EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

Студенти ОП «Фізична терапія, ерготерапія» творчо підходять до здобуття знань своєї спеціальності. На практичних заняттях з «Адаптивної фізичної культури» вони не лише вчаться підбирати рухливі ігри для дітей з інвалідністю, але й намагаються зрозуміти, що відчувають діти з певними проблемами у стані здоров’я, коли приймають участь у даних іграх.

Детальніше: Практичні заняття з «Адаптивної фізичної культури» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня...

У червні на кафедрі реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького проходила перша підсумкова атестація студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія », першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, однойменної освітньої програми.
Комплексний практично-орієнтований іспит складався з двох частин - теоретичної та практичної. Голова екзаменаційної комісії, к.м.н., доцент Єфімова Світлана Вікторівна відмітила, що не зважаючи на всі перешкоди, які виникли на шляху навчання у вигляді дистанційної форми через COVID-19 та війну, випускники продемонстрували високий рівень знань та практичних навичок.

Детальніше: Перший випуск освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня...