EN   UA

 КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ


logo
Завідувач кафедри
, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії 
Чайковський Борис Петрович

Тел. (032) 239-26-98
Електрона адреса кафедри: bmech@lvet.edu.ua  bvmtp@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Чайковський Борис Петрович

Наукова діяльність:

 Статті у фахових виданнях:

 

 1. Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В.І., Максимів О.В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2015. Т.17 № 1 (61) Част. 4 С. 156-161
 2. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Стрес на робочому місці один з психофізіологічних факторів нещасних випадків на виробництві Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2017.- Т.19. - №76 С.163-166
 3. Б. П. Чайковський, А. В. Шалько, І. Г. Ярошович, В. І. Кирилів, О. В. Максимів, І. М. Курнат Перспективність використання нанотехнологій для підвищення працездатності сільськогосподарської техніки. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2018. Т.20 № 85. С. 134-141
 4. V.Kyryliv, B. Chaikovs’kyi, O.Maksymiv, B. Mykytchak Fatigue and corrosion fatigue of the roll steels with surface nanostructure Journal of Nano Research. – 2018 Vol. 51.  pp. 92-97.   
 5. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П.,Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Шумове забруднення одне з причин професійних захворювань  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2019. Т.21 № 92. С. 165-168            
 6. Кирилів В.І., Чайковський., Гвоздецький В.М., Кузьмінський Р.Д.,Максимів О.В, Шалько А.В. Вплив термічної обробки на абразивну зносотривкість дисків сошників сівалок зі сталі 65Г.Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – 55. № 4. – С. 119–124.
 7. Чайковський Б.П,.Кирилів В.І., Дутка В.Р., Ціж Б.Р., Максимів О.В.,Микичак Б.М., Сидор П.Я. Вплив температури та частоти навантаження на контактну втому сталей 20ХН3А і ШХ15 за дії агресивних середовищ Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – 55. № 5. – С. 103–108.
 8. Ярошович І.Г., Максимів О. В.,Кирилів В. І.,Чайковський Б. П., Кирилів Я. Б., Гордійчук Л. М. Вплив поверхневого наноструктурування на роботоздатність чавунних валків типу СШХН Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2020. Т.56 № 3. С.70-75
 9. Максимів О.В., Кирилів В.І., Чайковський.,Ціж Б.Р., Коструба А.М., Гурей В.І..Вплив поверхневого наноструктурування сталі 65Г на зносотривкість дисків сошників сівалок Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2020. – 56. № 4. – С. 82–87.
 10. Т.В. Олянишин, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк, Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, Ю.В. Ратушняк, О.В. Мельников Приклад оцінювання ефективності системи управління охороною праці підприємства із застосуванням методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваги Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. 2020. № 94 т. 22   С. 44-49            

11 Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Вплив ртуті на організм людини і тварин. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Економічні науки. 2020. № 94. т. 22.  С. 39-45.             

12 Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Zvirko O.I., Chaikovs´kyi B.P.,  Nykyforchyn H.M.  Faktors affecting nanograing formation during mechanical- pulse treatment  Abstract book Nanotechnology and Nanomaterials. - 26-29 August, 2020. - Lviv, Ukraine.- P.400.                   

13 Maksymiv O., Kyryliv V., Chaikovs’kyi B.  Contact fatigue of structural steels with surface nanocrystalline structure in corrosive media  Abstract book XV International conference «Problems of corrosion and corrosion protection of materials» (Corrosion-2020) . – 15-16 October, 2020. – Lviv, Ukraine. – P. 24.                

14 Максимів О., Кирилів В., Чайковський Б., Калахан О. Контактна втома конструкційних сталей з поверхневою нанокристалічною структурою в корозивних середовищах     Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спец. випуск №13. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – Львів, 2020. – С. 78–82.                

15 Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Zvirko O.I., Gurey V.I., Chaikovs´kyi B.P. Influence of the number of cycles of severe plastic deformation on surface nanostructure formation in low-alloyed steel  Abstract book Nanotechnology and Nanomaterials. - 25-27 August, 2021. - Lviv, Ukraine.- P.344.

16 Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovs´kyi B.P., Zvirko O.I. Corrosion stability and hydrogen permeability of the medium-carbon steels with surface nanocrystalline layer      Book of abstracts Nanostructures and nanomaterials in medicine: challenges, tasks and perspectives. – 26-27 May, 2021. – Kyiv, Ukraine.-P.140.                 

17 Кирилів В., Максимів О., Чайковський Б., Шалько А. Підвищення працездатності дисків сошників сівалок поверхневою наноструктуризацією механоімпульсною обробкою  Матеріали міжнародного науково-практичного форуму Матеріали ХХІІ міжнародного науково-практичного форуму: теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій.  5-7 жовтня 2021року.  Львів 2021., Т.2..  С. 136 - 140.     

18 Максимів О. В., Кирилів В. І.,  Чайковський Б. П., Білаш Ю. П., Кулик Ю. О., Курнат І. М. Насичення наноструктурованого шару вуглецем за поверхневого  механоімпульсного оброблення сталей   Фіз.-хім.  механіка матеріалів. – 2022. – № 2.–С. 59-65.                    

 1. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovs’kyi B. P., Gurey V.I., Zvirko O. I. Corrosion-mechanical properties of structural steels with surface  nanostructure. Abstract book Nanotechnology and Nanomaterials. – 25-27 August, 2022. – Lviv, Ukraine. – P. 392.                  
 2. В.М. Сторожук, О.В. Мельников, Р.А. Яцюк, Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, А.В. ШалькоНормативно – правові акти охорони паці в АПК при проведенні розробок та наукових досліджень    Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: , 2023, т 25  , № 99  с.37-42                     

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Web of Science:

 1. Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Максимів О.В., Шалько А.В. Контактна втома сталі 20ХНЗА з поверхневою наноструктурою Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2015. Т.51 № 6. С.27-28                    
 2. В. І. Кирилів, Б. П. Чайковський, О. В. Максимів, А. В. Шалько, П. Я. Сидор Працездатність валкової сталі 60Х2М з поверхневою наноструктурою Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2016. Т.52 № 6. С.93-97
 3. В. І. Кирилів, Б. П. Чайковський, О. В. Максимів, А. В. Шалько Контактна втома сталей 20ХНЗА та 55СМФА з поверхневим наноструктурним шаром у корозивно–абразивних середовищах Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2017. Т.53 № 4. С.78-83
 4. Кирилів В. , Чайковський Б. , Максимів О. , Микитчак Б.Втомна та корозійна втома прокатних сталей з поверхневою наноструктурою Journal of Nano Research 2018, 51, с. 92-97.
 5. В. І. Кирилів, Б. П. Чайковський, В. М. Гвоздецький, Р. Д. Кузьмінський, О. В. Максимів, А. В. Шалько Вплив термічної обробки на абразивну зносотривкість дисків сошників сівалок зі сталі 65Г Materials Science. 2019. Т.55. №4. С. 119-124
 6. Кирилів В.І., Дутка В.Р., Ціж Б.Р. Вплив температури та частоти навантаження на контактну втому сталей 20ХНЗА і ШХ 15 за дії агресивних середовищ Materials Science. 2019. Т.55. №5. С. 103-108
 7. Kyryliv V.I., Chaikovs'kyi B.P., Hvozdetskyi V.M., Kuzminskyi R.D., Maksymiv O.V., Shalko A.V Influence of Heat Treatment on the Abrasive  Wear Resistance of the Disks of Furrow-Openers of Seeding Machines Made of  65G Steel.          Materials Science.2020.Vol. 55.No.4.P.590–596.   
 8. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovskyi B.P., Kostruba A.M., Hurei V.I. Influence of the Surface Nanostructuring of 65G Steel on the Wear Resistance of the Disks of Furrow Openers of Seeding Machines Materials Science.2021. Vol.56 #4. P. 523–529                  
 9. Максимів О.В.,Кирилів В.І.,Чайковський Б.П,Кулик Ю.О., Курнат І.М. Насичення наноструктурного шару вуглецем шляхом імпульсної механічної обробки поверхні сталей

Матеріалознавство, 2022, 58 (2), с. 207–213

Патенти:

Патент на винахід: Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Максимів О.В., Ціж Б.Р., Гурей В.ІІнструмент для поверхневої наноструктуризації плоских, торцевих і циліндричних  поверхонь     патент №.146839.  Опубл. 24.03.2021. – Бюл12/2021.            

 

Ярошович Іван Григорович

 

Наукова діяльність:

 

Статті у фахових виданнях:

 

 1. Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В.І., Максимів О.В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2015. Т.17 № 1 (61) Част. 4 С. 156-161
 2. Ярошович І.Г, Чайковський Б.П., Шалько А.В..Іван Полюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст.-//-Науковий вісник ЛНУВМБТ.- Львів, 2015.- т. 17. - № 1 (61). ч.4.- 353-360 с. 7/3
 3. Б.П. Чайковський, Б.М.Микичак, Т.С. Ярошович. Стрес на робочому місці один з психофізіологічних факторів нещасних випадків на виробництві.Науковий вісник ЛНУВМБТ.- Львів, 2017.- т. 19. - №76 - с. 163-166
 4. Чайковський Б. П., Шалько А. В., , Кирилів В. І., Максимів О. В., Курнат І. М. Перспективність використання нанотехнологій для підвищення працездатності сільськогосподарської техніки. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького - Том 20 - №85. - Львів .-2018. – С. 134-141
 5. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С.  Шумове забруднення одне з причин професійних захворювань. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. 2019. №92. Том 21. С. 165-168                
 6. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Вплив ртуті на організм людини і тварин. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Економічні науки. 2020. № 94. т. 22. С. 39-45.
 7. Олянишен Т.В., Сторожук В.М., Яцюк Р.А., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г.Приклад оцінювання ефективності системи управління охороною праці підприємства із застосуванням методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваги. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові техн.. 2020. № 94. т. 22.  С. 45-49                
 8. Максимів О.В.,Кирилів В.І., ЧайковськийБ.П., Кирилів Я.Б.,Гордійчук Л.М., Ярошович І.Г. Вплив поверхневої наноструктуризації на робото здатність чавунних валків СШХН // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2020. –  56. № 3. – С. 70–75            
 9. В.М. Сторожук, О.В.Мельников, Р.А. Яцюк, Р.Є. Стець, І.Г. Ярошович, А.В.Шалько Вибір моделі системи управління охороною здоров'я та безпекою праці підприємства з врахуванням вимог міжнародних стандартів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97  С.82-86            
 10. О.Федевич, Р. Яцюк, Р. Стець, Ю.Стець, І. Ярошович, А. Шалько Організація системи управління охороною праці на сільськогосподарських підприємствах Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2022, т 24, № 98 с 65-70.
 11. В.М. Сторожук, О.В. Мельников, Р.А. Яцюк, Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, А.В. Шалько Нормативно – правові акти охорони паці в АПК при проведенні розробок та наукових досліджень. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: , 2023, т 25,

№ 99  с.37-42                       

 

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Web of Science:

 1. Максимів О.В., Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Кирилів Я.Б., Гордійчук Л.М., Ярошович І.Г. Вплив поверхневого наноструктурування на роботоздатність чавунних валків типу СШХН Scopus Фізико-хімічна механіка матеріалів - Т.54 № 3. - 2020 С.70-75                      
 2. Y.Grymak, O.Skoromna, O. Stadnytska, O. Sobolev, B. Gutyj, S. Shalovylo,Y. Hachak, O. Grabovska,I. Bushueva, G. Denys,V. Hudyma,N. Pakholiv,I. Jarochovich,T. Nahirniak,O. Pavliv, T. Farionik,V. Bratyuk Influence of "Thireomagnile" and "Thyrioton" preparations  on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosis Web of science Ukrainian Jornal of Ecology Т.10, №1, 2020, P. 122-126

Шалько Андрій В'ячеславович

Наукова діяльність:

 

Статті у фахових виданнях:

 

 1. Шалько А.В., Ярошович І.Г., Кирилів В.І., Максимів О.В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Стаття Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, 2015. Т.17 № 1 (61) Част. 4 С. 156-161      

2.Чайковський Б. П., Шалько А. В., Ярошович І. Г., Кирилів В. І., Максимів О. В.,  Курнат І. М. Перспективність використання нанотехнологій для підвищення працездатності сільськогосподарської техніки. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького - Том 20 - №85. - Львів .-2018. – С. 134-141

3.Підвищення працездатності дисків сошників сівалок поверхневою наноструктуризацією механоімпульсною обробкою // Кирилів В., Максимів О., Чайковський Б., Шалько А. // Матеріали ХХІІ міжнародного науково-практичного форуму: теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій.  5-7 жовтня 2021року.  Львів 2021., Т.2..  С. 136 - 140.  

4.Вибір моделі системи управління охороною здоров’я та безпекою праці підприємства з урахуванням вимог міжнародних стандартів В. М. Сторожук, О. В. Мельников, Р. А. Яцюк, Р. Є. Стець, І. Г. Ярошович, А. В. Шалько Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97  с 82-86

 1. Організація системи управління охороною праці на сільськогосподарських підприємствах О.Федевич, Р. Яцюк, Р. Стець, Ю.Стець, І. Ярошович, А. Шалько Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2022, т 24, № 98 с 65-70.
 2. В.М. Сторожук, О.В. Мельников, Р.А. Яцюк, Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, А.В. Шалько Нормативно – правові акти охорони паці в АПК при проведенні розробок та наукових досліджень. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: , 2023, т 25  , № 99  с.37-42         

 

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Web of Science:

 1. Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Максимів О.В., Шалько А.В. Контактна втома сталі 20ХНЗА з поверхневою наноструктурою Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2015. Т.51 № 6. С.27-28                    
 2. В. І. Кирилів, Б. П. Чайковський, О. В. Максимів, А. В. Шалько, П. Я. Сидор Працездатність валкової сталі 60Х2М з поверхневою наноструктурою Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2016. Т.52 № 6. С.93-97
 3. В. І. Кирилів, Б. П. Чайковський, О. В. Максимів, А. В. Шалько Контактна втома сталей 20ХНЗА та 55СМФА з поверхневим наноструктурним шаром у корозивно–абразивних середовищах Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2017. Т.53 № 4. С.78-83
 4. 4. Кирилів В. І., Чайковський Б. П., Гвоздецький В.М., Кузьмінський Р.Д., Максимів О. В., Шалько А. В. Вплив термічної обробки на абразивну зносотривкість дисків сошників сівалок зі сталі 65Г. Журнал Фізико – хімічна механіка матеріалів - Том 55 - №4. - Львів .-2019. – С. 119-125
 5. Kyryliv V.I., Chaikovs'kyi B.P., Hvozdetskyi V.M., Kuzminskyi R.D., Maksymiv O.V., Shalko A.V. Influence of Heat Treatment on the Abrasive Wear Resistance of the Disks of Furrow-Openers of Seeding Machines Made of 65G Steel. Materials Science.2020. Vol. 55. No. 4. P. 590–596.

Патенти:

Шалько А.В., Занічковська Л.В., Занічковська В.С. Спосіб відновлення робочих органів зернових сівалок. На заявку № u 201801175 від 7.02.2018 р. В Україні.

 

Гордійчук Лариса Миколаївна

Наукова діяльність:

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Білковий обмін у курей за дії Хрому та Кадмію в раціоні з добавкою активованого цеоліту / І. Ю. Вахуткевич, Л.М. Гордійчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т. 17, № 1 (61), Ч. 2 С. 243–247.
 2. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів за додаткового введення клітковини до раціону в літній період / Л.М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015.  Т. 17, № 1 (61), Ч. 3 С. 43–47.
 3. Активність антио-ксидантних ензимів та показників пере-кисного окислення ліпідів у крові курей за дії Хрому та Кадмію у раціоні з добавкою цеоліту / Л.М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця, 2016. Вип. 1(91) C. 32-36
 4. Поведінка корів і телят при різних способах утримання / Н.М. Гордійчук, І.Ю. Саламаха, Л.М. Гордійчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, Т. 18. № 2 (67). 2016. С. 57-60.
 5. Психологічні фактори попередження нещасних випадків на виробництві / Гордійчук Л.М. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. Львів, Т. 18. № 2 (69). 2016. С. 198-200.
 6. Швидкість росту телят симентальської породи залежно від тривалості ембріогенезу та пори року народження / Н. М. Гордійчук, Гордійчук Л.М., Б.С. Денькович // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. Львів, Т. 19. № 74, С. 143–146.
 7. Аспекти виробничого травматизму та професійна захворюваність / Гордійчук Л.М. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. Львів, Т. 19, № 76, С. 136–138.
 8. Продуктивні й технологічні якості сементальських корів залежно від індексу загальної активності / Н. М. Гордійчук, Б.С. Денькович, Гордійчук Л.М. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. Львів, Т. 20. № 89, С. 75–78.
 9. Моніторинг функціонувaння системи упрaвління охороною прaці на підприємстві / Л.М. Гордійчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Львів, Т. 19, № 76, С. 136–138.
 10. Investigation of the Accumulation of Heavy Metals in Products of Laying Hens / Salamakha I.Yu., Hordiichuk L.N. / University « Dr. Assen Zlatarov», Burgas, Vol. 6 (1) 2019. С. 7–13.
 11. The influence of chrome-cadmium load on productivity of hens // I. Salamakha, N. Hordiichuk, L. Hordiichuk / Acta Carpathica 3 №33-34. 2020. Р.18-25
 12. Оцінка раціонів високопродуктивних корів з різним рівнем енергії Я. І. Півторак, Л. М. Гордійчук, І. П. Голодюк / Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 152-156
 13. Використання цеоліту для елімінації важких металів з курячих яєць / І.Ю. Саламаха, Л.М. Гордійчук / Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 123-127
 14. Вплив породних особливостей та рівня молочної продуктивності на якість молозива корів / Н.М. Гордійчук, І.Ю.Саламаха, Л.М. Гордійчук // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 132-136

 

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Web of Science:

 1. Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Кирилів Я.Б., Гордійчук Л.М., Ярошович І.Г. Вплив поверхневого наноструктурування на роботоздатність чавунних валків типу СШХН. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Львів, 2020. Т.54 № 3. С.92-99
 2. Borshch O.O., Ruban S.Yu., Gutyj B.V., Borshch O.V., Sobolev O.I., Kosior L.T., Fedorchenko M.M., Kirii A.A., Pivtorak Y. I.,. Salamakha I. Yu, Hordiichuk N. M., Hordiichuk L.M., Kamratska O.I., Denkovich B.S. Comfort and cow behavior during periods of intense precipitations. Ukrainian Journal of Ecology, 2020. No. 10 (6), P.98-102.

 

 

Шпить Ірина Василівна

Наукова діяльність:

 

Статті у фахових виданнях:

 

1.Вплив середовищних чинників на прояв ознак молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи у різних зонах їх розведення. / І. В. Шпить, Є.І. Федорович // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2022,  т 24 № 96 с.106-112

2.Шпить І. В., Федорович Є. І., Кузів М. І., Федорович В. В., Кузів Н. М. Прояв ознак молочної продуктивності корів залежно від продуктивності їх матерів та матерів батьків Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 1 (52), 2023, 82-87с

 1. Є. І. Федорович1, І. В. Шпить2, В. В. Федорович1, В. П. Ткачук3, І. О. Чорний4 Формування ознак молочної продуктивності корів залежно від їх походження за батьком Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2023, т 25 № 98 с.152-158
 2. V. V. Fedorovych1, I. V. Shpyt2, Ye. I. Fedorovych1, Т. М. Supovych3 The signs of milk productivity of cows bred in different climatic zones depending on the year and season of their birth The Animal Biology, 2023, vol. 25, no.1 P. 9-14

 

Тези:

 1. І. В. Шпить Вплив міжлінійного розведення на молочну продуктивність корів-первісток

Теза інститут біології тварин НААН України, 2023

 1. І. В. Шпить Вплив внурішньолінійного розведення на ознаки молочної продуктивності корів Теза Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, 2023

Білаш Юліана Петрівна

Наукова діяльність:

 

Статті у фахових виданнях:

Статті у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Web of Science:

 1. Максимів О. В., Кирилів В. І., Чайковський Б. П., Білаш Ю. П., Кулик Ю. О., Курнат І. М. Насичення наноструктурованого шару вуглецем за поверхневого механоімпульсного оброблення сталей            Фіз.-хім.  механіка матеріалів. – 2022. – № 2.–С. 59-65.
 1. B. V. Gutyj,T. V. Martyshuk, V. V. Parchenko,A.H. Kaplaushenko,I. V. Bushueva,Y. P. Bilash,
 2. I. Hariv Effect of liposomal drug based on interferon and extract from Silybum marianum on antioxidative status of bulls against the background of contamination of fodders by cadmium and plumbum Regulatory Mechanisms in Biosystems,Vol.13, No. 14, April, 2022) (Scopus)
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru