EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

29 листопада на кафедрі екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 101 «Екологія», на якій було обговорено проєкти оновлених освітньо-професійних програм "Екологія" та "Екологічна політика і правове регулювання природокористування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше: Обговорення освітніх програм спеціальності 101 "Екологія"

З прадавніх часів люди помічали, що по світу існує безліч місць, де почуваєш себе значно краще, бадьоріше, здоровіше. Це місця сили. Десь їх багато, а десь одиниці, проте люди прагнуть відчути їх чудодійну силу та приїжджають перевірити їх здатність з різних куточків планети. Студентами 4 курсу ФГРЗ спеціальності «Екологія» під керівництвом викладача кафедри екології Максішко Лесі Михайлівни було здійснено похід стежками здоров'я (теренкурами), місцями сили парку Знесіння з дисципліни "Геоаномальні зони". Оцінка місць сили проводилась суб'єктивним метод (за самопочуттям, біолокацією).

Детальніше: Практичне заняття з дисципліни "Геоаномальні зони" в парку Знесіння

Одна з найцікавіших і вже точно найяскравіша тема навчальної дисципліни "Геологія з основами геоморфології" - Мінералогія. Особливо якщо заняття проходять у Мінералогічному музеї імені академіка Євгена Лазаренка. Заснований у 60-х роках ХІХ століття, один з найстаріших музеїв Львова налічує більше 14 тисяч експонатів мінералів, зібраних з усіх куточків нашої планети. Поповнюється колекційний матеріал і тепер, зокрема нещодавно відкритими мінералами - ферсманіт, гагариніт, сребродольськіт та іншими.

Детальніше: Лабораторні заняття у Мінералогічному музеї

З прадавніх часів люди помічали, що по світу існує безліч місць, де почуваєш себе значно краще, бадьоріше, здоровіше. Це місця сили. Десь їх багато, а десь одиниці, проте люди прагнуть відчути їх чудодійну силу та приїжджають перевірити їх здатність з різних куточків планети.

Студентами 4 курсу ФГРЗ спеціальності «Екологія» під керівництвом викладача кафедри екології Максішко Лесі Михайлівни було здійснено похід стежками здоров'я (теренкурами), місцями сили парку Знесіння з дисципліни геоаномальні зони.

Фото 1

Динамічна мережа стежок здоров’я включає:
– три кардіологічні стежки (0,560 км; 1,175 км та 1,875 км), які обладнані чотирма інформаційними стендами з картами та інформацією про оздоровчу ходьбу, історію теренкурів, цікавими фактами щодо маршруту і про парк;
– дві загально-оздоровчі стежки (2,515 км та 3,065 км), які об’єднують п’ять загальнодоступних спортивних майданчиків і мотузковий парк «Лазанка» та обладнані трьома інформаційними табличками і двома щитами.

Детальніше: Практичне заняття з дисципліни геоаномальні зони в парку Знесіння

Доценткою кафедри екології Мацуською Оксаною Василівною та асистентом Максішко Лесею Михайлівною 3 жовтня було проведено заняття із дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» для студентів-екологів 3-го курсу факультету громадського розвитку та здоров'я на базі Народного музею метрології та вимірювальної техніки, який функціонує при ДП «Львівстандартметрологія».

Детальніше: Практичне заняття в Народному музеї метрології та вимірювальної техніки, якому немає аналогів в...