EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  професор Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Лобойко Юрій Васильович

Напрям наукової діяльності:

 • Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням високоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа.
 1. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитів на фізіолого-біохімічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №2 (48). – Ч. 1. – С. 176–180. ISSN 2413-5550.
 2. Лобойко Ю. В. Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №4 (50). – Ч. 1. – С. 238–242. ISSN 2413-5550.
 3. Лобойко Ю. В. Ефективність застосування бровермектин-гранулятутмза лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина». – 2011. – В. 95. – С. 366–367. ISSN 0321-0502.
 4. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32.
 5. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа / Ю. В. Лобойко // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина».– 2013. – В. 97. – С. 390–392. ISSN 0321-0502.
 6. Лобойко Ю. В. Зміни рибогосподарських показників коропа за інвазії ектопаразитами / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2013. – Том 15, №1 (55).Ч. 1 – С. 104–109. ISSN 2413-5550.
 7. Лобойко Ю. В. Застосування протипаразитарного препарату „Бровермектин–гранулят” за лернеозу та дактилогірозу коропів / Ю. В. Лобойко, В. В. Стибель // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. – 2013. – С. 62–63.
 8. Лобойко Ю. В., Данко М. М. Терапевтична та економічна ефективність застосування бровермектин-грануляту за ектопаразитозів коропа // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 2 (62). С. 124—130.
 9. Лобойко Ю. В., Данко М. М. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за змішаної інвазії ектопаразитами // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 1 (61), ч. 1. С. 90—95.
 10. Лобойко Ю. В., Стибель В. В. Хромосомные мутации соматических клеток годовиков карпа при инвазии эктопаразитами // Ученые записки учреждения образования «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». 2015. Т. 51, вып. 1, ч. 1. С. 215—218.
 11. Лобойко Ю. В., Стибель В. В., Данко М. М. Терапевтична ефективність протипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лактонів та імуномодулятора за лернеозу коропа // Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 1. С. 87—92.
 12. Лобойко Ю. В., Крушельницька О. В. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18, № 1 (65), ч. 1. С. 90—96.
 13. Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів / Кравець С. І., Лобойко Ю. В., Дармограй Л. М., Крушельницька О. В. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18, № 2 (67). С. 116—119.
 14. Лобойко Ю. В., Стибель В. В., Данко Н. Н. Комет-анализ степени повреждения ДНК лимфоцитов крови и активность антиоксидантных ферментов в тканях годовиков карпа, инвазированных эктопаразитами Lernaea cyprinacea и Dactylogyrus vastator // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 2016. Т. 52, вып. 1. С. 56—59.
 15. Визначення параметрів гострої токсичності препарату «Бровермектин-гранулят» на однорічках коропа / Лобойко Ю. В., Данко М. М., Крушельницька О. В., Кравець С. І. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 74. С. 20—23.
 16. Лобойко Ю. В., Барило Б. С., Крушельницька О. В. Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 79. С. 17—21.
 17. Barylo Y.O. The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout // The Animal Biology. 2018. Vol. 20. С. 16—22.
 18. Барило Є. О., Лобойко Ю.В. Особливості накопичення маси у дволіток лососевих риб (Salmo trutta m. fario, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis) // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнародна наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2018. C. 77-78.
 19. Барило Є.О., Лобойко Ю.В. Рибницько-біологічна характеристика однорічок американської палії  // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІ міжнародна іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Львів, 2018. 17-19.
 20. Барило Є.О., Лобойко Ю.В., Барило Б.С. Рибницько-екстер’єрна характеристика плідників струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2019. Т. 21, № 90. С. 88—92.
 21. The natural forage base of ponds and its influence on the development of ectoparasitic invasions in the fish farms of the Lviv region, Ukraine/ Loboiko Yurii; Barylo Yevheniia; Barylo Bohdan; Dumych Oksana; Mohamed Keznine; Hassan Benaissa // Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries, Vol. 24(7): 485 – 499 (2020). DOI: 10.21608/EJABF.2020.121971
 22. Барило Є.О., Лобойко Ю.В., Барило Б.С. (2020). Особливості вирощування молоді струмкової форелі (Salmo trutta fario ) в умовах гірського господарства. Водні біоресурси та аквакультура. № 2. С. 78-90.
 23. Лобойко Ю.В, Барило Є.О., Барило Б.С. (2020). Оцінка препаратів групи макроциклічних лактонів за ектопаразитозів коропа. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 22(98), 16-21. Doi: 10.32718/nvlvet9803
 24. The coastal fleet of the Moroccan Mediterranean: the sea of Al Hoceima as a case study. Egyptian / Keznine М., Benaissa H., BaryloYe., Loboiko Yu., Aksissou M., Analla M.. Journal of Aquatic Biology and Fisheries.2021.Vol. 25, no. 2. Р. 37–47 DOI: 10.21608/ EJABF.2021.157313;
 25. Condition factor and identification of amino acid composition of three trout species in the western region of Ukraine. / BaryloYe., Loboiko Yu., Barylo B., Keznine М., Benaissa H. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 2021. Vol. 25, no. 4. P. 539–548. DOI: 10.21608/EJABF.2021.191625.
 26. Loboiko Yu.V. Technologies of carp growing and their features. / Loboiko Yu.V., Barylo Ye. O., Vachko Yu. R., Barylo B. S., Rachkivska I.R. // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. т 23, № 95.- 2021 – 54-59.

Результати впровадження:

 1. Патент на корисну модель № 70312 Україна, МПК (2012.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Застосування антигельмінтика «Бровермектин-грануляттм» як профілактично-лікувального засобу при ектопаразитозах коропових риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель (Україна); u 2011.- №12742; Заявл. 31.10.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 4 с.
 2. Патент на корисну модель № 81657 Україна, МПК (2013.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Спосіб корекції обміну речовин у коропових риб при лікуванні ектопаразитозів антигельмінтним препаратом «Бровермектин-грануляттм» / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель, О. В. Федорович (Україна); u 2012.- №15116; Заявл. 28.12.2012; Опубл. 10.07.2013; Бюл. №13. – 6 с.

Божик Володимир Йосипович

Напрям наукової діяльності:

-      Еколого-паразитологічний моніторинг, діагностика та профілактично-лікувальні заходи з інфекційними та інвазійними хворобами риб у західному регіоні України

 1. Божик В.Й. Комбікорми як метод інтенсифікації рибництва / В.Й. Божик, О.В. Божик. // Збірник праць VIIІ спеціалізованої виставки рибного господарства та рибальства. – Київ, 2014. – с. 24 -29.
 2. Божик В.Й. Сезонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211.
 3. Божик В.Й. Гідрохімічний та гідробіологічний стан водойм та його вплив на рибопродуктивність водойм // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання” // Збірник наукових праць. м. Львів, 2014. – С. 19-22.
 4. Божик В.Й. Еколого-паразитологічні фактори середовища та їх вплив на паразитофауну коропа // Шостий Міжнародний Екологічний форум «Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета» м. Херсон (21-22 листопада 2014 р )
 5. Божик В.Й., Бачук Є.О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 242–244.
 6. Божик В.Й., Бачук Є.О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №3 (3).  – С. 26–31.
 7. Божик В.Й. Гідрохімічний та гідробіологічний стан водойм та його вплив на рибо-продуктивність водойм / В.Й. Божик // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання” // Збірник наукових праць. м. Львів, 2014. –  С. 19-22.
 8. Божик В.Й. Сезонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis / В.Й. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжиць-кого. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211 
 9. Божик В.Й. Вирощування форелі у Передкарпатті / В.Й. Божик, О.В. Божик // Матеріали ІХ Міжн. іхтіологічної науково-практичної конференції. 14-16 вересня 2016 р. Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Одеса. ТЕС. 2016. –С. 26-29.
 10. Божик В.Й. Особенности технологии воспроизводства и выращивания стерляди (Acipenser ruthenus L.). / Божик В.Й., Божик О.В. // Международная научно-практическая конференція. «Аквакультура осетрових: Cовременные тенденции и перспективы» Херсон, Украина, 18 мая 2016 г. Изд. ФЛП Гринь Д.С., 2016. С.19-23.
 11. Божик О.В., Божик В.Й. Каріофільоз коропа. /О. Божик., В. Божик. // Х Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Київ, 19-21 вересня 2017. Вид. ФОП Гринь Д.С., 2017. С. 35-41.
 12. Божик В.Й. Вплив змін природно-кліматичних умов на стан захворювань та профілактично-лікувальних заходів у рибництві Західного регіону України. // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти. Зб. мат. міжнародної науково-практ. конф. за участю ФАО. – Київ, 13-14 березня 2018. – С. 749-755.
 13. Божик В.Й. Епізоотичний стан рибних господарств Західного регіону та шляхи його покращення. / Божик В.Й., Божик О.В. Матеріали ХІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології».18-20 вересня 2018 м. Львів. – С. 47-50.
 14. Божик В.Й. Вирощування форелі у Західній рибній компанії з використанням комбікормів фірми Аквафід / Божик В.Й.. Вовк Н.І. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 року м. Херсон. 2019. - С. 314-318.
 15. Божик В.Й., Божик О.В. Особливості технології вирощування райдужної форелі у ПП Західна рибна компанія, за годівлі комбікормами Aguafeed Fischfutteer. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія Сільськогосподарські науки. – 2020 – т. 22, № 93 – С. 142-146 Doi:10.32718/nvlvet-a9324

Результати впровадження:

 1. Божик В.Й., Пукало П.Я. Застосування препарату проти пораження великої рогатої худоби підшкірним оводом “Негувоном N” як профілактично- лікувального засобу при лерніозі коропових риб. Деклараційний патент на корисну модель U 2005 10385 - 17.04.2006 р.
 2. Патент на корисну модель № 24120 Україна, МПК (2006) А01К 61/00, Застосування препарату фенадек як профілактично-лікувального засобу при цестодозах риб / Божик В.Й., Пірус Р.І. (Україна); u 2006 – № 12776; Заявл. 04.12.2006; Опубл. 25.06.2007.

Пукало Петро Ярославович

Напрям наукової діяльності:

 • Хвороби коропових і лососевих риб – діагностика, профілактика, лікування.
 1. Пукало П. Я. Лернеоз коропових риб / П.Я. Пукало, В.Й. Божик, Ю.В. Лобойко // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 1 (4). – С. 31–33.
 2. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32.
 3. Божик В.Й. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / В.Й. Божик, П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 3 (6). – С. 28-30.
 4. Пукало П.Я. Паразитологічна ситуація у форелевому господарстві ,,Рибний потік” Рахівського району Закарпатської області / П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2012. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 13–16. ISSN 2413-5550.
 5. Пукало П.Я. Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб / П.Я. Пукало // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2013. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 123–128. ISSN 2413-5550.
 6. Пукало П.Я. Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т. 14. – № 2 (52). – Ч. 1. – С. 123-128.
 7. Пукало П.Я., Божик Л.Я., Божик О.В. Дезінфекція, як метод профілактики хвороб риб / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, № 1 (65), Ч. 1. – С. 134–138.
 8. Пукало П.Я., Дармограй Л.М., Божик Л.Я., Васерук Н.Я. Актуальність відтворення аборигенної іхтіофауни водойм України / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, № 2 (67), Ч. 1. – С. 216–218
 9. Пукало П.Я., Шекк П.В. Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Том 20, № 83. – С. 141–144.
 10. Пукало П.Я. Умови вирощування коропа у нагульних ставах рибного господарства «Янів»/ П.Я. Пукало, Л.Я. Божик, О.Я. Думич, С.М. Тонконоженко // Наук. вісн. ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2020. – Т. 22, № 93. – С. 35-39.
 11. Incidence of Candidatus Piscichlamydia salmonis and Candidatus Clavochlamydia salmonicola in the farmed Brown Trout (Salmo trutta) in Ukraine. /Zezekalo V. K., Pukalo P.J., Pyndzyn I.V., Kyrychko O.B., Kone M.S., Moroz V.Y., Kulynych S.M. // Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 2021. Vol. 25(3) P. 479 – 489 DOI:10.21608/EJABF.2021.177277
 12. Rudd (Scardinius Erythrophthalmus L., 1758) as a bioindicator of anthropogenic pollution in freshwater bodies./ Prychepa M., Hrynevych N., Martseniuk V., Potrokhov O., Vodianitskyi O., Khomiak O., Rud O., Kytsokon L., Sliusarenko A., Dunaievska O., Gutyj B., Pukalo P., Honcharenko V. // Ukrainian Journal of Ecology. (2021) Vol. 11 (2): 253 – 260) DOI:10.15421/2021_108

Сенечин Василь Васильович

Напрям наукової діяльності:

 • Перебіг фізіологічних процесів та продуктивні показники тварин за корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів

Основні наукові роботи

 1. Сенечин В.В., Головач П.І., Цимбала В.І. Вміст загального білка у сироватці крові бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т.12. - №2 (44). – Ч. 2. – С. 264 – 268. ISSN 2413-5550.
 2. Сенечин В.В., Цимбала В.І. Динаміка білкових фракцій сироватки крові у бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2011. Том 13, №2 (48). Ч. 1.–С. 454 – 460. ISSN 2413-5550.
 3. Сенечин В.В., Цимбала В.І, Осередчук Р.С. Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2012.  Том 14 , № 2  (52 ). Ч. 2  .–С. 141 –145. ISSN 2413-5550.
 4. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького. – Львів 2015. Том 17, № 3  (63). –С. 269 – 273. ISSN 2413-5550.
 5. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Вплив координаційних форм біогенних металів на метаболічні процеси та продуктивність тварин та птиці // Ж. “Сільський господар ”. – Львів, 2015. - № 10-12. – С. 13 – 18.
 6. Дармограй Л.М. Застосування кормів у рибництві як фактор підвищення продуктивності водойм / Л.М. Дармограй, В.Й. Божик, В.В.Сенечин // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Випуск 17, № 2. – С. 313– 320
 7. Божик В.Й. Стан та особливості вирощування форелі у зоні Передкарпаття / В.Й. Божик, В.В.Сенечин, О.В.Божик // Матеріали І – Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів». – К., 2018. – Ч. 1.– С. 101 – 103.
 8. Сенечин В.В. Технологія вирощування об’єктів аквакультури в умовах ПП «Куніцкий» Млинівського району Рівненської області // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. Серія: Аграрні науки. – Львів 2020. Т. 22, № 93. –С. 50 – 54. doi:10.32718/nvlvet-a9309
 9. Сенечин В.В., Якімова Є.О. Технологія вирощування молоді коропа в рибному господарстві ТзОВ «Миколаївська РМС» / В.В.Сенечин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького. Серія: Аграрні науки. – Львів 2021. Т. 23, № 94. –С. 56 – 60. doi:10.32718/nvlvet-a9411
 10. Сенечин В.В., Осередчук Р.С., Якімова Є.О. Епізоотична ситуація з інфекційними та інвазійними хворобами у рибному господарстві ТзОВ “Миколаївська РМС” / В.В.Сенечин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. – Львів 2021. Т. 23, № 103. –С. 153 – 157. doi:10.32718/nvlvet10321

Результати впровадження:

Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції відгодівельних бичків. / Патент України №42578 А.15.10.2001 р. Бюл. № 9.

Крушельницька Олена Всеволодівна

Напрям наукової діяльності:

 • Вплив мікробіологічного стану водойм на імунний статус коропа.
 1. Крушельницька О.В. Природна резистентність коропа за різного антропогенного навантаження та сезону / О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2012. – №16. – С.-75-80.
 2. Крушельницька О.В. Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа / В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Ветеринарна медицина – Харків – 2013. – Випуск 97. – С. 365-368.
 3. Крушельницька О.В. Імунологічний статус коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» / О.В. Крушельницька // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів – 2013. – Т15, №1 (55), Ч.1. – С.84-89.
 4. Крушельницька О.В. Вплив гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства «Миколаївська рибоводно-меліоративна станція» на показники природної резистентності коропа. Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» м. Київ 2013. №23.- С.-125-129.
 5. Крушельницька О.В. Вивчення біологічних властивостей референтного штаму DH4P101 та ізоляту PL 1 вірусу геморагічної септицемії форелі (ВГС)/ О.С. Гайдей, А.В. Євтушенко, О.М. Дерябін, О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2013. – № 23 – С.42 – 46.
 6. Крушельницька О.В. Дослідження показників гуморального та клітинного імунітету коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» / В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми – 2014. – №6. С.180 – 184.
 7. Крушельницька О.В. Вплив забрудненості ставової води на білковий обмін коропа / О.В. Крушельницька // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – 2014.– Том 16 №3. 327 – 335 с.
 8. Крушельницька О.В. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії / Ю.В. Лобойко, О.В. Крушельницька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, №1 (65). – Ч. 1. – С. 90–96.
 9. Крушельницька О.В. Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів / С.І. Кравець, Ю. В. Лобойко, Л. М. Дармограй, О.В. Крушельницька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, №2 (67). – С. 116–119.
 10. Крушельницька О.В. Визначення параметрів гострої токсичності препарату ,,Бровермектин гранулят” на однорічок коропа / Ю.В. Лобойко, М.М Данко, О.В. Крушельницька С.І. Кравець.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Том 19, №74. – С. 20–23.
 11. Кравець С.І. Моніторинг гідрохімічного режиму вирощувальних ставів. / С.І. Кравець, О.В. Крушельницька, Н.В. Полюхович. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.Серія: Сільськогосподарські науки. – 2020 – т. 22, №93 – С. 45-49. doi: 10.32718/nvlvet-a9308
 12. Effectiveness of inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) in macro and microelements assessment in water. /O.M. Chechet, M.J. Kryvenok, I.U. Bardyk, N.V. Liniichuk, O.V. Krushelnytska, K.S. Miahka, O.S. Gaidei, V.M. Mykhalska*, L.V. Shevchenko, S.V. Shulyak and S.V. Boyarchuk. // Ukrainian Journal of Ecology. - - Vol. 11, No 7, P.197 - 203.
 13. Олексієнко І. С. Методи визначення фальсифікації м’ясних продуктів / І. С. Олексієнко, О. С. Гайдей, Г. В. Київська, О. В. Крушельницька// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2020. – Том 22, № 98. – С. 108–112.
 14. Дослідження нешкідливості і токсичності препарату “Біозапін” / О.М. Чечет, В.Л. Коваленко, О.С. Гайдей, О.В. Крушельницька // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, - - Том 23, № 103, с.157-161.

Результати впровадження:

Деклараційний патент на корисну модель № 76595, Україна, МПК А01К61/00 Застосування імуностимулятора «Аміксин» як профілактично-лікувального засобу при аеромонозі коропових риб № u 2012 07484; заявл. 19.06.2012, опубл. 10.01.2013, Бюл. №1 (Україна)

Барило Євгенія Олександрівна

Напрям наукової діяльності:

Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (SALVELINUSFONTINALISM.) та райдужної форелі (ONCORHYNCHUSMYKISSW.) вирощених в умовах форелевих господарств карпатського регіону

 1. Божик В. Й., Бачук Є. О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 3 (3). С. 26—31.
 2. Барило Є. О., Гриневич Н. Є. Морфометричні та біохімічні показники личинок лососевих риб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 1 (3) С.13—17.
 3. Барило Є. О. Біохімічні та морфометричні показники передличинок трьох видів лососевих в однодобовому віці // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2 (36). С. 38—47.
 4. Барило Є. О. Активність амінотрансфераз у м’язовій тканині дволіток форелі // Аграрна наука та харчові технології. 2017. Т. 2, № 5 (99). С. 183—189.
 5. Барило Є. О. Сезонні зміни абіотичних показників води при вирощуванні лососевих риб // Науковий вісник ЛНУВМБ імені Ґжицького. 2017. № 19 (79). С. 78—82.
 6. Барило Є. О. Екстер’єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) // Рибогосподарська наука України. 2018. № 1 (43). С. 43—53.
 7. Barylo Y. O., Loboiko Y. V. The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout // The Animal Biology. 2018. Vol. 20. С. 16—22
 8. Барило, Є., Лобойко, Ю., Барило, Б. Рибницько-екстер’єрна характеристика плідників струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії // Науковий вісник ЛНУВМБ імені Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019. 21(90), С. 88—92.
 9. The natural forage base of ponds and its influence on the development of ectoparasitic invasions in the fish farms of the Lviv region, Ukraine/ Loboiko Yurii; Barylo Yevheniia; Barylo Bohdan; Dumych Oksana; Mohamed Keznine; Hassan Benaissa // Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries, Vol. 24(7): 485 – 499 (2020). DOI: 10.21608/EJABF.2020.121971
 10. Барило Є.О., Лобойко Ю.В., Барило Б.С. (2020). Особливості вирощування молоді струмкової форелі (Salmo trutta fario ) в умовах гірського господарства. Водні біоресурси та аквакультура. № 2. С. 78-90.
 11. Лобойко Ю.В, Барило Є.О., Барило Б.С. (2020). Оцінка препаратів групи макроциклічних лактонів за ектопаразитозів коропа. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 22(98), 16-21. Doi: 10.32718/nvlvet9803
 12. Вачко Ю.Р., Барило Є.О., Чмир К.І. (2020). Результати вирощування та зміни рибницько-біологічних показників цьоголіток коропа при використанні кормових добавок NuPro® та Bio-Mos. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 22(93). 40-44. Doi:10.32718/nvlvet-a9307
 13. The coastal fleet of the Moroccan Mediterranean: the sea of Al Hoceima as a case study. Egyptian / Keznine М., Benaissa H., BaryloYe., Loboiko Yu., Aksissou M., Analla M.. Journal of Aquatic Biology and Fisheries. - - Vol. 25, no. 2. Р. 37–47 DOI: 10.21608/ EJABF.2021.157313;
 14. Condition factor and identification of amino acid composition of three trout species in the western region of Ukraine. / BaryloYe., Loboiko Yu., Barylo B., Keznine М., Benaissa H. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. - - Vol. 25, no. 4. P. 539–548. DOI: 10.21608/EJABF.2021.191625.
 15. Loboiko Yu.V. Technologies of carp growing and their features. / Loboiko Yu.V., Barylo Ye. O., Vachko Yu. R., Barylo B. S., Rachkivska I.R. // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. - 2021 - 23, № 95.– P. 54-59.

Вачко Юрій Ростиславович

Напрям наукової діяльності:

 • Ефективність використання поживних речовин кормів при вирощуванні ставових риб.
 1. Вачко Ю.Р. Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького : зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т.12 – № 2(44), ч. 3 – 2010. – С. 19–22
 2. Вачко Ю.Р. Показники крові коропа при включенні у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко.   Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т. 12 – № 3 (45), ч. 3. – 2010. – С.14-19
 3. Вачко Ю.Р., Барило Є.О., Чмир К.І. Результати вирощування та зміни рибницько-біологічних показників цьоголіток коропа при використанні кормових добавок NuPro® та Bio-Mos. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. –Том 22(93). - 2020. –С. 40-44. Doi:10.32718/nvlvet-a9307
 4. Loboiko Yu.V. Technologies of carp growing and their features. / Loboiko Yu.V., Barylo Ye. O., Vachko Yu. R., Barylo B. S., Rachkivska I.R. // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. - 23, № 95. – 2021 – P. 54-59.

Кравець Соломія Ігорівна

Напрям наукової діяльності:

 • Вплив крустацеозів на рибницько-біологічні показники ставових риб.
 1. Кравець С.І. Активність  Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа за інвазії крустацеозами / С.І. Кравець // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – 2012. – Т.14 – №2(52).– С.81-83.
 2. Кравець С.І. Вплив крустацеозної інвазії на гематологічні показники однорічок  коропів / С.І. Кравець // Науковий вісник ЖНАЕУ: зб. наук. пр. – 2012. – Т.3 – №1(32).- С.73-76.
 3. Кравець С.І. Моніторинг гідрохімічного режиму вирощувальних ставів. / С.І. Кравець, О.В. Крушельницька, Н.В. Полюхович. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2020 – т. 22, №93 – С. 45-49. doi: 10.32718/nvlvet-a9308
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru