EN   UA

logo КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕНЕДЖМЕНТІ

 Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент Степанюк Олександр Іванович
e-mail: itm@lvet.edu.ua
 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Вже стало хорошою традицією нашого університету зустрічі зі здобувачами вищої освіти, щодо процедур дотримання академічної доброчесності. Не стала винятком і освітня програма «Менеджмент ІТ-сфери». Декан факультету економіки та менеджменту Гримак Олег Ярославович зустрівся зі студентами першого курсу другого (магістерського) рівня освіти та наголосив на важливості дотримання процедур академічної доброчесності особливо у написанні різного виду письмових робіт та ознайомив з переліком нормативних документів, що регулюють дане питання в університеті. Гарант освітньої програми розказала, як коректно використовувати інформацію з різних джерел та уникати плагіату, а також правила опису джерел та посилань на них.

4 07 09 21

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького відображаються у Положенні про забезпечення академічної доброчесності та професійної етики та Положенні про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Для запобігання плагіату в університеті використовується Інтернет-система StrikePlagiarism.

2 07 21

3 07 09 21

Здобувачі вищої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу університету, зобов’язуються виконувати норми Положення у трьох основних сферах - освітній, науковій та виховній.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru