EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Сьогодні кожна національно свідома людина розуміє актуальність і значимість процесу побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. Цей процес передбачає необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Тому великого значення набувають правове виховання та правова освіта. Розуміння основ держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожної окремої людини та громадянина.

Для правової підготовки майбутніх фахівців у вересні 2002 р. в університеті було створено кафедру правознавства, яку очолив доцент Г.В. Смолин. У різний період кафедрою правознавства завідували доцент О.М. Мельник (2004-2007 рр.), доцентка Я.З. Гаєцька (2007-2008 рр.), доцент В.Д. Люблін (2008-2015 рр.). У 2015 р. правові дисципліни були передані на новоорганізовану кафедру філософії, педагогіки і права, але вже у вересні 2016 р. внаслідок її реорганізації було створено дві окремі структурні одиниці – кафедру філософії та педагогіки і кафедру права, завідувачем якої став В.І. Андріїв. У грудні 2022 р. виконувачкою обов’язків завідувача кафедри права призначено доцентку Ю.А. Коверко.

Станом на 2023/24 навчальний рік під керівництвом в.о. завідувача кафедри доцентки Ю.А. Коверко на кафедрі працюють: професор Б.М. Телефанко, доценти О.В. Різенко, Р.І. Лемеха, Б.В. Мелех, О.І. Капітан, Х.Ю. Кульгавець, В.І. Брездень, А.Г. Гулик, Н.В. Мельник, Х.В. Дідух; старші викладачі О.П. Винарчик, М.М. Гучко; асистенти Н.С. Стасів, С.В. Шутяк, М.П. Рабінович; старший лаборант В.М. Тушницька.

2

Кафедра права є випусковою кафедрою – на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів права. Для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Право» на кафедрі викладаються такі дисципліни: «Історія держави і права», «Теорія держави і права», «Римське право», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Трудове право», «Екологічне право», «Податкове право», «Сімейне право», «Земельне право», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне публічне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Криміналістика», «Кримінальне процесуальне право», «Міжнародне приватне право», «Проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Проблеми адміністративного права і процесу», «Проблеми цивільного права і процесу», «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Актуальні питання судочинства в Україні», «Адвокатура України», «Медіація у професійній діяльності юриста» тощо. Викладачі кафедри також проводять заняття з навчальних дисциплін «Правознавство», «Основи права», «Законодавство в галузі», «Природоохоронне законодавство», «Медичне право», «Фармацевтичне право та законодавство», «Юридична відповідальність за професійні правопорушення», «Правові засади туристичної діяльності» для здобувачів вищої освіти за іншими освітніми програмами.

3

В межах робочого часу колектив кафедри працює над науково-дослідною роботою  «Актуальні проблеми реалізації та захисту прав людини та громадянина в Україні» (реєстраційний номер 0122U02495, керівник – проф. Б.М. Телефанко). Результати досліджень доповідаються на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, публікуються у вітчизняних та закордонних виданнях. Зокрема за останні п’ять років науковці кафедри опублікували понад 50 публікацій у фахових виданнях, 12 публікацій у виданнях, котрі включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science, а також вісім монографій, серед яких колективна монографія «Особливості реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави».

Щороку кафедра проводить заходи, приурочені до відзначення Дня Конституції України, Дня прав людини, професійного свята – Дня юриста України. Зокрема, 13 грудня 2018 р. було проведено Міжнародний круглий стіл «Права людини в сучасному вимірі», 10 грудня 2019 р. – Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави», 10 жовтня 2022 року – круглий стіл «Проблеми реалізації прав людини і громадянина в умовах воєнного стану», 28 червня 2023 року – круглий стіл «Актуальні питання українського конституціоналізму», шостого грудня 2023 року – круглий стіл «Актуальні питання довкільного права в умовах сучасних викликів та загроз» тощо.

При кафедрі права діє студентський науковий гурток «Aequitas», метою діяльності якого є прищеплення навичок наукового мислення студентській молоді та залучення її до активної участі в обговореннях та дискусіях з правових питань. Щороку в межах Днів студентської науки здобувачі вищої освіти презентують результати своїх наукових досліджень на засіданні секції «Актуальні питання реалізації та захисту прав людини в умовах воєнного стану».

У 2017 р. для формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право» при кафедрі створено Юридичну клініку, що надає правову допомогу представникам соціально вразливих груп суспільства. А ще Юридична клініка займається правоосвітньою роботою, проводячи семінари, круглі столи, імітаційні ігри, метою яких є підвищення рівня правосвідомості здобувачів вищої освіти університету.

4

У своїй роботі колектив кафедри права тісно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими та правозахисними органами, громадськими організаціями. Результатом такої співпраці є проведення спільних науково-практичних заходів, гостьових лекцій, а ще – виробничої практики для здобувачів вищої освіти.

5

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru