EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

29 листопада на кафедрі екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 101 «Екологія», на якій було обговорено проєкти оновлених освітньо-професійних програм "Екологія" та "Екологічна політика і правове регулювання природокористування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Учасники зустрічі :
завідувач кафедри екології ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького, д.с.-г.н., професор, член навчально-методичної комісії спеціальності 101 "Екологія", гарант ОПП "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Роман Параняк,
к.с.-г.н., доцент, голова навчально-методичної комісії спеціальності 101 "Екологія", гарант ОПП "Екологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Богдана Калин,
к.с.-г.н., доцент, гарант ОПП "Екологічна політика і правове регулювання природокористування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Оксана Мацуська,
к.т.н., директор ТОВ "НАША номер 1" Вікторія Жук,
випускник 2020 року спеціальності 101 "Екологія" факультету громадського розвитку і здоров’я ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького, головний спеціаліст відділу стратегічного планування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Антон Вижва,
головний лісничий Державного підприємства «Бібрське лісове господарство» Мирослав Пилипів,
к.с.-г.н., доцент кафедри екології Ніна Градович,
студентка ІІ курсу ФГРЗ спеціальності 101 «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти Ірина Паркалова
розглянули структурно-логічну схему освітніх компонентів, компетентності та програмні результати навчання за освітніми програмами, зважаючи на основний фокус ОПП.

Богдана Калини, доцентка кафедри екології

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru