EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

IMG 1

На кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії відділу анатомії працюють студентські наукові гуртки, основними завданнями яких є поглиблення знань з навчальної дисципліни “Анатомія тварин” та набуття навичок науково-дослідної роботи здобувачами вищої освіти (ЗВО), які можна застосовувати в практичній діяльності. Гуртківці були залучені до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах.

Детальніше: СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

foto1

Згідно з навчальним планом здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на першому курсі спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”, з 27 травня до 7 червня 2024 року пройшли навчальну практику з дисципліни “Анатомія тварин”. Її основу складало препарування апаратів та систем органів тіла різних видів тварин. Під час практики, студенти відпрацювали техніку препарування та навики використання спеціалізованих інструментів. Вони повторили і закріпити знання, набуті під час аудиторних занять та покращили розуміння цілісності структури організму.

Отриманий досвід допоможе здобувачам вищої освіти інтегрувати знання анатомії тварин у подальше вивчення фахових дисциплін та сформуватися як фахівці цієї спеціальності.

Детальніше: Навчальна практика з анатомії тварин

IMG 1

3 червня 2024 року Наталія Демус, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії провела заняття з навчальної практики “Анатомії тварин” для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 “Ветеринарна медицина” 1 курсу 2 підгрупи, факультету ветеринарної медицини, яке відбулося у Кінно-спортивному клубі “Гранат”.

Навчальна практика ставить за мету навчити здобувачів вищої освіти не тільки препарувати, а й умінню застосовувати на живій тварині знання з “Анатомії тварин”, які були отримані на лекційних та лабораторних заняттях. Під час навчальної практики Наталія Демус ознайомила здобувачів вищої освіти з правилами безпеки при роботі з живими свійськими тваринами. Показала частини та ділянки тіла тварини. Разом обстежили волосяний та шкірний покриви, копита і м’якуші коня. Провели проекції на зовнішній покрив елементів скелета (кісток з їх рельєфними структурами, суглобів та їх зв’язок). Проектували м’язи на зовнішній покрив, допоміжні органи м’язів (синовіальні сумки, фіброзні піхви сухожилка). Здобувачі вищої освіти вивчали топографію органів апарату дихання, травлення, серцево-судинної системи, сечовиділення, статевого апарату та проводили проекцію органів цих апаратів на зовнішній покрив у різних ділянках і порожнинах тіла тварин. При вивченні лімфатичної системи звертали увагу на лімфатичні вузли, які доступні для клінічного огляду, а саме ділянки голови, шиї, тулуба, кінцівок.

Детальніше: Навчальна практика для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 211...

1 5

Протягом травня у межах вивчення навчальної дисципліни “Біологія та морфологія екзотичних, зоопаркових тварин та декоративної птиці” здобувачі вищої освіти різних груп факультету ветеринарної медицина разом з асистентом кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Галиною Бліщ відвідали Благодійну організацію “Домівка врятованих тварин”. На базі цієї організації було проведено кілька занять за участі Анастасії Мунтянової, яка коротко та змістовно розповіла про саму організацію, принципи її роботи та історію кожної тварини, яка там утримується. Пізніше конкретно зупинилися на вивченні поточної теми. Здобувачі вищої освіти дізналися про особливості анатомічної будови, утримання та годівлі плазунів, птахів, гризунів і приматів. На прикладі лелеки та пелікана розглянули будову пера.

Детальніше: Лабораторне заняття з предмету біологія та морфологія екзотичних, зоопаркових тварин та...

Фото 01

Підготовка майбутніх лікарів ветеринарної медицини вимагає сучасного та всебічного вивчення теоретичних основ з фахових навчальних дисциплін, а також практичне пізнання професійних умінь і навичок завдяки навчальній практиці.

Згідно з навчальним планом здобувачі вищої освіти 4-го курсу факультету ветеринарної медицини проходили навчальну практику в секційній залі кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії.

Детальніше: Від теорії до практики: новий досвід з патологічної морфології та розтину