EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ІНФОРМАЦІЯ

про стажування співробітників кафедри філософії та педагогіки

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

співробітників кафедри

Дата стажування

Місце проходження стажування

Тема стажування

Документ, що засвідчує результат проходження стажування

1.

Смолінська Олеся Євгенівна

02.01.2018 – 02.02.2018 р.

17.05.2021 – 22.05.2021 р.

11.07.2022 –

14.07.2022

Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща)

Центр інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

UGEN. Проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge»

Педагогіка і психологія вищої освіти та інноваційні технології викладання, комунікації та управління в освіті

Курси підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти «Інноваційна діяльність викладача в закладі вищої освіти»

«Розвиток soft-skills викладача»

Сертифікат від 02.02.2018

Сертифікат

від 11.05.2021

№ 446

Сертифікат

№ 578

2.

Огірко Олег  Васильович

18.04.2021 –

23.04.2021 р.

15.04.2022 –

20.04.2022 р.

Львівський національний університет  імені Івана Франка

Львівський національний університет  імені Івана Франка

«Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці»

«Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства»

Професійна програма стажування

Сертифікат

№  4-2021/115

від 23.04.2021 р.

2 ECTS

Сертифікат

№  4-2022/120

від 20.04.2022 р.

2 ECTS

3.

Семенів Богдан Степанович

18.06.20-27.06.20

Вища школа міжнародних стосунків та суспільних комунікацій м. Хелм (Польща).

Хмельницький національний університет

Трансформація науково-педагогічних методик в закладах вищої освіти на етапі  інтеграції України до Європейської

Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів з вільної боротьби

Сертифікат

від 07.06.2018р.

Сертифікат

ХМ 02071234/ 50-038

4.

Мачинська Наталія Ігорівна

04.09.2017 - 08.09.2017

07.10.2019 – 07.12.2019

01.10.2020-23.01.2021

Західно-Фінляндський коледж (м. Гуйтінен, Фінляндія)

Університет імені Штефана Челмари (м. Сучава, Румунія)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Стажування

«Ознайомлення зі системою світи Фінляндії (дошкільна, початкова, професійно-зорієнтована і вища)»

Стажування «Тенденції оцінювання професійних компетентностей викладачів вищої школи»

Курси підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти «Вдосконалення викладацької майстерності»

наявність сертифіката від 08.09.2017

наявність сертифіката - № 37 / 16.12.2019

сертифікат СВ № 02070987 / 000167-21

5.

Корнят

Віра

Степанівна

15.03.2021 – 15.04.2021

18.03.2019 – 19.10.2019 р

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти

«Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі професійної підготовки в контексті сучасних соціальних змін»

«Формування особистісного професійного зростання педагогічних працівників закладів вищої освіти»

довідка №01-23/281 від 23.06.2021 р.

свідоцтво СП 35830447/2548-19 від 19.10.2019 р.

6.

Голубовська Ольга Вікторівна

20.02.2017 – 03.03.2017

08.02.2021 – 12.02.2021

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ННІ післядипломної освіти

Компанія «Наукові публікації – Publ.Science».

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

СС00493706/001937-17

від 03.03.2017 р.

3,0 ECTS

(108 год.)

Сертифікат № АА 1413 /

12.02.2021 р.

1 ECTS

(10 год.)

7.

Купчак Тетяна Зеновіївна

01.06.2022-

14.07.2022

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», м. Київ

Системний аналіз державної політики у галузі вищої освіти та забезпечення якості освіти

Сертифікат про стажування

СС 38282994/2267-22

8.

Матієшин Іван Васильович

06.06.2022 –

15.07.2022

Collegium Civitas, м. Варшава, Республіка Польща

Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Впровадження міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС Umiędzynarodowienie edukacji. Nowe i innowacyjne metody kształcenia. Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych w perspektywie finansowej UE

Сертифікат від 15.07.2022

№ 93/2022

9.

Павлусів Надія Михайлівна

01.04.2019 – 06.05.2019

Польща, Вища Гуманітарно-Природнича Школа м. Сандомира, 

Ознайомлення з методикою викладання у вищій школі

Сертифікат від 07.05.2019 р.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru