EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

1Виробнича (переддипломна) практика з фаху та захист звіту - є невід’ємною складовою освітнього процесу в Університеті та посідає центральне місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Так, згідно з графіком навчання, виробнича практика магістрів спеціальності 101 «Екологія» тривала з 29 травня по 24 червня 2023 року. Студенти в період практики завершують освітню складову ОПП, закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок і досвіду організації роботи за спеціалістю, проведення аналізу господарської діяльності, прийняття управлінських рішень за результатами оцінки впливу на довкілля, перевіряють свої наукові припущення.

Детальніше: Результати захисту звітів про проходження практики студентами-магістрами