EN   UA

logo

 

 КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ  І ЗДОРОВ’Я

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту України,
суддя міжнародної категорії Семенів Богдан Степанович

e-mail: kfvsiz@lvet.edu.ua

телефон № (0322)- 239- 26-63

   

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Семенів Б. С., Шутка Г.І., Приставський Т.Г., Бабич А.М., Якимишин І.Д. Підвищення рівння спеціальної працездатності спортсменів в українській боротьбі на поясах на етапі підготовки до основних змагань. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4 (149). С. 101-107.

Семенів Б. С., Шутка Г.І., Приставський Т.Г., Бабич А.М., Стахів М.М. Вплив засобів акробатики на формування спеціальної фізичної підготовленості в українській боротьбі на поясах на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 5 (150). С.96-100.

Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Сопіла Ю.М., Стахів М.М., Якимишин І.Д. Підвищення рівня технічної підготовки жінок у боротьбі на поясах «Алиш» на етапі початкової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Вип.5 (136). С.107-112.

Волошин О.Р., Мусієнко О.В. Застосування проектного методу навчання на уроках основ здоров’я. Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт. 2022. № 1(145). С. 34-38.

Мусієнко О.В., Волошин О.Р. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-йоги (Пашімоттанасана). Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт. 2022. № 3(148). С. 85-90.

Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Попович С.І. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на рухові навички та сенсорне функціонування дітей з розладами спектру аутизму. Інноваційна педагогіка. 2022. № 45. С. 141-146.

Тьорло О.І., Червоношапка М.О., Шутка Г.І., Голубєва О.Т, Сопіла Ю.М., Якимишин І.Д. Кікбоксинг як ефективний засіб рухової активності курсантів жінок закладів вищої освіти МВС України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. 2022. Вип.5 (150) 20. С.106-109.

Матвейко О., Одеров А., Людовик Т., Зонов О., Іщенко Є.,  Семенів Б. Підвищення фізичних якостей військовослужбовців, що отримали струс мозку. Вісник Камянець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, 2021. Вип.23. С.5-13.

Мусієнко О. В., Попович С. І., Хрипач А. Г. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги (Сіршасана). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2021. Вип. 6К (135). С. 143-149.

Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Кізло Н.Б. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги (Дганурасана). Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Випуск 2(49). С. 111-115.

Конференції: 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Шляхи розвитку рухової активності молоді України» (Дрогобич, Україна, 2022). 

Студентський гурток:

2022 рік

ІСТОРИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ СТРІЛЬБИ З ЛУКА У ЛЬВОВІ

Карашкевич Олена, 2 курс, ФГРЗ (Фізична культура і спорт)

Науковий керівник: Калиніченко О.М., к. п. н., доцент

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФРІ-ФАЙТУ, ЯК СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО ОДНОБОРСТВА

Горбач Д. А. – IІ курс факультет громадського розвитку та здоров’я,(ФК і С) денна форма навчання, ветеринарна гігієна та експертиза

Мумінов А. К. – ст. викладач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, Заслужений тренер України з фрі-файту

РОЗВИТОК БОКСУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ТЕРЕНАХ ГАЛИЧИНИ

Наталія Годик, І курс, 017 – Фізична культура, факультет громадського розвитку та здоров’я

Науковий керівник: Олена Мусієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ»

Тетяна Війтів, І курс, 017 – Фізична культура, факультет громадського розвитку та здоров’я

Науковий керівник: Олена Мусієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я

МАРКЕТИНГ - НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Назарій Іваницький, 2 курс, фізична культура і спорт, факультет громадського розвитку та здоров'я

Науковий керівник: Андрій Бабич, старший викладач

Фітнес як один із засобів фізичної підготовки студентських команд з футболу

Дзюба Валентина, студентка 2-го курсу, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», факультет громадського розвитку та здоров’я.

Науковий керівник: Тарас Мазур, асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я

Вдосконалення методики розвитку швидкості у футзалістів у закладах вищої освіти ветеринарного профілю

Владислав Кобрин 2 курс (заочна форма)

Науковий керівник: ст. викл. Якимишин І.Д.

ГАНДБОЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ГРИ В ГАНДБОЛ.

Ослаб Володимир студент 1 курсу ФК І С  ФГРЗ .

Науковий керівник ст. викл. Голубева О.Т.

ВПЛИВ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ БОРОТЬБИ НА ПОЯСАХ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ  СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Мосур Олег – Ⅱ курс факультет громадського розвитку та здоров'я (ФКіС) денна форма навчання, кандидат в майстри спорту України.

 Науковий керівник: Білас П.П. – асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я, майстер спорту України

Формування технічної підготовленості спортсменів в українській боротьбі на поясах на етапі початкової підготовки.

Мазур Маркіян 2 курс ФГРЗ ( ФКІС).

Науковий керівник: к.п.н., доц. Семенів Богдан Степанович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ПОЧАТКІВЦІВ З ГИРЬРОВОГО СПОРТУ. Війтів Тетяна, студентка 1 курсу  ФК іС ФГРЗ.

Науковий керівник к.п.н. доцент Мартин В.Д.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВАЖКОАТЛЕТІВ

Тимофіїв Поліна, студентка 1 курсу ФК і С ФГРЗ.

Науковий керівник к.п.н. доцент Мартин В.Д.

Впровадження інноваційних технологій при оволодінні технікою легкоатлетичних вправ

Братейко Христина (2-й курс ФК і С ФГРЗ.)

Науковий керівник: ст. викл. Приставський Т.Г.

Формування змагальної ритмічно-темпової структури метання молота з чотирьох обертів на етапі базової підготовки

Пеленьо Андрій, студент 2 курсу ФГРЗ  ФКІС.

Науковий керівник:  Бакатов В.Ю, канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ РИТМІЧНО-ТЕМПОВОЇ СТРУКТУРИ МЕТАННЯ МОЛОТА З ЧОТИРЬОХ ОБЕРТІВ В ПРОЦЕСІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НОВАЧКІВ – МСМК

Ярема Мар'яна, студентка II курс ФГРЗ спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”

Науковий керівник:  Бакатов В.Ю, канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я 

Професійно-прикладна спрямованість фізичного виховання учнів професійно-технічного профілю

Васєчкін Юрій (1-й курс ФК і С  ФГРЗ.)

Науковий керівник: ст. викл Ковбан О.Л.

Теоретико методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти

Судин Юля 1 курс,

Науковий керівник: к.п.н., доц. Шутка Г.І.

ВПЛИВ ФІТНЕС-ТРЕНУВАНЬ ЗА ПРОТОКОЛОМ TABATA НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Колушкіна Олена, студентка 2-го курсу, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Науковий керівник: Юлія Сопіла, старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я

 


За темою науково-дослідної роботи в журналах, що індексуються в БД Scopus та Web of Science Core Collection (WoS) опубліковані такі статті викладачів кафедри:

 1. Griban, G., Dzenzeliuk, D., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Lytvynenko, A., Otravenko, O., Semeniv, B., Prystynskyi, T., & Prontenko, K. (2021). Influence of sambo wrestling training on students’ physical fitness. Sport Mont, 19 (1), 89- doi: 10.26773/smj.210.219.
 2. Khoroshukha, M., Griban, G., Terentieva, N., Tkachenko, P., Petrachkov, O.,Semeniv,B., Otravenko, O., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Khurtenko, O., Lytvynenko, A. (2021). Influence of different training activities on development of junior athletes’ logical thinking. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 9(1), 62-70. doi: 13189/saj.2021.090109.
 3. Khoroshukha, , Griban, G., Bosenko, A., Semeniv, B., Tarasyuk, V., Kanishevska, L.,Honchar, L., Zhurba, K., Skyrda, T., Shkilna, I., Prontenko, K. (2021). The level of logical thinking of female students who specialize in various sports and its relation with the success of foreign languages learning. Applied Linguistics Research Journal, 5(4), 104-112. doi: 10.14744/alrj.2021.04875.
 4. Griban, G., Tkachenko, P., Prysyazhniuk, S., Terentieva, N., Pronikov, O., Oleniev, D., Grokhova, G., Semeniv, B., Vysochan, L., & Hres, M. (2020). Theoretical and conceptual aspects of forming the methodical system of physical education of the students of agrarian higher educational institutions. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(10), 230-244. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1164.
 5. Griban,G., Lyakhova, N., Tymoshenko, O., Domina, Zh., Dovgan, N., Kruk, M., Mychka I., Tkachenko, P., Semeniv, B., Grokhova, G., Zelenenko, N., Prontenko, K. (2020). Current state of students’ health and its improvement in the process of physical education. Wiadomości Lekarskie, 73 (7), 1438-1447. doi: 36740/WLek202007124.
 6. Prontenko, K., Griban, G., Plachynda, T., Mychka, I., Khurtenko, O., Semeniv, B., Gnydiuk, O., Muzhychok, V., Puzdymir, M. (2020). Model characteristics of sportsmen’ preparedness in kettlebell lifting. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2020, 12 (3), 92- doi:10.29359/BJHPA.12.3.09.
 7. GrygoriyGriban, Vasyl Yahupov,Valentyna Svystun, Nadya Dovgan, Eduard Yeromenko, Zoriana Udych, Iurii Zhuravlov, Sergey Kushniriuk, Bogdan Semeniv, Liudmyla Konovalska, Ostap Skoruy, Ganna Grokhova, Maryna Hres, Dmytro Khrystenko and IhorBloshchynskyi (2020).
 8. Dynamics of the Students’ Physical Fitness While Studying at Higher Educational Institutions International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9),147-156. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1164.
 9. Improvement of Physical Preparedness of Sportsmen in Kettlebell Sport on the Stage of the Specialized Base Preparation / K. V. Prontenko, V. Ya. Andreychuk, D. Martin [and oth.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – 16 (2). – art 85. – P. 540–545.

Статті що опубліковані за темою науково-дослідної роботи в журналах що входять до переліку фахових видань України, а також статті у закордонних журналах:

Семенів Б. С., Шутка Г.І., Приставський Т.Г., Бабич А.М., Якимишин І.Д. Підвищення рівння спеціальної працездатності спортсменів в українській боротьбі на поясах на етапі підготовки до основних змагань. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4 (149). С. 101-107.

Семенів Б. С., Шутка Г.І., Приставський Т.Г., Бабич А.М., Стахів М.М. Вплив засобів акробатики на формування спеціальної фізичної підготовленості в українській боротьбі на поясах на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 5 (150). С.96-100.

Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Сопіла Ю.М., Стахів М.М., Якимишин І.Д. Підвищення рівня технічної підготовки жінок у боротьбі на поясах «Алиш» на етапі початкової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Вип.5 (136). С.107-112.

Волошин О.Р., Мусієнко О.В. Застосування проектного методу навчання на уроках основ здоров’я. Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт. 2022. № 1(145). С. 34-38.

Мусієнко О.В., Волошин О.Р. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-йоги (Пашімоттанасана). Науковий часопис НПДУ. Фізична культура і спорт. 2022. № 3(148). С. 85-90.

Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Попович С.І. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на рухові навички та сенсорне функціонування дітей з розладами спектру аутизму. Інноваційна педагогіка. 2022. № 45. С. 141-146.

Тьорло О.І., Червоношапка М.О., Шутка Г.І., Голубєва О.Т, Сопіла Ю.М., Якимишин І.Д. Кікбоксинг як ефективний засіб рухової активності курсантів жінок закладів вищої освіти МВС України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. 2022. Вип.5 (150) 20. С.106-109.

Матвейко О., Одеров А., Людовик Т., Зонов О., Іщенко Є., Семенів Б. Підвищення фізичних якостей військовослужбовців, що отримали струс мозку. Вісник Камянець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, 2021. Вип.23. С.5-13.

Мусієнко О. В., Попович С. І., Хрипач А. Г. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги (Сіршасана). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2021. Вип. 6К (135). С. 143-149.

Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Кізло Н.Б. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги (Дганурасана). Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Випуск 2(49). С. 111-115.

Олешко В.Г., Танг Сун Янг, Василишин И.П. Динамика становления спортивного мастерства тяжелоатлетов Китая элитной группы // Український журнал медицини, біології та спорту, 2020, Том 5, № 5 (27), С. 413-418.

Лабінський А.Й., Семенів Б.С., Лабінська Г.Б. Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія № 2, 2020. С.43-47.

Мусієнко О.В., Попович С. І., Хрипач А. Г. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги (Сіршасана). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 6К (135). С. 143-149.

Семенів Б.С. Вплив різновидів аеробіки на психофізіологічний стан жінок професорсько-викладацького складу/ Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Стахів М.М.,Голубева О.Т., Сопіла Ю.М.// Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. К., 2020., Вип. 3 (1233) 20, С.131-137.

Мусієнко О.В., Максим’як Я.О., Федак О.Г. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи йоги засобами акупунктурної діагностики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. Випуск 5 К (113) 19. С. 242-248.

Семенів Б.С. Вплив різновидів футболу на психоемоційний стан та спеціальну працездатність студентів факультету ветеринарної медицини. / Семенів Б.С. Матієшин І.В., Якимишин І.Д., Ковбан О.Л., Мазур Т.Р./ // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2020, т 22, № 94. С.22-28.

Kalinichenko Alexander. Bulding a bulletproof release // Bow international (international magazine for archers) -, England, London, N 43. August, P.28-33.

Musiyenko O.V., Mykhats L.V., Budynkevych S.N., Popovych S.I. Determination of the functional state of the body using non-traditional research methods when performing the static exercise: "Prone press ups, static top position" (Cobra). Health, sport, rehabilitation. V. 6, N 1. P. 41-48.

Мусієнко О.В., Максим’як В.М., Максим’як Я.О. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи Хатха-Йоги. Інноваційна педагогіка. Спецвипуск. С. 227-231.

Семенів Б.С. Вплив засобів спортивної боротьби на формування професійних якостей студентів ветеринарних спеціальностей / Семенів Б.С., Голубева О.Т., Приставський Т.Г.,Бабич А.М., Сопіла Ю.М./Науковий журнал «Молодий вчений» №4.1 (68.1) 04.2019 р. С.84-88

Шутка Г.І. Об’єктивні передумови формування фізичної підготовленності дітей у літньому оздоровчому таборі/ Шутка Г.І., Флуд О.В., Голодіський М.Ф., Семак В.А. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) зб.наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К.: вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.–Випуск 5.–С.193–196.

Семенів Б.С. Формування спеціальної працездатності майбутніх технологів харчової  промисловості в процесі занять з фізичного виховання. / Семенів Б.С.  Стахів М.М., Бабич А.М., Приставський Т.Г., Голубева О.Т., Сопіла Ю.М.// Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2019, т 21, № 93. С.75-80

Семенів Б.С. Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветеринарної медицини/ Семенів Б.С., Якимишин І.Д., Ковбан О.Л., Стахів М.М., Матіїшин І.В..// Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К., 2019. – Вип. 5 (113) 19. – С.165-170.

Semeniv B. Educational model of professional physical training of bio–technological profiles students / Semeniv B.S., BabychA.M., Bilenjkyj P.M., PrystavsjkyjG., Kovban O.L. // Collected Research Papers of Lesya Ukrainka Eastern European National University Physical education, sports and health culture in modern society – №1(41) – Lutsk, 2018. – С.52-60.

Шутка Г.І. Удосконалення фізичного стану дітей у літніх оздоровчих таборах як актуальна соціально-педагогічна проблема / Шутка Г.І., Червоношапка М.О., Котов С.М., Гнип І.Я. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка: Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Випуск 154. – Т.1. – С.208 - 211.

Семнів Б.С. Вплив фізичних навантажень на психофізіологічний стан студентів першого курсу факультету ветеринарної медицини / Семнів Б.С., Приставський Т.Г., Бабич А.М., Ковбан О.Л., Стахів М.М. // Наук. Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. Львів, Т.20, №91. (2018), С.88-91.

Семнів Б.С. Визначення рівня психологічної втоми майбутніх фахівців з виробництва та переробки продукції тваринництва / Семнів Б.С., Бабич А.М., Приставський Т.Г., Стахів М.М., Голубева О.Т. // Наук. Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. Львів, – Т.20 – №86. – (2018) – С.125-129.

Semeniv B. Formation of motivation in students of professional schools to physical training and sports / B. Semeniv, P. Bilenkyj, O. Golubeva, O. Vasyliv, G. Prystavskyi // Physical education, sports and health in modern society. Lutsk, 2017. – Vol. 1. - № 37. – Р. 83-90. ISSN 2220-7481 (0,41 обліково-видавничих аркушів).

Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Стахів М.М. «Підвищення професійної працездатності студентів біолого-технологічного факультету в процесі фізичного виховання». Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Випуск 02(69)16.Фахове видання. Київ. 2016р. с.66-69. (0,35 обл.арк.). ISSN 2311-2220.

Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Біленький П.М. «Вплив тренувальних режимів в парах на психоемоційний стан та спеціальну працездатність студентів біолого-технологічного факультету». Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Випуск 4(74)16. Фахове видання. Київ. 2016р. с.86-90. (0,35 обл.арк.).  ISSN 2311-2220.

Семенів Б.С., Голубева О.Т., Василів О.В., Біленький П.М. «Вплив фізичних навантажень різної потужності на організм студенток біолого-технологічного факультету в процесі фізичного виховання». Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури». Випуск 9(79)16.Фахове видання. Київ. 2016р. с.88-92. (0,35 обл.арк.).  ISSN 2311-2220.

Семнів Б.С. Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання / Семнів Б.С., Стахів М.М., Ковбан О.Л.,Бенцак Л.І.// Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. К., 2018. – Вип. 4 (98) 18. С.147-153.

Семенів Б.С., Голубева О.Т., Василів О.В., Пацевко А.Й. «Ефективність застосування кругового тренування студентів в процесі фізичного виховання». Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім.С.З.Гжицького. Серія «Економічні науки».Т.18.№2(69). С.214-218. ISSN 24135550 print. ISSN 25181327 online.

Семенів Б.С. Вплив психофізіологічних та фізичних факторів на структуру професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету / Б.С. Семенів, М.М. Стахів, І.Д. Якимишин, Т.Г. Приставський, О.Л. Ковбан // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2017. Т. 19. № 76., С. 129-135 ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів).

Наукові монографії:

 1. Программирование подготовительного периода подготовки юных тяжелоатлетов: монография /Ю.А. Лутовинов, В.Д Мартын, В.Н Лысенко/, Львів. СПОЛОМ, 2018.,136с.
 2. Физическая подготовка юных тяжелоатлетов в годичном макроцикле: монография/ Ю.А.Лутовинов, В.Д.Мартын, В.М.Лысенко/. – Львів, СПОЛОМ, 2016., 80с.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru