EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, доцент, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

На кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії з 15-17 березня 2023 р. був проведений комплекс семінарів з навчальної дисципліни “Анатомія тварин” зі студентами 1 курсу факультету ветеринарної медицини на тему: “Будова серця”. Організатор: доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Демус Н.В. Семінари складались з теоретичної та практичної частин.

Детальніше: Семінар з навчальної дисципліни "Анатомія тварин"

На сьогодні спеціалісти ветеринарної медицини все частіше зустрічаються з хворобами різних видів тварин, своєчасна та об’єктивна діагностика яких є критично важливою для вибору ефективних методів лікування, недопущення поширення інфекцій, ліквідації захворювань різного ґенезу. Під час навчання студенти повинні не лише опрацьовувати теоретичний матеріал з підручників, але й проводити безпосереднє патологоанатомічне дослідження тварин. Впродовж осінньо-зимового семестру 2022-2023 навчального року з діагностичною метою студенти та викладачі кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії провели понад 70 комплексних патоморфологічних досліджень, у тому числі різних видів сільськогосподарських тварин, рептилій, птахів, домашніх та екзотичних ссавців.

Детальніше: ВИВЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ – БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДІАГНОСТИКИ


На кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії доцентом Демус Н. В. були проведені лабораторні заняття з дисципліни “Анатомія тварин” для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 “Ветеринарна медицина” (1 курс ФВМ).

Детальніше: Лабораторні заняття з дисципліни “Анатомія тварин”

19 травня  доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Володимир Михайлович Лемішевський  приймав іспит у студентів-магістрів 1 курсу 8 підгрупи факультету ветеринарної медицини з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина».

 

Детальніше: ІСПИТИ ONLINE

Для студентів 1 курсу факультету ветеринарної медицини на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії проведено навчальну практику з курсу анатомії під керівництвом професора А.М.Тибінки, доцентів Н.В.Демус, В.С.Федоровича, В.Я. Присяжнюка та асистентів М.В.Закревської і Н.П.Врецьони, де студенти отримали практичні навики з препарування м’язів, сухожилля, нервів та судин.
Детальніше: Практичне заняття з анатомії

  • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

    Львів

    вул. Пекарська, 50

  • Приймальна комісія
    (032) 239-26-13
  •