EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Участь у конференціях

• Грицина М.Р. Структура та розвиток парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. // Матер. ХІІІ з’їзду Укр. ботан. т-ва. – Львів, 2011. – С. 38.
• Берко Й.М. Парціальні суцвіття видів роду Verbascum L. флори України, їх модульна організація, типологія та тенденції еволюції / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Матер. всеукр. наук. конф. «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 – 2020 роки». - Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011.-С.37–38.
• Дідович А.П. Обґрунтування можливостей виробництва екологічно чистої продукції в рамках транскордонного співробітництва // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. Серія Стан навколишнього середовища. Транскордонне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. - К., 2011, № 3. - С.18-21
• Дідович А.П. Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза прісноводних риб // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Зб. статей ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2011 р. – Львів, 2011. - С. 28-31.
• Грицина М.Р. Місце родини Scrophulareaceae флори України у системі APG. // Матер. 2-ї міжнар. наук. конф. «Modern Phytomorphology». – Львів, 2013. - Т.4. - С. 363 – 365.
• нформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озера Синевир / Трофимчук О.М., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Грицина М.Р. та інші, всього 7 осіб // Матер. міжнар. наук. конф. «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат», присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир», 2014. - С. 185 – 193.
• Нечай М.М. Мінеральний склад скелетного м'яза форелі струмкової басейну Чорного Черемоша / М.М. Нечай, А.П. Петрук, І.В. Вудмаска // Матеріали міжнародної наукової конференції "Біологічне різноманіття природно-заповідних об'єктів Карпат", НПП "Синевир", 25–27 червня 2014 р., с. Синевир. - С. 134–136.
• Лісняк О.І. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті // Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. - С. 447.
• Калинюк Т.Г. Кровопостачання шлунка щура в нормі // Калинюк Т.Г., Лісняк О.І. / Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. – С. 342.
• Вудмаска І.В. Вплив вітаміну Е та селену на якість і тривалість зберігання яловичини /І.В. Вудмаска, А.П. Петрук // Тези доповідей міжнародної науково-технічна конференція “Стан і перспективи харчової науки та промисловості”, 8-9 жовтня 2015 р., м. Тернопіль. – С.163
• Калитовська М.Б. Валідація методики спектрофотометричного визначення кадмію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації». – Харків, 17 березня 2016. – С. 14-15.
• Калитовська М.Б. Застосування Н-клиноптилоліту для визначення вмісту меркурію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали I Всеукраїнської науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи». – м. Шостка, 21 квітня 2016. – С. 115-116.
• Калитовська М.Б. Пролежні м’яких тканин ІІІ-ІV стадій з некрозами і гнійними затьоками як ускладнення та наслідки поліморбідних станів у хворих похилого віку: аспекти комплексного лікування / А.Р. Вергун, З.М. Кіт, Я.Б. Чуловський, О.М. Мощинська, І.В. Шалько, О.М. Вергун, М.Б. Калитовська, В.В. Ковальчук // Матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє ». – м. Харків, 4 листопада 2016 – С. 34.
• Калитовська М.Б. Лікування пролежнів ІІ стадії з мацерацією, мокнуттям та формуванням поверхневої виразки: місцеве застосування клиноптилолітовмісної присипки / А.Р. Вергун, М.Б. Калитовська, О.М. Вергун, О.М. Мощинська, В.В. Кульчицький // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та преспективи досліджень ». – м. Одеса, 21-22 жовтня 2016. – С. 22-26.
• Калитовська М.Б. Десорбція іонів цинку, сорбованих Н-клиноптилолітом із водних розчинів / М.Б. Калитовська // International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 147-150.
• Калитовська М.Б. Застосування авторської клиноптилолітовмісної присипки для місцевого лікування пролежнів з мацерацією та десквамацією епідермісу / А. Р. Вергун, М. Б. Калитовська, І. О. Макагонов, Н. Б. Ярко, І. В. Дац, О. Я. Солдатенко, І. В. Шалько, О. М. Вергун, М.Р. Красний, В.В. Кульчицький // Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 лютого 2018 р.). – 2018. – 112 с.
• Грицина М.Р. Рекреаційна місткість Верещицького масиву Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В Біляк, І.П. Любинець // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8-9 червня 2017 року). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – 407-413.
• Лісняк О.І. Оптимізація передового зарубіжного досвіду в медичній освіті. // Лісняк О.І, Лісняк Т.О. / XVI з’їзд всеукраїнського лікарського товариства. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року. – С. 40-41.
• Лісняк О.І. Лікувально-профілактичні аспекти комплексного застосування мікрохвильової рефлексотерапії та ізатізону / Лісняк О.І., Лозюк Л.В., Кордис Б.Д., Лісняк Т.О. // Матер. наук.-практ конференції. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтя 2017 року. - С. 244-245.
• Hrytsyna M.R. The vegetation of Bila Skelia and its state // Lubinets I.P. Hrytsyna M.R. / XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts, 2018. - Р. 31.
• Грицина М.Р. Методи розрахунку рекреаційної ємності // Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. Львів. 2018. - С. 266 - 272.
• Цап М.М. Імунний та антиоксидантний статус корів за згодовування їм цитрату нікелю / М.М. Цап, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України 3–5 травня 2018 року, м. Чернігів. ― 2018. ― С. 95–96.
• Хомин М.М. Фізіолого-біохімічні показники крові корів за умов згодовування цитрату нікелю в останній період тільності та в перші місяці лактації / М.М. Хомин, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.М. Цап, Ю.В Білецький // НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і ІБТ. – 2018. – Вип. 18, №1. – С. 222.
• Скибіцька М. І., Грицина М. Р. Біологічні особливості Salvia sclarea L. в умовах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка ; Хімія природних сполук: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 161 – 162. https://www.researchgate.net/publication/333651051_ZBIRNIK-TEZ-30-31-travna-2019r
• Саламон Іван, Грицина Мирослава. Ефіроолійні структури листка Origanum vulgare. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т. М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. С. 244-247
https://cutt.ly/QkX8fLf
• Цап М.М., Ковальчук І.І., Колещук О.І., Храбко М.І. Вплив наноаквахелатного розчину йоду цитрату на біохімічний профіль крові корів в перший період лактації. ХІІ український біохімічний конгрес Присвячений 165-й річниці від дня народження І.Я. Горбачевського 30 вересня – 4 жовтня 2019, м. Тернопіль // Медична та клінічна хімія, 2019, 21 (3), 327–328.
• Vlislo V.V., Kovalchuk I.I., Koleshchuk O.I., Tsap M.M., Khrabko M.I. The intensity of protein exchange and the content of glucoproteins in the blood of cow under the condition of feeding iodine citrate in diferent doses. Біологія тварин, 2019, т. 21, №2. – С. 147
• Fedoruk R.S., Vlizlo V.V., Kovalchuk I.I, Koleshchuk O.I., Khrabko M.I., Tsap M.M., Kaplunenko V.G., Denys G.G. Macro- and microelements of blood and its antioxidant activity in lacting cow under the action of iodine citrate. Біологія тварин, 2019, т. 21, №2. – С. 96.
• Vlizlo V., Hultyayeva O., Vudmaska I., Petruk A. Effect of dietary propylene glycol, vitamin E, methionine and carnitine separately and as complex supplement on performance of transition dairy cows // XIX Middle-European Buiatrics Congress. May 22-25, 2019, The Animal Biology, Lviv, Ukraine. — vol. 21. — no.2. — P. 146. ISSN 1681-0015 ISSN 2313-2191
• Pakholkiv N., Vudmaska I., Petruk A., Nevostrueva І., Hudyma V., Holova N., Sachko R., Skorokhid А. Effect of chromium (III) on microbial biomass and hydrolytic activities in the bulls rumen. The Animal Biology. – 2019. – Vol.21. – N.2. – p. 127. ISSN 1681-0015 ISSN 2313-2191
• Петрук А. П., Петрощук С. Р. Актуальні медико-біологічні проблеми безпеки туристичних подорожей // Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи" (Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р.) — Харків - Варна, 2019. — С. 57-60.
• Чупровська С. В., Штогрин В. Т., Петрук А. П. Лікувальні мінеральні води як важливий рекреаційний ресурс Львівщини // Матер. "ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2019 р.). — Харків - Варна, 2019. — С.73-75
• Скибіцька М.І. Саламон І., Грицина М.Р. 2020 Ефірні олії шишкоягід Juniperus Communis L. Львівщини // PLANTA+. Досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.). С. 133-136. https://drive.google.com/file/d/1UTNof1K https://planta-plus.com.ua/
Участь в конференціях, семінарах по науково-методичних роботах

• Курси підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Тема: «Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми фармакології та клінічної фармакології» (16.02-6.03.2015р.) - доцент Лісняк О.І.
• Курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за категорією «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (20.02 по 03.03.2017 року) – доценти Петрук А.П., Грицина М.Р.
• Стажування у 2007-2009, 2010 - 2012 рр. - постдок у Державному університеті штату Міссісіпі, м. Старквіль, США - старший викладач Кобрин Л.О.
• Стажування у 2009-2010 рр. – посток у Державному університеті штату Небраски, м. Лінкольн, США - старший викладач Кобрин Л.О.
• International Scientific Conference on Plant Morphology «MODERN PHYTOMORPHOLOGY» (Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, 14-16 May 2013) (доцент Грицина М.Р.)
• Міжнародна наукова конференція «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат», присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир» (НПП «Синевир», 25-27 червня 2014 року) (доцент Петрук А.П., доцент Грицина М.Р.)
• International Scientific Conference on Plant Morphology «MODERN PHYTOMORPHOLOGY» (Lviv, 14-16 May 2013) (доцент Грицина М.Р.)
• Міжнародна науково-технічна конференція “Стан і перспективи харчової науки та промисловості (Тернопіль, 8-9 жовтня 2015 р.) (доцент Петрук А.П.)
• VI Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування», присвячена 40-річчю ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (Львів, 30 вересня - 2 жовтня 2015 р.) (доцент Петрук А.П.)
• II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Аналітична хімія у фармації» (Харків, 17 березня 2016 р.) (ст. викладач Калитовська М.Б.)
• I Всеукраїнськй науково-методичний конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи» (м. Шостка, 21 квітня 2016 р.) (ст. викладач Калитовська М.Б.)
• Науково-методична конференція з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє (» м. Харків, 4 листопада 2016 р.) (ст. викладач Калитовська М.Б.)
• Науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та преспективи досліджень» (м. Одеса, 21-22 жовтня 2016 р.) (ст. викладач Калитовська М.Б.)
• Міжнародна науково-практична конференція «Problems and methods of training of highly qualified specialists» «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: Європейський досвід» (Прага, Чеська республіка, 19-26 лютого 2017 р.) (доцент Петрук А.П.)
• XVII Middle European Buiatrics Congress (Strbske Pleso - High Tatras, Slovakia May 3 - 6, 2017) (доцент Петрук А.П.)
• Scientific – practical conference «Theoretic and practical aspects for successful dear farming» (Riga, Repablic of Latvia, July 26 – 27, 2017) (доцент Петрук А.П.)
• Сучасні аспекти створення екстемпоральних, алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 1-2 березня 2018 р., м. Харків – Федін Р.М.
• 4th International Scientific Conference «Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life», Nitra, Slovakia, 11-13 September 2019, міжнародна.
• V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук», м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р., міжнародна (доцент Грицина М.Р.).
• ХІІ Міжнародна міждисциплінарна наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», м. Ужгород, 12-13 квітня 2019 року, міжнародна (доцент Грицина М.Р., Федін Р.М.).
• Seminarium naukowo-praktyczny «Nowoczesna edukacja: uwarunkowania, determinanty, perspektywy» (Wyzszej Skole Zarzadzania Edukacia "Wroclaw", Poland, 10 maja, 2019) Науково-практичний семінар «Сучасна освіта: передумови, детермінанти, перспективи» (Вища школа управління, Вроцлав, Республіка Польща, 10 травня, 2019р., міжнародна (доцент Петрук А.П.).
• XIX Middle-European Buiatrics Congress, The Animal Biology, Lviv, Ukraine, 22-25 May, 2019, міжнародна (доцент Петрук А.П.).
• Student Scientific Conference 2019 (Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia, April 11, 2019), міжнародна (доцент Петрук А.П., Петрощук С.Р.).
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи", економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р. міжнародна (доцент Петрук А.П., Петрощук С.Р.).
• The 1st International scientific and practical conference “Topical issues in pharmacy and medical sciences” (October 21-22, 2019. Tokyo, Japan), міжнародна.
• Международная научная конференция, посвященная 85–летию Курского государственного медицинского университета (7 февраля 2020 года, Курск, Росия,) – ст. викладач Калитовська М.Б.
• Міжнародна науково практична конференція «PLANTA+. Досягнення та перспективи», присвячена пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.). ) (доцент Грицина М.Р.)

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru