EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів ФХТБ освітнього ступеня "Магістр", ОП "181" Харчові технології, спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

Методичні рекомендації до виконання дипломних проєктів для студентів ФХТБ освітнього ступеня "Бакалавр", ОП "181" Харчові технології

Методичні рекомендації для проходження  виробничої практики студентів ФХТБ освітнього ступеня "Бакалавр",  ОП  181" Харчові технології

 

Посібники

 1. Паска М.З., Мартинюк І.О., Галух Б.І., Драчук У.Р. Методичні рекомендації з дисципліни «Холодильна техніка» для студентів факультету харчових технологій та екології.− Львів, 2012. – 60 с.
 2. Довідник технолога м’ясо-жирового виробництва. Терміни та визначення [Текст]: довідник / Паска М.З., Мартинюк І.О., Басараб І.М., Молдаванова Л.К. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 60 с.
 3. Паска М.З., Ромашко І.С., Кринська Н.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Загальні технології харчової промисловості. Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» для студентів спеціальності 0517 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса», «Технологія жирів і жирозамінників», «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» / Паска М.З., Ромашко І.С., Кринська Н.В.− Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013.− 120 с.
 4. Паска М.З., Молдаванова Л.К., Мартинюк І.О., Басараб І.М. Лабораторний практикум із дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» / Паска М.З., Молдаванова Л.К., Мартинюк І.О., Басараб І.М. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 230 с.
 5. Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання галузі» / Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 65 с.
 6. Паска М.З., Галух Б.І., Мартинюк І.О., Басараб І.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Методи контролю харчових виробництв» / Паска М.З., Галух Б.І., Мартинюк І.О., Басараб І.М. – Львів: ЛНУВМ та БТ, 2013. – 105 с.
 7. Паска М.З., Галух Б.І., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Басараб І.М. Методичні вказівки з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» для студентів за напрямом підготовки 6.051702 «Харчові технології та інженерія» / Паска М.З., Галух Б.І., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Басараб І.М. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 60 с.
 8. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія ліпідів та їх похідних» для студентів галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 2149.2 «Інженер – технолог» / Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 120 с.
 9. Мартинюк І.О., Паска М.З., Басараб І.М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання галузі» для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 2149.2 «Інженер-технолог» / Мартинюк І.О., Паска М.З., Басараб І.М. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 62 с.
 10. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Кринська Н.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчові добавки» для студентів ОКР «спеціаліст» галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 
  2 «Інженер-технолог» / Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Кринська Н.В. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 94 с.
 11. Паска М.З., Басараб І.М., Ромашко І.С., Кринська Н.В. Лабораторний практикум «Технологія переробки гідробіонтів» для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 2149.2 «Інженер-технолог» / Паска М.З., Басараб І.М., Ромашко І.С., Кринська Н.В. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 96 с.
 12. Паска М.З., Галух Б.І., Басараб І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С. Навчальний посібник із дисципліни «Технологія галузі» розділ «Рафінація рослинних олій» для студентів факультету харчових технологій та біотехнології /Паска М.З., Галух Б.І., Басараб І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С. – Львів, 2017. – 60 с.
 13. Паска М.З., Галух Б.І., Басараб І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С. Навчальний посібник з дисципліни «Основи промислового будівництва і санітарної техніки»  для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» /Паска М.З., Галух Б.І., Басараб І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С. – Львів, 2017. – 83 с.
 14. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Сучасні досягнення харчової науки» для студентів спеціальності: 181 «Харчові технології» (ступінь «Магістр») / Паска М.З., Драчук У.Р., Ромашко І.С.,  Галух Б.І., Басараб І.М. – Львів, 2017.– 65 с.
 15. Ромашко І.С., Паска М.З., Басараб І.М., Драчук У.Р., Галух Б.І., Сімонова І.І. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Промислове виробництво біотехнологічних продуктів» для студентів спеціальності 16 «Хімічна та біоінженерія» (спеціалізація 162 «Біотехнологія та біоінженерія» ступень «бакалавр» / Ромашко І.С., Паска М.З., Басараб І.М., Драчук У.Р., Галух Б.І., Сімонова І.І. – Львів, 2018. – 98 с.
 16. І.С. Ромашко, О.Я. Білик, Б.І.Галух, Г.М. Коваль. Навчально-методичний посібник «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» /І.С. Ромашко, О.Я. Білик, Б.І.Галух, Г.М. Коваль – Львів, 2020.– 70 с.
 17. Б.І. Галух, У.Р. Драчук, І.М. Басараб, Г.М. Коваль. Навчальний посібник «Сучасні технології переробки птиці» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» ОС «Бакалавр» / Б.І. Галух, У.Р. Драчук, І.М. Басараб, Г.М. Коваль – Львів, 2020. – 230 с. (гриф Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імен С.З.Ґжицького).

Підручники

 1. Паска М.З., Демідов І.М., Жук О.І. Технологія маргаринів та промислових жирів. Навчальний посібник (гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 187 с.
 2. Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Навчальний посібник з дисципліни «Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі» для студентів факультету харчових технологій та екології, що навчаються за напрямом «Харчова технологія та інженерія». − Львів, 2012. – 96 с.
 3. Паска М.З., Молдаванова Л.К., Мартинюк І.О., Басараб І.М. Лабораторний практикум із дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 230 с.
 4. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Теоретичні і практичні проблеми виробництва жирів та ефірних олій» для студентів напрямку 0917 «Харчова технологія та інженерія» спеціальності 7.091705 та 8.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 120 с.
 5. Паска М.З., Галух Б. І., Мартинюк І.О., Басараб І.М. Навчальний посібник з курсу «Методи контролю харчових виробництв». – Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2013. – 105 с.
 6. Паска М.З., Ромашко І.С., Мартинюк І.О., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Біотехнологічні процеси в технології жирів» для студентів спеціальності 8.05170102 «Технологія жирів і жирозамінників». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. − 114 с.
 7. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Кринська Н.В. Навчальний посібник «Харчові добавки» для студентів денної та заочної форми за напрямом підготовки 6.051702 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 7.05170102 «Технологія жирів і жирозамінників». − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 96 с.
 8. Паска М.З., Галух Б.І. Навчальний посібник з курсу «Основи фізіології та гігієни харчування». - Львів: ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Гжицького, 2014. – 107 с.
 9. Паска М.З., Басараб І.М., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Кринська Н.В. Лабораторний практикум «Технологія переробки гідробіонтів» для студентів ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 2149.2 «Інженер-технолог». − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 96 с.
 10. Паска М.З., Басараб І.М., Мартинюк І.О., Драчук У.Р., Молдаванова Л.К. Навчальний посібник з дисципліни «Технологія оздоровчих харчових продуктів» для студентів факультету харчових технологій та екології за спеціальністю 6.091707 «Технологія м’яса і м’ясних виробів» та 6.091705 «Технологія жирів і жирозамінників». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2015. – 105 с.
 11. Паска М.З., Жук О.І., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Навчальний посібник з дисципліни «Інноваційні технології у виробництві майонезу» для студентів напрямку 0917 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 8.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників». – Львів, 2015. – 64 с.
 12. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Навчальний посібник з дисципліни «Речовини, супутні ацилгліцеролам жирів» для студентів напрямку 0917 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 8.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників». – Львів, 2015. – 38 с.

Самостійна робота

 1. Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В., Басараб І.М., Драчук У.Р., Галух Б.І., Стоцько З.О. Збірник тестових питань з дисципліни «Харчові технології» для студентів, що навчаються за напрямом «Харчова технологія та інженерія».− Львів, 2012. – 44 с.
 2. Паска М.З., Басараб І.М., Мартинюк І.О., Молдаванова Л.К. Довідник тестів для модульних контрольних робіт з дисципліни «Технологія продуктів функціонального призначення» для студентів ОКР «спеціаліст» галузі знань 0517 «Харчові продукти та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» кваліфікації 2149.2 «Інженер-технолог» / Паска М.З., Басараб І.М., Мартинюк І.О., Молдаванова Л.К. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.− 60 с.
 3. Ощипок І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування підприємств з основами САПР». Розробка схеми технологічної принципової, для студентів, що навчаються за спеціальністю «Технологія жирів та жирозамінників».– Львів, 2011.– 50 с.
 4. Варивода Ю.Ю., Паска М.З., Мартинюк І.О., Басараб І.М., Молдаванова Л.К. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами 5 курсу факультету харчових технологій та екології із дисципліни «Технологія продуктів функціонального призначення».− Львів, 2012.− 30 с.
 5. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами 5 курсу факультету харчових технологій та екології спеціальності «Технологія жирів і жирозамінників».− Львів, 2012.− 28 с.
 6. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів студентами 4 курсу факультету харчових технологій та екології спеціальності «Технологія жирів і жирозамінників».− Львів, 2012.− 46 с.
 7. Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. Робочий зошит для виконання розрахункових робіт підсумкового контролю з дисципліни «Проектування підприємств м’ясної промисловості з основами САПР» для студентів 4 курсу ФХТЕ напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» стаціонарної та заочної форм навчання / Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 54 с.
 8. Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. Наскрізна програма практики для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» за професійним спрямуванням 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та пререробки м’яса» стаціонарної форми навчання / Паска М.З., Мартинюк І.О., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. – 66 с.
 9. Мартинюк І. О., Паска М. З. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 8.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» у вищих навчальних закладах ІІ−ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України «Інноваційний інжиніринг».– Київ: Аграрна освіта.– 61 с.
 10. Паска М.З., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Галух Б.І. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологічне обладнання підприємств олійно-жирової галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 7.05170102 «Технологія жирів і жирозамінників» / Паска М.З., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Галух Б.І. − Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, − 22 с.
 11. У.Р. Драчук, І.І.Сімонова, І.М. Басараб, Н.В. Кринська, Б.І. Галух, І.С. Ромашко, Л.К.Молдаванова. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення» / У.Р. Драчук, І.І.Сімонова,І.М. Басараб, Н.В. Кринська, Б.І. Галух, І.С. Ромашко, Л.К. Молдаванова – Львів,2020. – 40 с.
 12. Драчук У.Р., Сімонова І.І., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясних продуктів» для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 181 «Харчові технології» / Драчук У.Р., Сімонова І.І., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В. – Львів, 2019. – 60 с.
 13. Драчук У. Р., Кринська Н. В., Ромашко І. С., Басараб І. М., Галух Б. І., Сімонова І. І., Молдаванова Л.К. Довідник рецептур для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології м’ясної галузі» для студентів усіх форм навчання за спеціальностю 181 – «Харчові технології»/ Драчук У. Р., Кринська Н. В., Ромашко І. С., Басараб І. М., Галух Б. І., Сімонова І. І., Молдаванова Л.К.Львів, 2019.– 74 с.
 14. Хромова М.В., Коваль Г.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Методичні вказівки «Основні поняття, термінологія та визначення у сфері якості» з навчальної дисципліни «Системи управління якістю»/ Хромова М.В., Коваль Г.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Басараб І.М., Галух Б.І., Молдаванова Л.К., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Львів, 2019.– 71 с.
 15. Драчук У.Р., Молдаванова Л.К., Басараб І.М., Коваль Г.М., Галух Б.І., Ромашко І.С., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Збірник контрольних і тестових питань для студентів ІІІ-ІV курсу ФХТБ з дисципліни «Технологія галузі» / Драчук У.Р., Молдаванова Л.К., Басараб І.М., Коваль Г.М., Галух Б.І., Ромашко І.С., Сімонова І.І., Кринська Н.В. Львів, 2019.– 78 с.
 16. Басараб І.М., Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І., Ромашко І.С., Молдованова Л.К., Кринська Н.В., Сімонова І.І. Методичний практикум по виконанню курсових проектів з дисципліни «Проектування підприємств м'ясної промисловості з основами САПР» для студентів 4 курсу факультету харчових технологій та біотехнології (бакалаври) за спеціальністю 181 «Харчові технології» для спеціалізації «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» стаціонарної та заочної форм навчання / Басараб І.М., Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І., Ромашко І.С., Молдаванова Л.К., Кринська Н.В., Сімонова І.І. – Львів, 2018. – 106 с.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru