EN   UA

емблема маркетинг

 

 КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович

 

MyCollages 1

Заключною ланкою практичної підготовки фахівців з маркетингу є дослідницько-аналітична переддипломна практика яка, як частина освітньої програми, є завершальним етапом навчання і проводиться після освоєння студентом програм теоретичного та практичного навчання. Цілями переддипломної практики є узагальнення та вдосконалення знань та вмінь студентів з майбутньої професії, перевірка можливостей самостійної роботи, як фахівця, в умовах виробництва; підготовка матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи. Проходження переддипломної практики передбачає, в тому числі, збір матеріалів за основними розділами дипломної роботи (проєкту).

Детальніше...

Н 1

За підсумками роботи Секції 2 Студентської наукової конференції «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького», дипломами за найкращі доповіді були нагороджені наступні студенти:
1. Максим Акулін – «Рух у справах захисту прав споживачів у країнах Європи»;
2. Анастасія Гнатів – «Підвищення ефективності використання реклами в ресторанному бізнесі на основі цифрових технологій»;
3. Тетяна Дутко – «Новітні інструменти маркетингових комунікацій»;
4. Олена Залужна – «Інфляція попиту та пропозиції в економіці України»;
5. Василина Лимар – «Проблеми формування цін на сільськогосподарську продукцію»;
6. Лілія Навроцька – «Міжнародний маркетинг: світовий успіх»;
7. Святослав Пиртик – «Брендинг як основний інструмент сучасного бізнесу»;
8. Галина Щурик – «Тенденції розвитку ринку дріжджів в Україні»;
9. Максим Шостак  – «Особливості купівельної поведінки чоловіків і жінок».

Детальніше...