EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Андріїв Василь Іванович
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Сьогодні будь-яка свідома людина розуміє актуальність і значимість процесу побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. Цей процес передбачає необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Тому великого значення набувають правове виховання та правова освіта, адже без глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина не відбувається еволюційний розвиток жодного суспільства.

З огляду на проведення правової реформи, в процесі якої планується прийняття багатьох законів, створення ефективної національної правової системи, що дасть змогу Україні інтегруватися в Європейське правове поле, сформувати ефективні інститути громадянського суспільства та побудувати демократичну, соціальну і правову державу, правова освіта набуває особливої актуальності. Адже реалізація цих та багатьох інших завдань передбачає високий рівень правових знань, умінь та навичок.

Виходячи з цього можна стверджувати, що розуміння основ держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожної людини та громадянина.

З метою правової підготовки майбутніх фахівців у вересні 2002 року в університеті була створена кафедра правознавства, яку очолив Г.В. Смолин. Пізніше кафедрою завідували доцент О.М. Мельник (2004-2007 рр.), доцент Я.З. Гаєцька (2007-2008 рр.), доцент В.Д. Люблін (2008-2015 рр.).

У 2015 р. навчальні дисципліни правового циклу були передані на кафедру філософії, педагогіки і права. Та вже у вересні 2016 р. шляхом реорганізації кафедри філософії, педагогіки і права створено дві окремі кафедри – кафедру права і кафедру філософії та педагогіки.

Сьогодні під керівництвом завідувача професора Андріїва В.І. на кафедрі працюють доценти Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Коверко Ю.А., Юник І.Г., Телефанко Б.М., старші викладачі Машталір Х.В., Кульгавець Х.Ю., Шикоряк М.М., асистенти Капітан О.І., Гентош О.П., Тушницька В.М., Гучко М.М.

Кафедра права є випусковою кафедрою. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 «Право».

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru