EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

На кафедрі фармації та біології відбулося розширене засідання навчально - методичної комісії спеціальності обговорення 226 «Фармація, промислова фармація» з участю стекхолдерів. Окрім членів НМК - гаранта ОП, канд. фарм. наук, старшого викладача Новікевич О.Т., докт. фарм. наук, професора Ковальова В.М., канд. фарм. наук, доцента Федіна Р.М., канд. біол. наук, доцента Грицини М.Р. в обговоренні освітньо-професійної програми взяли участь викладачі кафедри, зокрема: докт. хім. наук, доцент Походило Н.Т., канд. мед. наук, доцент Лісняк О.І., канд. хім. наук, старший викладач Гринчишин Н.М., канд. екон. наук, ст. викладач Бонецький О.О., канд. біол. наук, асистент Демків О.М.

На засіданні були присутніми викладачі, які забезпечують викладання дисциплін ОПП на інших кафедрах, зокрема: канд. філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми Череповська Т.В., канд. історичних наук, доцент Войтович Н. М., доктор фізико-матем. наук, професор Коструба А. М., доцент, канд. біол. наук Федорович В.С., доцент, канд. вет. наук Сус Г. В. та студенти Данів Ю.І., Давидюк А.О., Шевчик Д.А.
Представник нашого постійного партнера - мережі аптек «Подорожник» Скринник Марія – керівник програми співпраці з освітніми закладами та випускниця ОПП Савчак С.М. - фармацевт мережі аптек «Подорожник».
Гарант освітньої програми Новікевич О.Т. запропонувала провести оновлення ОПП «Фармація, промислова фармація» згідно з затвердженим стандартом підготовки магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» (11 листопада 2022 р.). Згідно з цим стандартом проводити підготовку студентів за спеціалізацією 226.01 «Фармація».
В обговоренні виступила Скринник Марія, яка наголосила, що роботодавці відчувають потребу у молодих перспективних мотивованих кадрах, адже компанія «Подорожник» активно розвивається не лише кількісно, а й якісно. Її метою є покращувати асортимент аптек та робити акцент на фармацевтичну опіку, тому що фармацевти покликані надавати споживачам фахову консультацію. Для цього потрібно використовуючи нові методи навчання та збільшувати кількість практичної підготовки. Доповідач рекомендувала більше уваги приділяти фармацевтичній опіці та організації фармацевтичної справи. Зокрема, збільшити час для проходження ознайомчої фармацевтичної практики та проводити її на базі мережі аптек «Подорожник». Навчальну практику з аптечної технології ліків проводити у виробничих аптеках мережі. Доцент Тетяна Череповська запропонувала при вивченні англійської мови більше часу приділяти тестовим завданням, оскільки єдиний державний кваліфікаційний іспит студенти здають не тільки на українській, а й на англійській мові. Доцент Надія Войтович наголосила, що у зв’язку зміною геополітичної ситуації в світі та ролі і місця України у світових і регіональних процесах, доцільно ввести в навчальний процес дисципліну «Історія України та цивілізаційний процес», яка буде завершуватися екзаменом. Данів Юлія запропонувала оновити та доповнити каталог вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» магістерського рівня вищої освіти, де надавати перевагу вибірковим компонентам, що забезпечують практичний цикл дисциплін (практик).

З запрошених гостей на засіданні були присутні професор Пряшівського університету (Словаччина) Іван Саламон та практикуючий лікар ветеринарної медицини Марек Кічінко, які рекомендували у каталог вибіркових дисциплін включити «ветеринарну фармакологію».

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru