EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Основи фізіології і гігієни харчування

Мета викладання дисципліни – надання студентам знань і формування професійних умінь щодо розкриття фізіолого-гігієнічного впливу харчових продуктів і нутрієнтів на стан здоров’я та функції організму.

Завдання вивчення дисципліни. Освоєння знань цієї дисципліни дозволить організувати виробництво харчової, зокрема молочної, продукції на основі сучасних наукових досягнень, забезпечить безпеку продукції, дозволить виробляти продукти високої поживної та біологічної цінності, зберігати цінні властивості продуктів, попереджувати харчові отруєння, а також створювати нові види продукції, враховуючи сучасні вимоги до аліментарних факторів.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 36 год., практичні – 18 год., самостійна робота – 36 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна

Мікробіологічні процеси та їх продукти у молокопереробних виробництвах

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних знань щодо основних мікробіологічних процесів та їх застосування в молокопереробній промисловості.

Завдання: оволодівання знаннями цієї дисципліни дозволить вивчити арсенал сучасних мікробіальних препаратів, особливості їх застосування, зрозуміти механізми біохімічних і фізико-хімічних процесів під час виробництва молочних продуктів із застосуванням сучасних препаратів та нових технологій і організувати виробництво молочних продуктів на основі сучасних наукових досягнень.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.).Лекції – 10 год., лабораторні – 20 год., самостійна робота – 60 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна

 

Технологія молочних і молоковмісних продуктів (4 курс)

Метою дисципліни є вивчення технології молочних продуктів, способи переробки молочної сировини, обґрунтування технологічних параметрів та режимів з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, а також нові підходи щодо удосконалення технології молочних продуктів.

Завдання:

  • вивчення традиційних і сучасних технологій виробництва молочних продуктів;
  • розв’язання проблемних технологічних питань;
  • вивчення нормативних документів у молочній галузі.
  • формування у студентів фахових компетенцій у технології галузі;

Кількість кредитів – 13,0 (390 год.). Лекції – 76 год., лабораторні – 98 год., самостійна робота – 216 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна

 

 

Технологія молочних продуктів функціонального призначення

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних знань щодо створення і технологічних особливостей виробництва молочних продуктів функціонального призначення.

Завдання: оволодівання знаннями цієї дисципліни дозволить вивчити біологічно активні речовини молока, які проявляють функціональні властивості, арсенал сучасних функціональних інгредієнтів, особливості їх поєднання з молочною основою, роль про біотичних культур і пребіотичних речовин, створення молочних продуктів функціонального призначення та технологічні особливості виробництва молочних продуктів функціонального призначення.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 72 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна

 

Хімія та фізика молока і молочних продуктів

Метою викладання цієї дисципліни є засвоєння студентом знань, що необхідні для виробничої та дослідницької діяльності в галузі технології молока та молочних продуктів: склад та властивості молока; хімічна структура, властивості головних і мінорних компонентів молока; їх взаємозв'язок; фактори впливу на компоненти молока; молоко як полідисперсну систему. Знаючи склад, структуру, функції компонентів молока та їх властивості, можна на науковій основі розробляти і удосконалювати технологію виробництва молочних продуктів з метою підвищення їх якості та біологічної цінності.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 36 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 48 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна

 

Контроль якості та безпеки продукції

Метою дисципліни є вивчення студентами науково обґрунтовувати і оптимально реалізовувати вибір та впровадження в системи випробувань та хіміко-технологічного контролю певного виробництва харчової та переробної промисловості загальних сучасних методів контролю складу, властивостей і якості сировини, напівпродуктів, допоміжних матеріалів та цільових продуктів виробництва.

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 18 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 36 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат біологічних наук, професор університету Гачак Юрій Романович

Технологія молока і молоковмісних продуктів (2 СП)

Метою дисципліни є вивчення технологічних закономірностей виробництва молочних продуктів, технологічних процесів їх виробництва, спеціальної технології виробництва молочних продуктів, умов належного зберігання та якісної оцінки різних груп молочних продуктів.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 20 год., лабораторні – 30 год., самостійна робота – 70 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат біологічних наук, професор університету Гачак Юрій Романович

 

Управління якістю продукції молокопереробних виробництв

Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація і закріплення у студентів теоретичних знань щодо якості та безпечності молочних продуктів і умінь щодо застосування методів та засобів, які сприяють отриманню безпечної продукції молокопереробних виробництв.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90т год.). Лекції – 10 год., лабораторні – 10 год., самостійна робота – 70 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат біологічних наук, професор університету Гачак Юрій Романович

 

Основи промислового будівництва і санітарії

Метою викладання дисципліни є вивчення основ загальнобудівельного проектування підприємств харчової промисловості, дає загальні відомості про будівлі і споруди, про будівельні матеріали, а також про технічне забезпечення будівель і споруд.

Завдання: дисципліна дозволяє скласти і викреслити план будівлі чи цеху за січеними площинами, вибрати конструкцію будівлі та її огороджуючих конструкцій, вибрати і запроектувати фундаменти.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 18 год., практичні – 36 год., самостійна робота – 36 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Наговська Володимира Олександрівна

 

Інноваційний інжиніринг молокопереробних підприємств

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань для успішної інженерної діяльності під час експлуатації, обслуговування і конструювання технологічного обладнання молочної промисловості.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 88 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Наговська Володимира Олександрівна

 

Проектування молокопереробних підприємств

Мета: «Проектування молокопереробних підприємств» – технічна дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок технологічних рішень із об’ємно-планувальними та конструктивними рішеннями всього комплексу будівель, споруд та встановленого обладнання.

 

Кількість кредитів – 4,0. Лекції – 20 год., лабораторні – 20 год., самостійна робота – 80 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Наговська Володимира Олександрівна

 

Технологічне обладнання галузі

Курс «Технологічне обладнання підприємств молочної промисловості» є дисципліною спеціального циклу, в якому передбачено основні теоретичні положення, принципи побудови і елементи раціональної експлуатації сучасного обладнання підприємств молочної промисловості. Цей предмет розкриває фізичну суть та механізм явищ, що відбуваються в машинах та апаратах для переробки молока, вивчає основи побудови типових конструкцій технологічного обладнання та основні положення його промислової експлуатації.

Кількість кредитів – 5,0 (150 год.). Лекції – 24 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 90 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Наговська Володимира Олександрівна

 

Продукти лікувально-профілактичного призначення

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із технологіями виробництва оздоровчих харчових продуктів із різних видів сировини; з'ясування проблем, що стоять перед інноваціями в індустрії здорового харчування і оволодіння методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологічних процесів з використанням високих технологій.

 

Кількість кредитів – 4,5 (135 год.). Лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 71 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Сливка Наталя Богданівна

Технологія оздоровчих харчових продуктів

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із технологіями виробництва оздоровчих харчових продуктів із різних видів сировини; з'ясування проблем, що стоять перед інноваціями в індустрії здорового харчування і оволодіння методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологічних процесів з використанням високих технологій.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 24 год., лабораторні – 24 год., самостійна робота – 72 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Сливка Наталя Богданівна

Технологія перероблення вторинних молочних ресурсів

Мета вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями глибоких теоретичних та практичних знань, необхідних для виробничо-технологічної, проектної та дослідницької діяльності в галузі технології перероблення вторинних молочних ресурсів.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.).Лекції – 20 год., лабораторні – 20 год., самостійна робота – 80 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

Основи проектування та будівництва у біотехнологічній галузі

Мета вивчення дисципліни: набуття студентами навиків інженерних розрахунків; ознайомлення з принципами проектування та основами будівництва підприємств біотехнологічної галузі; розвиток у студентів творчого мислення і пошук оптимального підходу до вирішення практичних питань.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 36 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 48 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

Мікробіологія галузі

Мета вивчення дисципліни: формування в майбутнього інженера-технолога наукового світогляду про роль мікроорганізмів у різноманітних процесах переробки та зберігання молочної сировини; вивчення основних принципів та методів мікробіологічного контролю технологічного процесу виробництва різних груп молочних продуктів.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 24 год., лабораторні – 24 год., самостійна робота – 72 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

Науково-дослідна робота студентів

Мета вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з місцем і роллю науки в державі, з організацією науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти, а також формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 20 год., лабораторні – 20 год., самостійна робота – 80 год.

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

Загальні технології харчових виробництв

Мета дисципліни. Програмою предмету передбачено вивчення основ типових технологій харчових виробництв галузей харчової промисловості, їх асортименту, основних технологічних особливостей, змін, що відбуваються в харчових продуктах та використання прогресивних технологій.

 

Кількість кредитів – 10,0 (300 год.). Лекції – 66 год., лабораторні – 100 год., самостійна робота – 134 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (диференційований залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Турчин Ірина Миронівна

 

Теоретичні основи технології харчових виробництв

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів наукового системного підходу до уявлення спільності загальних закономірностей фундаментальних та прикладних наук, однією з яких є технологія харчових виробництв; вивчення особливостей дії законів фундаментальних наук в технології харчових виробництв; засвоєння основних методів та процесів технологічної обробки сировини; вивчення технологічних чинників, що впливають на склад, властивості, якість та конкурентоспроможність готового продукту.

 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 36 год., практичні – 36 год., самостійна робота – 48 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (іспит) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Турчин Ірина Миронівна

 

Інноваційні технології в галузі

Курс «Інноваційні технології» – дисципліна, що вивчає способи і засоби проведення виробничих процесів при обробці і переробці молока з метою отримання готової молочної продукції високої якості і біологічної цінності. Даним курсом передбачене вивчення теорії інноваційних процесів як підґрунтя нової моделі економічного зростання, основні завдання при створенні інноваційних продуктів та передумови формування та розвитку інноваційної діяльності у молочній промисловості. Особливу увагу приділяється вибору основних критеріїв традиційного харчового продукту та інгредієнтів для інновацій, а також стадій внесення збагачувальних компонентів у харчові середовища.

 

Кількість кредитів – 5,0 (150 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 102 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Турчин Ірина Миронівна

 

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

Метою дисципліни є освоєння науково-методичних джерел державної системи стандартизації та державної метрологічної системи в Україні, нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери обігу продукції, теорії якості продукції і основоположних принципів побудови та функціонування систем управління якістю.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 18 год., лабораторні – 36 год., самостійна робота – 36 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Білик Оксана Ярославівна

 

Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі

Мета викладання дисципліни: вивчення видів виробничого обліку, методику їх проведення, діючу нормативну документацію.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів проводити розрахунки при виробництві молочних продуктів, складати документацію по первинному обліку і звітності, прийманню сировини, виробництву і реалізації молочних продуктів, форми журналів, звітів.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Практичні – 30 год., самостійна робота – 60 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Білик Оксана Ярославівна

 

Основи кріогенних та сушильних технологій

Метою викладання дисципліни є навчити студента правильно обирати кріогенні швидкоморозильні та сушильні апарати, здійснювати розрахунок заморожування та витрати холоду на заморожування продукту, проектувати холодильники та обирати сушарки, що є невід’ємною складовою у професійній діяльності інженера-технолога молочної промисловості.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 58 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, старший викладач Мусій Любов Ярославівна

 

Харчові добавки

Метою вивчення дисципліни  є набуття студентами необхідних знань щодо класифікації харчових добавок згідно кодексу міжнародних організацій ФАО-ВООЗ, створення технологічних схем виробництва харчових продуктів за рахунок внесення харчових добавок.

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 42 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, старший викладач Мусій Любов Ярославівна

 

Технологічна експертиза

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань та навичок проведення технологічної експертизи.

Предметом дисципліни «Технологічна експертиза виробництва молочних продуктів» є контроль за додержанням параметрів технологічного процесу та санітарно-гігієнічного режиму на харчовому підприємстві, за умовами зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів, порушення яких може спричинити небажані зміни органолептичних властивостей продуктів, хімічного складу, мікробіологічне та хімічне їх забруднення.

 

Кількість кредитів – 3,0 (90 год.). Лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота – 42 год.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Відповідальний за курс: кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Сливка Ірина Миколаївна

 

Сучасні досягнення харчової науки

Мета вивчення дисципліни: підготовка студентів до активної професійної діяльності в умовах ринкових відносин, які б творчо поєднували та впроваджували у виробництво на сучасному рівні знання фундаментальних та спеціальних дисциплін, забезпечуючи випуск високоякісної продукції з гарантованим ступенем безпеки для людини і мінімальними витратами сировини та енергетичних ресурсів.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (диф. залік) за 100 бальною шкалою. 

 

Кількість кредитів – 5,0 (150 год.). Лекції – 20, практичні – 30 год., самостійна робота – 100 год.

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

 

Методологія наукових досліджень

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань основ методології наукових досліджень та практичних навичок в оволодінні методами дослідницької роботи; ознайомити студентів з організацією навчально-дослідної роботи у вищих закладах освіти; а також виробити у студентів вміння щодо вибору та обґрунтування теми наукового дослідження та методів його проведення; практичні навички і вміння проведення роботи з літературними джерелами, відбору і аналізу інформації, формувати цілі та завдання досліджень, передавати наукову інформацію та впроваджувати результати наукового пошуку.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (диф. залік) за 100 бальною шкалою. 

Кількість кредитів – 5,0 (150 год.). Лекції – 16, лабораторні – 32 год., самостійна робота – 102 год.

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

 

Методологія харчової науки

Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія харчової науки” є формування у майбутнього магістра знань про історію, методологію раціонального харчування, принципи збалансованого харчування, що підтримує здоров’я людини; формування уявлення про роль природничих наук у становленні харчової науки, про незавершеність харчової науки і можливості її подальшого розвитку.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залік) за 100 бальною шкалою. 

Кількість кредитів – 4,0 (120 год.). Лекції – 10, практичні – 20 год., самостійна робота – 90 год.

Відповідальний за курс: кандидат технічних наук, доцент Михайлицька Ольга Романівна

 

Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залікового).

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за кожний підсумковий контроль становить 100. Кожній сумі балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1).

Для заліку максимальна кількість балів протягом семестру становить 100.

Таблиця 1 – Шкала оцінювання успішності студентів

За 100–бальною шкалою

За національною шкалою

За шкалою ЕCTS

Екзамен, диференційований залік

Залік

90-100

Відмінно

Зараховано

А

82-89

Добре

В

74-81

С

64-73

Задовільно

D

60-63

Е

35-59

Незадовільно (незараховано) з можливістю повторного складання

FX

0-34

Незадовільно (незараховано) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

F

Поточний контроль проводиться за кожною вивченою темою шляхом опитування (тестового, усного тощо), виступів з доповідями, співбесід та ін. Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», «4», «5») шкалою. В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:

ПК = 20 × САЗ

Бал з поточного контролю (ПК) може бути змінений за рахунок заохочувальних балів:

  • студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 бали);
  • за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів);

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням кафедри.

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графу «за національною шкалою» виставляється оцінка за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалою ЄКТС.

 

 

Для диференційованого заліку обов'язковим є виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100, які розподіляються таким чином:

 

70 (ПК) + 30 (ІНДЗ) = 100,

де:

70 (ПК) - 70 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати студент за семестр;

30 (ІНДЗ) - 30 максимальних балів за індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Розподіл балів для дисциплін, які завершуються іспитом, є таким:

50 (ПК) + 50(E) = 100,

де:

50 (ПК)– 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент за семестр;

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати студент за екзамен.

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2». «3», «4», «5») шкалою. В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:

rus 1

Критерії оцінювання знань студентів

Критерії поточного оцінювання наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. - Критерії поточного оцінювання

Відповідь, виступ, контрольна робота виконання завдання

Критерії оцінки

5

У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив 90% тестових завдань.

4

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.

3

У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

2

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru