EN   UA

emblema

 

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Завідувач кафедри,  доктор сільськогосподарських наук, професор Шаловило Степан Григорович

 

MyCollages

4-5 травня на біолого-технологічному факультеті відбулася науково-практична онлайн-конференція під назвою “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького”. Здобувачі вищої освіти мали можливість виголосити свої наукові доробки в трьох секціях.
Одна з них - секція “Зоофізіотерапії”, яка запрацювала вперше і відразу привернула до себе увагу. Тут було представлено та виголошено найбільшу кількість студентських доповідей. Участь брали студенти різних факультетів.

Детальніше: Дні студентської науки

Фото Данія

Навчально-виробнича практика студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу, метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбутньої спеціальності, набуття досвіду самостійної роботи.

Детальніше: Студенти практикують за кордоном