EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

 

2

На кафедрі технології молока і молочних продуктів відбулася робоча зустріч гаранта освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» професорки Цісарик О.Й. з стейкхолдером – директоркою з якості МК «Галичина» Вовк М.І.

Процес взаємодії зацікавлених сторін: держави, освіти і стейкхолдерів реалізується через їх участь на всіх етапах реалізації освітньої програми:

  • ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальності;
  • залучення зовнішніх стейкхолдерів до лабораторних занять;
  • складення договорів на проведення стажування викладачів з метою підвищення кваліфікації;
  • проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
  • участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації;
  • забезпечення академічної доброчесності. Детальніше: Важлива співпраця