EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

10

20 травня у рамках зустрічі з роботодавцями студенти ОП «Фізична терапія, ерготерапія», факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького прослухали лекцію «Фізична терапія при міофасциальному синдромі» від директора Медичного центру доктора Дробота, лікаря вищої категорії, члена світової організації лікарів ударно-хвильової терапії (ISMST), заслуженого лікаря України, к.м.н. Дробота Я.М.

Детальніше: Лекція від стейкхолдерів

Безымянный33

19 травня студенти кафедри реабілітації та здоров’я людини взяли участь у Всеукраїнській студентській онлайн-конференції «Дні студентської науки»


ПРОГРАМА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ
«Дні студентської науки» у Львівському національному університетіветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 19–20 травня 2022 р.

Керівники секції: к.фіз.вих., доцентка Івасик Наталія Орестівна та здобувачка вищої освіти 3-го курсу Жук Анастасія.

Незважаючи на важкий для України час, приємно було бачити і чути велику кількість доповідей здобувачів вищої освіти, а особливо молодих колег з Харківської державної академії фізичної культури.

Детальніше: «Дні науки» на кафедрі реабілітації та здоров’я людини