EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

MyCollages 6
Студентка 4 курсу Катерина Соляник, яка навчається в нашому університеті на освітній програмі «Фармація» проходить виробничу практику в місті Кассел (Німеччина), апетека Landgraf-Karl-Apotheke.
Катерина ділиться своїми враженнями про проходження практику в німецькій аптеці. Цей досвід надзвичайно цікавий та корисний. Робота з висококваліфікованими фахівцями надихає мене розвиватися і покращувати свої навички у фармацевтичній сфері. Кожен день я отримую цінні уроки та поради від моїх наставників. Вони допомагають мені краще зрозуміти, як працює аптечна система в Німеччині та як надавати якісну медичну допомогу пацієнтам. Це надихає мене йти вперед і стати кращим фахівцем.
Я також маю можливість спостерігати за наданням консультацій пацієнтам. Це дуже важлива частина моєї практики, оскільки я можу бачити, як мої поради та підтримка полегшують і поліпшують самопочуття людей.

Детальніше: Міжнародна академічна мобільність студентів

1 1
Під керівництвом доцента кафедри фармації та біології Лісняка Олександра Івановича, асистента Застрижної Марти Львівни, при сприянні менеджера комунікацій та співпраці з освітніми закладами мережі аптек «Подорожник» Проскури Ольги Андріївни в одній із аптек мережі було проведене практичне заняття з “Фармакології” зі студентами 3 курсу освітньої програми “Фармація”. Метою заняття було навчити студентів застосовувати електронний рецепт на ліки в системі E-health за програмою “Доступні ліки”. При цьому вони ознайомилися з процесом реімбурсації ліків.

Детальніше: Практичне заняття на базі аптеки “Подорожник”

1
2 травня 2023 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбулася чергова, наукова студентська конференція «Дні студентської науки». В роботі секції 4 «Фармація і сьогодення: новітні досягнення та перспективи розвитку» факультету громадського розвитку та здоров’я під головування здобувачки вищої освіти 4-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» Юлії Данів та кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри фармації та біології Ореста Олеговича Бонецького взяли участь 16 студентів. Вони представили результати своєї наукової роботи, проведеної під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри фармації та біології.

Детальніше: Конференція «ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ»

зображення viber 2023 04 09 12 46 06 095
Напередодні було підписано догорів про співпрацю між освітньою програмою "Фармація, промислова фармація" та мережею аптек "Бажаємо здоров'я".

Детальніше: Співпраця з роботодавцями продовжується

01

10 березня 2023 р. кафедра фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького організувала і провела захід стосовно Шевченківських днів.
Основна ідея заходу – штучний інтелект «Dream by Wombo» малює ілюстрації до сюжетів у творах Т.Г. Шевченка.
Спочатку в режимі онлайн було продемонстровано як «Dream by Wombo» малює картинки, а потім – презентацію, яку попередньо підготували студенти п’ятого курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» Винницька Софія, Кірик Ліля і Шаріков Сергій під керівництвом старшого викладача кафедри фармації та біології Бонецького О.О.

Детальніше: ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ 2023

З 08 по 10 березня дистанційно здійснюватиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Фармація, промислова фармація» спеціальності 226 " Фармація, промислова фармація " за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Детальніше: Акредитація освітньої програми "Фармація, промислова фармація"

У середу, 8 березня 2023 р. з 17 год. 00 хв. в режимі відеоконференції відбудеться відкрита зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми " Фармація, промислова фармація " другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 " Фармація, промислова фармація " з усіма бажаючими.
Мета зустрічі – обговорення удосконалення освітньої програми з усіма зацікавленими учасниками освітнього процесу.
Запрошуємо всіх бажаючих на зустріч з експертною групою.

Детальніше: Відкрита зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "...

15 листопада 2022 р. на практичному занятті з навчальної дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» відбулося обговорення кейсу «Злиття «Pfizer» і «Pharmacia» у 2003 р.». В обговоренні взяли участь студенти 5 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» та викладач – кандидат економічних наук Бонецький Орест Олегович.
На практичному занятті студенти заповнили таблицю SWOT – аналізу об’єднаної компанії «Pfizer» і «Pharmacia», яка утворилася після злиття. Інформацію для обговорення було взято з мережі Інтернет із сайтів засобів масової інформації. Вхідна інформація містила як інформативні повідомлення, так і оціночні судження і думки експертів.

Детальніше: Обговорення кейсу «Злиття «Pfizer» і «Pharmacia» у 2003 р.»


Студенти та викладачі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького взяли участь в роботі «Міжуніверситетського кар’єрного заходу – «Час працювати».

Детальніше: Час працювати

На кафедрі фармації та біології відбулося розширене засідання навчально - методичної комісії спеціальності обговорення 226 «Фармація, промислова фармація» з участю стекхолдерів. Окрім членів НМК - гаранта ОП, канд. фарм. наук, старшого викладача Новікевич О.Т., докт. фарм. наук, професора Ковальова В.М., канд. фарм. наук, доцента Федіна Р.М., канд. біол. наук, доцента Грицини М.Р. в обговоренні освітньо-професійної програми взяли участь викладачі кафедри, зокрема: докт. хім. наук, доцент Походило Н.Т., канд. мед. наук, доцент Лісняк О.І., канд. хім. наук, старший викладач Гринчишин Н.М., канд. екон. наук, ст. викладач Бонецький О.О., канд. біол. наук, асистент Демків О.М.

Детальніше: Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація»

Професор Пряшівського університету Іван Саламон провів заняття з студентами 2 і 3 курсу освітньої програми «Фармація, промислова фармація» з курсу «Лікарські рослини світової флори». Були розглянуті особливості інтродукції в кліматичних умовах України цінних лікарських рослин інших флор.

Детальніше: Лікарські рослини світової флори