EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У бібліотеку Університету надійшов електронний варіант книги під назвою “Роки життя, віддані Університетові”, автором якої є наш багатолітній співробітник Університету, доктор біологічних наук, професор Йосип Миколайович Берко.

У книзі на 309 сторінках комп’ютерного набору викладено відомості про спільну наукову, педагогічну та громадську роботу автора в тісному взаємозв’язку з діяльністю Університету, яка до його виходу на пенсію тривала 47 років.

Текст книги містить передмову, 10 розділів, післямову та додаток, яким є список наукових праць автора.

У першому розділі автор описав своє походження, дитячі і шкільні роки, що проведені в сільській родині, та студентські роки, що промайнули за навчанням на географічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.

У наступних розділах докладно висвітлено педагогічний процес з навчальних дисциплін “Ботаніка”, “Охорона природи” і “Заповідна справа”. Також описано виховний процес в Університеті та його докорінну організаційну і змістову перебудову, проведену ректоратом за пропозицією Й. М. Берка як проректора з виховної роботи.

Зокрема, було введено новий навчально-виховний курс під назвою “Основи української державності, культури та духовності”, який студенти під керівництвом своїх наставників (кураторів) вивчали упродовж 5-ти років навчання у закладі вищої освіти. Засновано також газету “Світ академії”, яка згодом відповідно до статусу Університету стала називатися “Світ Університету”, першим головою редколегії якої був проректор з виховної роботи.

Достатньо уваги в книзі приділено різним видам громадсько-корисної роботи, зокрема організації студентів для впорядкування території довкола корпусів Університету, її озелененню, висадженню пам’ятних дерев тощо.

В одному з розділів викладено ботанічне осмислення мистецьких та поетичних творів Тараса Шевченка, внаслідок чого написано і видрукувано у львівському видавництві “Компанія «Манускрипт»” книгу “Світ рослин у мистецтві та поезії Тараса Шевченка”, обсягом 636 сторінок.

Завершальний розділ книги присвячений характеристиці 10-ти поважних особистостей, які зустрілися автору книги на його життєвому шляху як в Університеті (професори С. З. Ґжицький, О. В. Хоміцький, М. Ф. Падура, Р. П. Параняк), так і поза його межами. З повагою та теплом Йосип Миколайович написав про професора К. А. Малиновського, який сприяв становленню Й. М. Берка як професійного вченого-ботаніка, був науковим керівником його кандидатської дисертації, академіка М. А. Голубця (Директора інституту екології Українських Карпат), професора С. М. Стойка, професора В. Г. Хржановського (Москва), Д. Гулея (громадського діяча, Канада), поета М. А. Миколаєнка (Дніпро).

Спілкування з названими особистостями за допомогою слова і пера завжди було для Й. М. Берка корисним і приємним.

Видання буде цікавим для викладачів і студентів Університету.

З книгою можна ознайомитися тут за даним посиланням.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru