EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

зображення viber 2024 03 18 12 03 29 789 1

Важливим етапом будови індивідуальної освітньої траєкторії є прийняття рішення здобувачами освіти про те, які дисципліни вільного вибору вони бажають вивчати. Передує цьому кропітка робота викладачів і адміністрації факультету харчових технологій та біотехнології, які формують каталоги вибіркових дисциплін та презентують короткий опис вибіркових освітніх компонентів у вигляді анотацій до них. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня вищої освіти.

Детальніше: Презентація вибіркових дисциплін для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти