EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Методичні настанови до виконання лабораторного практикуму з електротехніки. Ціж Б.Р., Шегедин О.І., Максисько О.Р. – Львів: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2005. – 34 с.
2. Ціж Б.Р. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Матеріалознавство». – Львів: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 32 с.
3. Ціж Б.Р. Методичні настанови до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». – Львів: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 40 с.
4. Білонога Ю.Л. Тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Процеси і апа-рати харчових виробництв». Посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів факультету харчових технологій – Львів: ЛНАВМ імені С.З. Ґжицького, 2007. – 24 с.
5. Тимошик А.М., Ціж Б.Р. Методичні настанови до самостійних занять студентів з навчальної дисципліни «Психологія інженерної діяльності». – Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2008. – 18 с.
6. Галкіна Н.С., Максисько О.Р., Ціж Б.Р., Ощипок І.М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Автомати та автоматизація виробничих процесів». – Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2008. – 46 с.
7. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Ціж Б.Р., Онишко Л.Й. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2010. – 52 с.
8. Ціж Б.Р., Волос В.А., Варивода Ю.Ю., Чохань М.І. Теплотехнічний практикум. Нав-чально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2011. – 72 с.
9. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Ціж Б.Р. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв». – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 28 с.
10. Ціж Б.Р., Косуліна Н.Г.. Кравченко П.О. Електротехніка. Навчальна програма. – Київ: Аграрна освіта, 2011. – 14 с.
11. Білонога Ю.Л.,Богомолов О.В., Вольвак С.Ф. та ін. Процеси і апарати харчових вироб-ництв. Навчальна програма. – Київ: Агроосвіта, 2012. – 26 с.
12. Хомічак Л.М., Білонога Ю.Л., Турчин І.М. Загальні технології харчової промисловості. Навчальна програма. – Київ: Агроосвіта, 2012. – 16 с.
13. Ціж Б.Р., Волос В.А. Теплотехніка. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 120 с.
14. Чохань М.І. Основи автоматизованого проектування. Курс лекцій. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.–116 с.
15. Чохань М.І. Основи сенсорного аналізу. Лабораторний практикум.– Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 34 с.
16. Чохань М.І. Основи сенсорного аналізу. Тестові завдання. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 42 с.
17. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р. Теплообмінні процеси. Методичні вказівки до вико-нання лабораторних занять. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014.– 62 с.
18. Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р. Психологія інженерної діяльності. Тестові завдання. Нав-чально-методичний посібник. – Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2016. – 64 с.
19. Б. Ціж, О. Аксіментьєва, М. Чохань. Сенсорний аналіз харчових продуктів: Навчаль-ний посібник. – Львів : Піраміда, 2018. – 222 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru