EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Івасик Н

 Івасик Наталія Орестівна

Завідуюча кафедри реабілітації та здоров’я людини

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, МС СРСР з веслування на б/к

Освіта: вища, у 1990 р. закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію викладач фізичної культури, у 1999 р - закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю фізична реабілітація та здобула кваліфікацію спеціаліста з фізичної реабілітації. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму» за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації

Кар’єра:1983-1993 роки - тренер викладач з веслування на б/к, 1993-1994 роки - вчитель ф/в, 1994-2001 - інструктор ЛФК ЛМДКЛ, 2001-2004 роки – викладач, а з  2004  по 2005 роки – старший викладач Львівського державного інституту фізичної культури; 2005 – 2020 роки – доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури.

З 2020 року – доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, з 2021 року - в.о. завідуючої кафедри реабілітації та здоров’я людини

Коло наукових інтересів: фізична терапія при кардіореспіраторних захворюваннях; фізична терапія в педіатрії; адаптивна фізична культура; історія веслування на байдарках і каное.  

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 1 авторське свідоцтво на винахід, 2 авторських свідоцтва на твір, монографія, навчальний посібник, 2 у журналах, що відносяться до науковометричної бази Scopus, 1 історичний нарис.

Підвищення кваліфікації:

Навчання у докторантурі  Львівського державного університету фізичної культури. Кафедра фізичної реабілітації. (2015-2018 роки). Тема дослідження: «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/терапії дітей шкільного віку з бронхо-легеневими патологіями»

Стажування за проектом REHAB «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні» (м. Варшава, Республіка Польща) (20-26.05.2019 року)

Навчання в рамках майстер-класу/фахової школи АКРУ «Кардіореабілітація в рекомендаціях та клінічній практиці: ази, реалії, майстер-класи. Сертифікат № 11993

Перелік закріплених навчальних дисциплін: Реабілітація в пульмонології; Теорія і методика фізичного виховання; Гідрокінезотерапія; Адаптивна фізична культура.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Лабінський А реабілітація

Лабінський Андрій Йосифович - доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кандидат медичних наук, доцент КМС СРСР з сучасного п’ятиборства 

Освіта: у 1982 році закінчив Львівський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа.

У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук тему «Порушення мінерального складу тканин при мозкових інсультах»».

У 2016 році   - захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук 

Кар’єра:  1982 - працював на кафедрах патологічної фізіології, факультетської терапії, неврології.

1993-організував курс клінічної нетрадиційної медицини при кафедрі неврології факультету післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького який переріс у кафедру реабілітації та нетрадиційної медицини

Займався сучасним п’ятиборством, виконав розряд КМС.

З 2019 – 2021 роки завідувач кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Коло наукових інтересів:  реабілітація в неврології;  апітерапія; мануальна терапія, нетрадиційні методи реабілітації 

Основні наукові та навчально-методичні  праці: автор та співавтор близько 200 праць наукового, навчально-методичного характеру та 5 патентів на корисну модель, серед яких:

Основні праці: Лікування судинних захворювань п'явками, бджолами та дієтою: нутріціологія, гірудотерапія, апітерапія (2014), Фізична терапія ранніх немоторних порушень для уповільнення темпу прогресування хвороби Паркінсона (2019), Вплив засобів фізичної терапії на вегето-судинні немоторні вияви хвороби Паркінсона  (2019), Электроенцефалография в оценке эффективности физической терапии немоторных проявлений болезни  (2020), Засоби фізичної терапії в корекції немоторних виявів хвороби Паркінсона (2020).

Найменування закріплених навчальних дисциплін: 

Неврологічні захворювання;

Апітерапія;

Гідрокінезотерапія;

Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


найда Л

НАЙДА ЛЮБОВ ЯРОСЛАВІВНА – доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,  кандидат медичних наук. 

Освіта: У 1982 році закінчила Львівський медичний інститут  за спеціальністю лікувальна справа.

У 1987-89 р.р навчалася і закінчила клінічну ординатуру.

1996 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.39 – патологічна анатомія. 

Кар’єра: 1990-2019 асистент, доцент у Львівському національному медичному університеті.

На кафедрі працює з 2019 року.

Коло наукових інтересів: патологія судин, неоплазії, хвороби дитячого віку.

Основні наукові та навчально-методичні праці: Є автором та співавтором загалом 44 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Найменування закріплених навчальних дисциплін - нормальна та  патологічна фізіологія людини.

Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Андрій Герцик

ГЕРЦИК АНДРІЙ МИРОСЛАВОВИЧ- доцент  кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,доктор наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 «фізична реабілітація», майстер спорту СРСР.

Освіта:1980-1984 рр. – навчався у Львівському державному інституті фізичної культури, отримав диплом з відзнакою про присвоєння кваліфікації «викладач фізичного виховання – тренер з плавання»;1995-1996 рр. – навчався у Львівському державному інституті фізичної культури, отримав диплом з відзнакою про присвоєння кваліфікації «спеціаліст з фізичної реабілітації».

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді» і отримав науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.03 «фізична реабілітація».

У 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату» і отримав науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.03 «фізична реабілітація».

Кар’єра: 1989-1997 рр. – робота на посадах масажиста;1998-2001 рр. – викладач кафедри фізичної реабілітації Львівського державного інституту фізичної культури;2001-2004 рр. – аспірант Львівського державного інституту фізичної культури;2004-2006 рр. – старший викладач кафедри фізичної реабілітації Львівського державного інституту фізичної культури;2006-2014 – доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури;2014-2017 – докторант Львівського державного університету фізичної культури;2016 р. – член робочої групи Міністерства охорони здоров'я України для формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я»;2016-2019 рр. – член підкомісії 227 «фізична терапія, ерготерапія» Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров'я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної радиМіністерства освіти і науки України;2017-2019 рр. – доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури;З 2019 р. – член підкомісії 227 «фізична терапія, ерготерапія» Науково-методичної комісії 11 з охорони здоров'я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної радиМіністерства освіти і науки України;З 2019 р. – професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського католицького університету.

Коло науковихінтересів:фізична реабілітація / фізична терапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. 

Основні наукові та навчально-методичні праці :

 1. Герцик А. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату як варіант педагогічної системи / Андрій Герцик // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання і спорт. − 2016. − Вип. 21. – С. 95–
 2. Герцик А. Обстеження як функціональна підсистема фізичної реабілітації / терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик, Оксана Тиравська // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт, 2016. − Вип. 22. – С. 65–
 3. Герцик А. Визначення поняття «технологія» у фізичній реабілітації / Андрій Герцик // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2016. – № 1 (22). – С. 32–
 4. Герцик А. Інформаційний опис системи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик, Оксана Тиравська, Юрій Борецький // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 54–
 5. Герцик А. Пацієнт як підсистема фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату [Електронний ресурс] / Андрій Герцик, Оксана Тиравська // Спортивна наука України. – 2016. – № 3 (73). – С. 32– – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/425/409.
 6. Підходи до застосування неінвазивних методів дослідження лактату та індивідуальних генетичних особливостей в спорті та фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Юрій Борецький, Володимир Трач, Володимир Борецький, Андрій Герцик, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 55-61. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/428/412
 7. Герцик А. Взаємодія лікаря та фахівця з фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 4 (54). – С. 32–
 8. Герцик А. Ресурси системи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. Герцик // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 5. – С. 22–
 9. Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / Андрій Герцик // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 6 (56). – С. 37–
 10. Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації як підсистема фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 (77)16. – С. 15–
 11. Hertsyk A. SmartGoalSettinginPhysicalTherapy / A.  Hertsyk // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2016. – № 2. – С. 57–
 12. Герцик А. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : монографія / Андрій Герцик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 388 с.
 13. V. Vitomskyi, O. B. Lazarіeva1, Yu. Doroshenko, M. V. Vitomska, T. М. Kovalenko, A. М. Hertsyk, S. V. Havreliuk. Theimpactofmobilizationprotocolsonthelengthofpostoperativehospitalizationamongcardiacsurgerypatients. Запорізький медичний журнал. 2021. Т. 23, № 2(125). С. 259-265.
 14. Аналіз особливостей застосування фізичної терапії в дітей із гострим лімфобластним лейкозом (огляд літератури) / О. А. Бас, Н. О. Івасик, О. І. Тиравська, А. М. Герцик // Запорожскиймедицинский журнал. - 2021. - Т. 23, № 3(126). - С. 426-235. 

Найменування закріплених навчальних дисциплін:обстеження при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату.

Громадська діяльність: співзасновник та член Української Асоціації фізичної терапії.

Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  

Свистун Ю

СВИСТУН ЮРІЙ ДИОНИЗОВИЧ - доценткафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,кандидат медичних наук

Освіта:У 1958-1964 рр. навчався в Івано-Франківському державному медичному інституті, спеціальність - лікувальна справа.

У 1969 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  093 – біологічна хімія.

Кар’єра:У 1971 - 2000 рр.  працював у Львівському  національному медичному університеті  імені Данила Галицького на кафедрі мікробіологї  та згодом на кафедрі біологічної хімії. З 2000 року по 2021 рік працював  у Львівському державному університеті фізичної культури імені І. Боберського на кафедрі біохімії та гігієни.

З жовтня 2021 року – на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені  С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів:корекція енергетичного обміну юних футболістів засобами фізичної терапії.

Основні наукові та навчально-методичні праці :автор 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 авторське свідоцтво на винахід, 7 навчальних посібників та підручників, в тому числі 2 навчальних посібники та 1 підручник з грифом МОН.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


СлінькоО

СЛІНЬКО ОКСАНА ОРЕСТІВНА – асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького
Освіта:
У 1988 р. Закінчила СЗШ №73.
У 1996 р закінчила ЛДУ ім. І.Франка історичний факультет.
24 червня 2005 р. Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури, спеціальність: фізичне виховання і спорт. 
Кар’єра:
З 1987 р по 2011 р. безперервно працювала інструктором з аеробіки у багатьох спортивних
залах міста Львова (спорткомплекси: «Імпульс», «Будівельник», «Локомотив», «Гармонія» та інші), регулярно відвідувала майстер-класи і семінари, які організовувала Федерація танцювальної аеробіки у місті Одеса у спортивному клубі «Краян» на чолі з
Пойденко Л.Л. та конвенції з аеробіки Nike та інші у місті Київ.
У 1996 р. Була організатором та учасницею конкурсу краси «Зірки Галичини» у місті Львові.
З 1996 р. заснувала і очолила Львівську міську громадську організацію «Галатея Грація».
З 1996 р. почала викладати лікувальну корегуючу гімнастику за своєю авторською методикою.
У лютому 2008 р. Заснувала реабілітаційний центр «Міжнародний Центр корекції постави Оксани Слінько «Академія Грація» у місті Львів, який працює по авторському методу корекції постави по сьогоднішній день. (Деклараційний патент на корисну модель №4467 від 17.01 2005р. Патент на винахід №77702 від 15.01.2007 р. та інші).
З 2010 р. по 2014 р. спільно з громадською організацією «Самопоміч» регулярно проводила для міста Львова «Тиждень здорового хребта» та безкоштовну ранкову гімнастику для жителів та гостей міста Львова у парку ім. Івана Франка та на Площі Ринок щовівторка та щочетверга.
В період з жовтня 2014р. по вересень 2017 р. очолювала «Міжнародний Центр корекції постави «Академія Грація» у місті Київ (вул. Проспект Героїв Сталінграду буд. 10а та вул.Оболонська набережна 7, корпус 1).


 Кордис БКОРДИС БОГДАН ДМИТРОВИЧ - доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького кандидат медичних наук, доктор філософії

Освіта:У 1963-1969 рр. навчався у Львівському державному медичному інституті, спеціальність – лікувальна справа.

1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.11- «Шкірні та венеричні хвороби».

Кар’єра:1969-1971 рр. служба в РА в звані «лейтенант». 1971-1973 рр. клінічний ординатор Львівського державного медичного інституту.З 2013 року працював в Львівському національному університеті фізичної культури імені Івана Боберського.

На кафедрі реабілітації та здоров’я людини працюю з 2020 року.

Коло наукових інтересі: фізична терапія при серцево судинних захворюваннях, перша медична допомога.ю динамічна анатомія в фізичній реабілітації, історія вертобрології.

Основні наукові та навчально-методичні праці : автор понад 90 наукових і науково-методичних праць, серед них 6 раціональних пропозицій, співавтор 3 монографій.

Найменування закріплених навчальних дисциплін: динамічна анатомія, анімалотерапія; долікарська медична допомога, основи загального масажу; Лікувальний масаж; вертебрологія.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Лабінська ГЛАБІНСЬКА ГАЛИНА БОГДАНІВНА - асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Освіта: У 2013 р. закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію лікаря. У 2019р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста. У 2021р. закінчила Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» та здобула кваліфікацію - ступінь вищої освіти магістр, галузь знань Охорона здоров’я, спеціальність Фізична терапія, ерготерапія.
Кар’єра: Лікар-інтерн КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» (2013-2015рр.). Лікар педіатр Хоробрівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (2015-2019рр.). Асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (2019-2022рр). Аспірант Національного університету фізичного виховання та спорту України з 2020 р. З 2022 р. асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
Коло наукових інтересів: фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату; фізична терапія в неврології; фізична терапія в педіатрії.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор 14 наукових (в т.ч. 1 стаття у журналі, що відносяться до науковометричної бази Scopus) та навчально-методичних праць.
Перелік закріплених навчальних дисциплін: Захворювання опорно-рухового апарату; Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи; Вікова фізіологія.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 дикий Б.ВДикий Богдан Володимирович - доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Є рекордсменом із «Самого масового вуглеходження. Довжина доріжки з вугля – 10 м», що зареєстровано у «Книзі рекордів України»

Освіта: У 1966 році навчався в Ужгородському державному університеті.

 У 1974 році закінчив Горківський політехнічний інститут ім. А.А. Жданова за спеціальністю радіотехніка

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 - Фізична реабілітація на тему «Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку».

Кар’єра: 2010 - 2019 - викладач, ст.викладач, доцент кафедри фізичної реабілітації Ужгородського національного університету

З 2015 року доцент кафедри фізичної реабілітації.

Голова асоціації  «Здоровий спосіб життя», регіону Закарпаття; консультант санаторію «Поляна», Мукачівського р-ну Ужгородської області.

2019 - доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

Коло наукових інтересів: вплив загартовування на організм людини, нетрадиційні методи реабілітації 

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор понад 70 наукових і науково-популярних праць, серед них 1 авторське свідоцтво на винахід, 6 авторських свідоцтва на твір, методичні та практичні посібники, серед яких:

«Метод реабілітації та оздоровлення хворих за допомогою водних процедур» (2001), «Загартовування» (2012), «Оцінка неспецифічних адаптаційних реакцій організму при проведенні реабілітаційних заходів» (2013), (Застосування ритмічної гімнастики за системою хатха-йога в поєднанні із загартовуванням  та аутогенним тренуванням  у фізичній реабілітації гіпертонічної хвороби ІІ стадії» (2015), «Вплив дихальної гімнастики Хатха-йоги на стан здоров’я та адаптаційні можливості організму людини» (2018), «Оцінка впливу дихальної гімнастики Хатха-Йоги на зміну функціонального стану організму людини за даними програмно-апаратного комплексу Омега-М» (2018), «Використання біоритмології та релаксації в навчальному процесі у осіб з дефектами мовлення» (2018).

Найменування закріплених навчальних дисциплін: Реабілітація в кардіології; 

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Копчак ЛКОПЧАК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА – кандидат медичних наук, доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Освіта:Закінчила медичний факультет Ужгородського державного університету у 1992 році. Навчалася в інтернатурі з терапії (1992-1994 рр) та спеціалізувалася з кардіології у 2000 році. Викладач кафедри сімейної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького з 1997 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата медичних наук за спеціальністю “Внутрішні хвороби”.

Карєра:В 2017 році пройшла стажування з кардіології у Сілезькому центрі хвороб серця (м. Забже, Польща), у 2018 році – тренінг з кардіоваскулярної реабілітації за Науковою програмою Європейської асоціації превентивної кардіології. На кафедрі працює з 2019 року.

Колонакових інтересів: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, невідкладні стани в кардіології, реабілітація кардіологічних  та пульмонологічних хворих.

Основні наукові та навчально-методичні праці :Має 128 публікацій, з них 64 наукові, 62 - навчально-методичного характеру та 1 патент.

Найменування закріплених навчальних дисциплін: Серцево-судинні захворювання, Пульмонологічні захворювання, Клінічна біохімія.

Контакти: email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Федечко МФЕДЕЧКО МАР’ЯНА ЙОСИПІВНА–старший викладач кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,кандидат медичних наук зі спеціальності 14.01.02 – Внутрішні хвороби.

Освіта:1988-1994 рр. – навчалася у Львівському державному медичному інституті, отримала диплом про присвоєння кваліфікації «лікувальна справа»;1994-1996 рр. – проходила інтернатуру зі спеціальності «Терапія».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості перебігу ішемічної хвороби серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень» і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.02 – Внутрішні хвороби.

Постійно вдосконалювала свій професійний рівень, у 2017 р. проходила стажування з кардіології у Сілезькому центрі хвороб серця (м. Забже, Польща).

Кар’єра: 1996-2000 рр. – працювала дільничним терапевтом 4-ої міської клінічної лікарні м. Львова;з 2002 рр. – старший лаборант, з 2003 – асистент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Під час роботи на кафедрі пройшла спеціалізацію за спеціальностями «Загальна практика – сімейна медицина» (2007 р.), «Кардіологія» (2016 р.), «Функціональна діагностика» (2020 р.). З 2019 року працює старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації та здоров’я людини факуультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

Коло науковихінтересів:кардіологія, кардіореабілітація, функціональна діагностика.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Вогнище хронічної інфекції в бронхах як фактор патогенезу серцево-судинихзахворювань // Сімейна медицина. – 2004. - №2(8). - С.50-51.
 2. Хламідофільна інфекція у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із хронічним обструкційним захворюванням легень: дисліпідемія і запалення // Львівський медичний часопис. – 2009. – Том 15. – № 1. – С. 23-27.
 3. Принципи діагностики талікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря [Текст] / Є. Х. Заремба, М. Й. Федечко, О. Р. Макар, Л. М. Копчак, Н. В. Іжицька // Сімейна медицина. - 2016. - № 6. - С. 98-101.
 4. Effects of the therapy combining calcium and vitamin D3 supplement with calcitonin on bone tissue density in patients with coronary heart disease complicated with chronic heart failure. Marushchak M., Krynytska I., Fedechko M., Sukhovolats I., Sydorenko O. Pol Merkur Lekarski, 2019; XLVII (280); 35–39.
 5. Effect of primary stenting of coronary arteries on clinical course and remodelling of the left ventricle in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction (results after 12 months). Yurii P. Melen, Vasyl A. Skybchik, Lessya M. Kopchak. Wiadomości Lekarskie. 2020;73(1):68-72.

Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Бойсин ГБОЙСИН ГАЛИНА БОГДАНІВНА –асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького за сумісництвом.
Освіта: У 2001 р. – закінчила Львівський державний інститут фізичної культури. Фахівець з фізичної реабілітації.
Кар’єра: 2001 - 2006 роки викладач фізичного виховання Львівський державний екологічний політехнікум;
З 2006 року вчитель фізичної культури НВК «Станківський ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ»
З вересня 2022р. асистент кафедри реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Коло наукових інтересів: фізична терапія та ерготерапія в педіатрії; Національно-патріотичне виховання дітей та молоді за допомогою військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")
Найменування закріплених навчальних дисциплін: Терапевтичні вправи, Новітні технології в фізичній терапії.
Еmail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 Селепей Р

Селепей Роман Ярославович  - старший лаборант


 Блайда І

Блайда Іванна Миколаївна

Лаборант кафедри реабілітації та здоров’я людини

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru