EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  професор Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

 

Навчальні посібники:

Башта. А.-Т.В. Шацьке поозер’я.: Тваринний світ /А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька, О.Я. Думич та ін.// Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа-Друк, Т.8 – 2016. – 611 с.

Вовк Н.І.  Іхтіопатологія: підручник / Н.І. Вовк, В.Й. Божик. – К: Агроосвіта. 2014. – 308 с.

Навчально-методичні посібники:

Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни „Аквакультура штучних водойм” Укладачі: О.В. Крушельницька, С.І. Кравець, Ю.В. Лобойко // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2021. –59 с.

Навчально-методичний посібник «Фізіологія риб» укладачі: Крушельницька О.В., Кравець С.І., Сенечин В.В. // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2021. – 129 с.

Навчально-методичний посібник «Основи діагностики хвороб риб та лікувально-профілактичні заходи у рибництві» укладачі: Крушельницька О.В., Лобойко Ю.В, Пукало П.Я. / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2021. – 43 с.

Крушельницька О.В. Навчально-методичний посібник ,,Санітарно-ґіґієнічні дослідження води, ґрунту та корму для риб” / Крушельницька О.В., Лобойко Ю.В., Пукало П.Я., Кравець С.І. – Львів, 2020. –  44 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Гідрологія і метеорологія” для студентів за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В. Сенечин, Р.С. Осередчук. – Львів, 2020. – 156 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни  „Фермерське рибництво” для  студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 207 „Водні біоресурси та аквакультура”/ Ю.В. Лобойко, П.Я. Пукало, Ю.Р. Вачко. – Львів, 2020. – 96 c.

Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Загальна і спеціальна іхтіологія» (розділ «Загальна іхтіологія») за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Є.О. Барило, В.Й. Божик. – Львів. 2020.

Методички:

Практикум з дисципліни “Генетика риб” для студентів за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / Автори-укладачі: В.В. Сенечин, П.Я. Пукало, О.В. Крушельницька.  – Львів, 2021. –  128 с.

Конспект лекцій “Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва” для студентів за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / Сенечин В.В. – Львів, 2020. –  140 с.

Лобойко Ю.В., Вачко Ю.Р., Пукало П.Я.  Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни ,,Технологія виробництва продукції аквакультури” за спеціальністю 204 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Методичні рекомендації Львів, 2019. – 64 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Методологія досліджень аквакультури” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2018. – 35 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Менеджмент і маркетинг у рибництві” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2018. – 32 с.

Пукало П.Я.,  Лобойко Ю.В., Божик В.Й., Сенечин В.В. Методичні рекомендації з проведення виробничої практики студентів за спеціальністю (ОР «бакалавр» та «магістр») 207 «Водні біоресурси та аквакультура»  Методичні рекомендації Львів, 2017. – 40 с.

Пукало П.Я., Лобойко Ю.В., Божик В.Й., Сенечин В.В., Крушельницька О.В.  Методичні вказівки по виконанню дипломних та магістерських робіт для студентів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».  Методичні вказівки. Львів, 2017. – 61 с. 

Методичні вказівки по виконанню дипломних та магістерських робіт для студентів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / П.Я. Пукало, Ю.В. Лобойко, В.Й. Божик, В.В. Сенечин, О.В. Крушельницька. – Львів, 2017. – 61 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Теоретичні основи аквакультури” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.Й.Божик, В.В.Сенечин.  – Львів, 2017. –  44 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2017. –  30 с.

Практикум з гідрології  для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Укладачі: Пукало П.Я., Сенечин В.В., Осередчук Р.С. – Львів, 2016. – 62 с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 1 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 61 с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 2 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 67 с.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru