EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

Цими днями студенти І курсу освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мали унікальну можливість прослухати лекцію з геології доктора геологічних наук, провідного наукового співробітника Школи наук про Землю та планети Університету Кьортіна (м. Перт, Австралія) та Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененко НАН України Леоніда Владиславовича Шумлянського.

Детальніше: Інтернаціоналізація освітнього процесу: студенти-екологи прослухали лекцію про розвиток землі в...

15 грудня відбулось засідання Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти про відповідність освітньої програми «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти стандарту. Акредитацію проведено на 5 років. Гарант освітньої програми  професор, завідувач кафедри Роман Петрович Параняк.

Світлана Кропивка, доцентка кафедри екології

Детальніше: Інформація від НАЗЯВО

Наприкінці вересня Вчена рада університету затвердила «Положення про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького». Рада роботодавців університету складатиметься з експертних рад стейкхолдерів спеціальностей (освітніх програм). Експертні ради стейкхолдерів - це дорадчо-консультативні органи факультету, основними завданнями яких є надавати пропозиції щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців; оцінювати якість їх підготовки; долучатися у моніторингу та перегляді освітніх програм та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; брати участь у освітньому процесі під час читання гостьових лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництві практиками, курсовими і кваліфікаційними роботами; проводити спільні конференції, семінари, тренінги для здобувачів вищої освіти і молодих вчених.

Детальніше: ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

З метою оцінки якості атмосферного повітря в Україні функціонує система державного моніторингу. Проте, не завжди громадяни мають можливість отримати інформацію про якість повітря на певній території і в конкретний час. Інформація про рівень забруднення повітря має бути доступною та оперативною.

Детальніше: НАШ УНІВЕРСИТЕТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

25 вересня у відпочинковому осередку „Верещиця” Яворівського національного природного парку відбувся щорічний молодіжний фестиваль української туристичної пісні „Бабине літо”. Активним учасником цього дійства була команда студентів нашого університету „EКО-VIVAT” за керівництва доцентів кафедри екології Анни Буцяк і Ніни Градович.

Детальніше: Молодіжний фестиваль „Бабине літо”