EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 VGEP thumb

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

1

20 травня відбулося перше пробне проведення атестації здобувачів за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). ЄДКІ – це стандартизована форма контролю досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та оцінюванням таких результатів навчання.

У тестуванні взяли участь і здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» факультету ветеринарної гігієни, екології та права.

Детальніше: Магістри ОП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» - учасники пробного ЄДКІ

2

20 травня відбулося засідання вченої ради факультету ветеринарної гігієни, екології та права за участі керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм. Питання порядку денного були присвячені готовності до акредитаційної експертизи двох освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня, зокрема «Фізична культура і спорт» та «Фізична терапія, ерготерапія», та однієї освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти - «Екологія».

Детальніше: Вчена рада факультету: результати моніторингу освітніх програм