EN   UA

 КАФЕДРА ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІМЕНІ М.В. ДЕМЧУКА

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор Гутий Богдан Володимирович

 

 

Виробнича практика студентів є логічним продовженням циклу дисциплін, які вивчають сучасні методи, форми організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

MyCollages

Детальніше: Виробнича практика студентів