EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Брездень В

БРЕЗДЕНЬ    ВОЛОДИМИР    ІВАНОВИЧкандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права.

У 1993 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Науковий доробок: опубліковано 11 наукових статей та одну монографію.

Дисципліни, які викладає: кримінальне процесуальне право, основи прокурорської діяльності в Україні.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дідух Х

ДІДУХ ХРИСТИНА ВІТАЛІЇВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.

У 2012 році закінчила юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Науковий доробок: опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 20 – у фахових виданнях України.

Дисципліни, які викладає: теорія держави і права, історія держави і права.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Гентош О

ГЕНТОШ ОКСАНА ПЕТРІВНА – старша викладачка кафедри права.

У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію економіста. У 2018 році закінчила магістратуру за спеціальністю 081 «Право» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Науковий доробок: авторка понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій.

Дисципліни, які викладає: основи права, правознавство.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Гучко МГУЧКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА – старша викладачка кафедри права.

У 2004 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З вересня 2018 року – аспірантка кафедри регіонального та місцевого розвитку Навчально-наукового інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий доробок: опубліковано 7 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях, одну – у іноземному виданні, а також дві монографії.

Дисципліни, які викладає: трудове право, муніципальне право.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Гулик АГУЛИК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ - доктор юридичних наук, старший викладач кафедри права.

У 2002 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У 2021 році за цією ж спеціальністю захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Науковий доробок: опубліковано 35 наукових праць, з яких 24 – публікації у фахових видань України, одна публікація, включена до наукометричної бази Scopus, дві монографії.

Дисципліни, які викладає: прецеденти Європейського суду з прав людини, актуальні питання судочинства в Україні, міжнародно-правові механізми захисту прав людини.


 Капітан ОКАПІТАН   ОЛЬГА   ІГОРІВНА – докторка філософії з права, доцентка, доцентка кафедри права.

У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Науковий доробок: видано понад 45 публікацій, з яких дві монографії, 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, дві – у зарубіжних виданнях, одна – у виданні, включеному до наукометричної бази Scopus.

Дисципліни, які викладає: медичне право, фармацевтичне право та законодавство, судова медицина та психіатрія.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Коверко ЮКОВЕРКО ЮЛІЯ АНДРІЇВНА – в.о. завідувача кафедри права, кандидатка економічних наук, доцентка.

У 2008 році закінчила Львівський державний аграрний університет, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З 201о року – здобувачка кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету, з 2011 до 2016 року – асистентка, старша викладачка цієї ж кафедри. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З вересня 2016 р. – старша викладачка кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Науковий доробок: видано понад 70 публікацій, з яких 40 наукового характеру, у тому числі 16 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, дві наукові праці, опубліковані у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, дві монографії.

Дисципліни, які викладає: фінансове право, податкове право, банківське право, правові засади безпеки бізнесу.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Кульгавець ХКУЛЬГАВЕЦЬ ХРИСТИНА ЮРІЇВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.

У 2007 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство»  та здобула кваліфікацію юриста. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Науковий доробок: видано понад 20 фахових наукових публікацій, одну монографію, чотири посібники, понад 20 навчально-методичних праць.

Дисципліни, які викладає: господарське право, господарський процес, господарсько-правове адміністрування.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Мелех БМЕЛЕХ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри права.

У 2005 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Науковий доробок: опубліковано понад 120 наукових та навчально-методичних праць, з яких 25 – у фахових виданнях, дві – у зарубіжних виданнях, одна наукова праця, опублікована у періодичному виданні, що включена до

наукометричної бази Web of Science, дві монографії.

Дисципліни, які викладає: конституційне право України, конституційне процесуальне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право, актуальні питання приватного права.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Ніканорова ОРІЗЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.

У 2006 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. 

Науковий доробок: видано понад 30 наукових праць, серед яких три монографії та два навчальних посібники.

Дисципліни, які викладає: адміністративне право, адміністративне процесуальне право, право Європейського Союзу, медіація у професійній діяльності юриста.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Телефанко БТЕЛЕФАНКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри права.

У 1990 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, у 2022 році – вчене звання професора.

Науковий доробок: видано понад 100 публікацій, з яких 3 навчальних посібники, 2 підручники, 3 монографії, більше 25 наукових праць,  опублікованих у фахових періодичних виданнях та виданнях, які входять до науково-метричних баз Skopus і Web of Scince.

Дисципліни, які викладає: кримінальне право України,  кримінально-виконавче право України, криміналістика, проблеми кримінально-правової кваліфікації.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Тушницька ВТУШНИЦЬКА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – старша лаборантка, старша викладачка кафедри права (за сумісництвом).

У 1996 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

Науковий доробок: опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких один навчальний посібник, три колективних монографії, 18 публікацій у фахових виданнях.

Дисципліни, які викладає: митне право, трудове право, правова статистика.

E-mail: vika_tuchnitska@ukr.net

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru