EN   UA

 КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ


logo
Завідувач кафедри
, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії 
Чайковський Борис Петрович

Тел. (032) 239-26-98
Електрона адреса кафедри: bmech@lvet.edu.ua  bvmtp@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У 1971р. була створена кафедра "Кормовиробництво і механізації".

Завідував   доцент, кандидат економічних наук Носов Юрій Михайлович.

У 1974 р. у зв'язку з введенням спеціальності "Зооінженер", кафедру було перейменовано на "Механізація та електрифікація тваринництва" з новою навчальною дисципліною "Інженерна графіка".

У 1976-1977рр. кафедрою завідував  старший викладач Білянський В.В.

З 1977 р. кафедру перейменовано на "Механізація тваринництва та охорона праці", якою завідував доцент Лисий В.А.

З 1984 р. до 1990 р. кафедрою керував доцент Бурнаєв М.Д.

З 1990 р. до 2006 р. кафедрою завідував Лисий В.А.

З травня 2006 р. по сьогоднішній день кафедрою завідує кандидат технічних наук, доцент  Чайковський Б.П.

З 2006 року кафедру перейменували на  "Безпека виробництва та механізація технологічних процесів у тваринництві"

Сьогодні на кафедрі працюють:

Чайковський Борис Петрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Ярошович Іван Григорович, старший викладач

Гордійчук Лариса Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

Білаш Юліана Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Шалько Андрій В'ячеславович, асистент

Шпить Ірина Василівна, асистент

Занічковська Вікторія Сергіївна, старший лаборант

Наукова тематика кафедри починалась з дослідження машинного доїння корів. Досліджувались технічні і технологічні характеристики дво- і тритактних доїльних апаратів (ДА-2 "Майга" і ДА-3 "Волга"). Доцент Носов Ю.М.  надавав перевагу двотактним доїльним апаратам, котрі швидко видоюють і не забруднюють молока. Доцент Федорченко-Тихий Д.В.  відстоював тритактні доїльні апарати, які позитивно впливають  на вим'я корови і не викликають захворювання на мастит. Пізніші дослідження доцента Лисого В.А. показали, що захворювання на мастит корів залежить не від тактів, а від частоти пульсації і швидкості наростання тиску в міжстінковій камері доїльного апарату, тому двотактні апарати більш вигідні для доїння.

Після відходу з кафедри доцентів Носова Ю.М. і Федорченко-Тихий Д.В. викладачі займались науковими дослідженнями методів зберігання кормів (сінаж, силос). Для надійноо зберігання кормів і їх якості використовувався вугликислий газ. Доцент Лисий  В.А. на основі теоретичних розрахунків розробив конструкцію, а асистент Токарчук Б.З.  виконав натуральний взірець пристрою,  що пройшов господарські дослідження в кількох колгоспах і навчальних господарствах. При використанні такого пристрою для обробки силосу (сінажу) вуглекислим газом прямі експлуатаційні затрати зменшились порівняно з іншими методами.

Паралельно проводилась  науково-дослідна робота на тему: "Вплив ультрафіолетових та інфрачервоних променів на молодняк".  Здійснювались теоретичні розрахунки  і практичні дослідження впливу опромінення на прирости поросят і телят.  Дослідження проводилися  в навчально-дослідному господарстві "Комарнівське". Одночасно велася розрахунково-практична  тема "Вибір технологічного обладнання для заготівлі кормів (сіно, силос, сінаж)", якою керував доцент Миронюк Я.С. для господарств "Комарнівське" та "Давидівське"  були виконані практичні розрахунки з алгоритмами для вибору машин і подальшого моделювання на електронно-обчислювальних машинах.

З 1983 р. проводились роботи над діагностуванням зносу сільськогосподарського силового обладнання (двигуни, трансформатори). Результати роботи виголошувались на наукових конференціях. Опубліковано ряд статей, отримано авторське свідоцтво на винахід ("Лічильник зносу ізоляції").

У 1986-1991 рр. виконувалась спільна тема "Комплексна  механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва". Була створена система багатоточкового контролю температури при зберіганні сільськогосподарської продукції. Система дозволяє виявити місце перегріву чи переохолодження продукту за величиною опору лінії

З 1991 р. кафедра працювала  над темою  "Розробка приладів і систем автоматизації". Розроблено  схеми приладів для контролю відхилень напруги електромережі, освітлювального  й опромінювального  обладнання.

На кафедрі  виконана науково-пошукова робота щодо створення агрегата для догляду за луками та пасовищами. Було спроектовано та  виготовлено  робочі органи – магнітні сепаратори для  вибирання металевих предметів на пасовищах, щоб запобігти попаданню їх у шлунок тварин під час випасу.

З 2015 р. кафедра працювала над науково-дослідною роботою на тему "Розроблення інноваційних технологій поверхневого зміцнення робочих органів грунтообробних машин".  На основі наукових досліджень  запропонована нова технологія поверхневої  наноструктуризації дисків сушників сівалок з сталі 65Г. лабораторні випробування зразків  з поверхневою наноструктурою в умовах абразивного  зношування показали підвищення працездатності у 2-2,5 рази.  Аналогічне підвищення працездатності зразків зі сталі 65Г отримано випробуваннями на контактну втому. Це створює передумови для проведення досліднопромислових випробувань дисків. За результатами випробовувань може бути  запропонована технологія поверхневого  зміцнення для впровадження на заводах по виробництву відповідної сільськогосподарської техніки.

З 2019 р. на основі науково-дослідної тематики  "Розроблення інноваційних технологій поверхневого зміцнення робочих органів грунтообробних машин" кафедрою був представлений науковий проект "Розроблення технології поверхневого наноструктурного зміцнення сталевих деталей сільськогосподарської техніки, харчової і переробної промисловості", який виконувався за рахунок видатків  загального фонду державного бюджету.

Щорічно кафедра приймає участь у різних наукових конференціях, семінарах, тренінгах. Постійно публікуються статті у різних фахових виданнях.

Кафедра активно займається навчально-виховним процесом, адже серед викладачів є наставники, які допомагають студентам не лише добре навчатись, а й культурно розвиватись. Наставники постійно проводять екскурсії, відкритті заняття для виховання духовного, національного свідомого покоління молодих громадян України.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru