доробок складає понад 20 наукових та навчально-методичних праць та 1 монографія.

Контакти:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


placeholder01

 БЕРЕЗІВСЬКА ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА - кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

У 2006 році закінчила Львівський національний аграрний університет (спеціальність «Облік і аудит»).

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисципліни, які викладає:

- Політекономія;

- Міжнародна економіка;

- Соціальна та корпоративна відповідальність в бізнесі;

- Соціальна на корпоративна відповідальність в туристичному бізнесі.

Сфера наукових інтересів:міжнароднаекономіка, політекономія.

Науковий доробок :

Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Мартинюк У108

МАРТИНЮК УЛЯНА АНДРІЇВНА– кандидатка сільськогосподарських наук, старша викладачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2003 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького (спеціальність «Біотехнолог-менеджер»).

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 03.00.04  – біохімія.

Дисципліни, які викладає:

 • Туристичні ресурси України;
 • Курортологія;
 • Організація санаторно-курортної справи;
 • Лікувально-оздоровчий туризм;
 • Молодіжний туризм;
 • Організація анімаційної діяльності.

Сфера наукових інтересів:туризм; медичний туризм.

Науковий доробок:

Науковий доробок складає понад 20наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Бричка Б109БРИЧКА БОГДАН БОГДАНОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2008 році закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (спеціальність «Фінанси»).

У 2020 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність 08.00.08–гроші, фінанси і кредит).

Дисципліни, які викладає:

- Макроекономіка;

- Мікроекономіка.

Сфера наукових інтересів:макроекономічна політика, грошово-кредитна політика НБУ, трансмісійний механізм монетарної політики, фінансовий аналіз, фінансова стійкість підприємств.

Науковий доробок складає понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


Небоженко Т1011НЕБОЖЕНКО ТЕТЯНА ТАРАСІВНА - кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2012 р. – закінчила економічний факультет Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького (спеціальність «Менеджмент»).

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Дисципліни, які викладає:

Історія туризму;

Міжнародні економічні відносини;

Основи економічної теорії.

Сфера наукових інтересів:державна регуляторна політика у сфері формування організаційно-правових форм підприємництва в сільському господарстві.
Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


placeholder01

КАЛАЙТАН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 1992 році закінчила з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації».  

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2008 році отримала звання доцента.

Дисципліни, які викладає:

- Економіка ресторанного та готельного бізнесу;

- Організація готельного господарства;

- Організація ресторанного господарства;

- Облік і аналіз діяльності туристичних організацій;

- Туроперейтинг;

- Рекреаційний потенціал територій.

Сфера наукових інтересів: економіка ресторанного бізнесу, економіка готельного бізнесу, економічний аналіз.

Науковий доробок складає 55 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі один навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії (колективні), 6 публікацій у виданнях, проіндексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.  Член редакційної колегії Наукового віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, серія «Економічні науки».

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


placeholder01

БАГРІЙ МАР’ЯНА ВАСИЛІВНА – кандидатка економічних наук, доцентка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2011 році закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (спеціальність «Банківська справа»).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дисципліни, які викладає:

- Основи туризмознавства;

- Туристично-краєзнавча діяльність;

- Релігійний туризм і паломництво;

- Світові традиції гостинності;

- Організація екскурсійної діяльності;

- Безпека туризму.

Сфера наукових інтересів: молодіжний туризм; зелений туризм.

Науковий доробок:

Науковий доробок складає понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Терлецька О.В

ТЕРЛЕЦЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА – кандидатка географічних наук, старша викладачка кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2013 році закінчила Львівський національний університет імені І. Франка (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Дисципліни, які викладає:

 • Екотуризм;
 • Географія сфери послуг;
 • Ландшафтний дизайн;
 • Рекреаційне природокористування.

Сфера наукових інтересів: екологічний туризм, дослідження урбосистем та екосистем, туризм, зелений туризм.

Науковий доробок: автор більше 30 наукових публікацій, одна одноосібна та одна колективна монографії.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Поджужук Д.Д

ПОЖОДЖУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ – асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

Закінчив у 2017 році Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність: «Етнологія». Професійна кваліфікація: «Магістр етнології. Етнолог. Історик. Викладач історії»;

Протягом 2017–2021 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – 032 «Історія та археологія»).

Дисципліни, які викладає:

- Історія України;

- Історія України та цивілізаційний процес;

- Історія української державності;

- Історія України та української культури;

- Історія та етнокультура України;

- Історія та культура України.

Сфера наукових інтересів: Скотарство у традиційній звичаєво-обрядовій культурі українців, свійські тварини у народних уявленнях українців, традиційно-побутова культура українців історико-етнографічної Волині.

Науковий доробок: Автор 7 наукових статей.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


placeholder01

ПЕРІГ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2018 році закінчила Львівський інститут економіки та туризму (спеціальність «Туризм»).

Дисципліни, які викладає:

-       Основи туризмознавства;

-       Організація екскурсійної діяльності;

-       Організація активних форм туризму;

-       Туроперейтинг.

Сфера наукових інтересів: туризм, активні форми туризму, екологічний туризм.

Науковий доробок:

Автор близько 10 наукових та навчально-методичних видань.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Литвин Р1002

ЛИТВИН РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ – асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

Освіта:

У 2004 році з закінчив факультет економіки та менеджменту Львівського аціонального університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»).

Дисципліни, які викладає

Основи економічної теорії;

Макроекономіка;

Міжнародні економічні відносини;

Економічна безпека;
Мікроекономіка.

Сфера наукових інтересів:

Іноземні інвестиції в аграрному секторі, транснаціональні корпорації, продовольча безпека.

Автор понад 22 наукових та навчально-методичних праць.

Контакти:
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru